Allmänna VIllkor

Nedan följer de allmänna villkoren för Weber-Stephen Deutschland GmbH (hädanefter ”Weber”) och deltagandevillkor för Weber® Grill Academy. Bestämmelserna i de två avsnitten nedan gäller oberoende av varandra.


Sektion 1

Allmänna villkor
för Weber-Stephen Deutschland GmbH


Dessa allmänna villkor gäller för alla leveranser av Weber-Stephen Deutschland GmbH via www.weber.com till konsumenter och till entreprenörer (hädanefter även gemensamt benämnda "Kunder"). Inga avvikande villkor gäller för Kunden, såvida inte Weber uttryckligen godkänner deras giltighet i skrift.


1. Definitioner/ Avtalsslutande parter

(1) Med konsument avses varje fysisk person som utför en transaktion huvudsakligen för ändamål som faller huvudsakligen utanför dennes handel, näringsverksamhet eller yrke.

(2) Med näringsidkare avses däremot en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med status som juridisk person som vid avtalsingåendet handlar för ändamål som har samband med den egna handeln, näringsverksamheten eller yrke.

(3) Försäljningsavtal ingås med: Weber-Stephen Deutschland GmbH, företrädd av dess verkställande direktörer Michael Reuter, Frank Rommersbach och Hans-Jürgen Herr, Rheinstrasse 194, 55218 Ingelheim (am Rhein), Handelsregistret: Mainz lokala domstol HRB 23407, Tyskland.

För frågor eller klagomål, vänligen kontakta vår kundtjänst,
Måndag kl. 8.30–16.00
Tisdag–torsdag kl. 8.00–16.00
Fredag kl. 8.00-14.30
Observera att telefonlinjerna är stängda kl. 12.00–12.30 alla vardagar.
Telefonnummer 08 525 024 24 eller via e-post till service-se@weber.com

2 Offert / Beställningsförfarande / Priser / Ingående av avtal

(1) Weber accepterar beställningar via Internet.

(2) För detaljer om de produkter som Weber erbjuder uppmanas Kunderna att titta på de enskilda produktillustrationerna.

(3) Ingen av Weber-produktillustrationerna i Weber-webbutiken är juridiskt bindande erbjudanden. Dessa är endast inbjudningar att lämna in en order. Eventuellt ansvar för fel från vår sida är uttryckligen uteslutet.

(4) De priser som anges på produktsidorna inkluderar lagstadgad moms och andra komponenter inklusive eventuell leveransavgift.

(5) Vid ingående av avtal som en del av elektronisk handel: När du har hittat den önskade produkten kan du lägga den i kundvagnen - utan att ålägga dig någon laglig skyldighet - genom att klicka på "Lägg till" eller "Lägg till i varukorg". Du kan när som helst titta - utan att ålägga dig någon laglig skyldighet - på innehållet i din kundvagn genom att klicka på "Varukorg". Du kan när som helst ta bort produkterna från kundvagnen genom att klicka på "X". För att köpa produkterna i kundvagnen, klicka på "Varukorg" och sedan, när du är i kundvagnen, på "Checkout". Var god ange därefter dina uppgifter. Registrering är inte nödvändig. När du har angett dina uppgifter kan du komma åt ordersidan genom att klicka på "Nästa" där du kan välja önskad betalningsmetod och kontrollera dina uppgifter igen. Genom att klicka på "Köp nu" bekräftar du att du har tagit del av de allmänna villkoren, intyget om avbokningsrättigheter och sekretesspolicyn och godkänt dem. Genom att klicka på "Köp nu" fullgör du beställningsprocessen. Omedelbart efter att vi mottagit ditt köperbjudande kommer du att få ett mail från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning (bekräftelse på mottagande av order). Denna bekräftelse på mottagandet av ordern innebär ännu inte att vi accepterat ditt köperbjudande. Inget avtal ingås endast genom bekräftelse på mottagandet av ordern. Det faktiska avtalet ingås i enlighet med klausul 2, punkt 6.

(6) Ett försäljningsavtal för de varor som beställts av dig kommer endast att ingås när vi uttryckligen accepterar erbjudandet att ingå ett försäljningsavtal via e-post eller när vi - vid beställning som en del av en elektronisk transaktion (5) - skickar dig de beställda varorna utan en uttrycklig orderbekräftelse inom två dagar.

3 Frakt / Leverans

(1) Leverans kommer endast ske inom Storbritannien genom paketleverans eller av fraktföretag när den beställda varan väger över 31,5 kg. Vid leverans av ett fraktföretag kommer Weber be dig att ange ett telefonnummer på vilket fraktföretaget, anlitat av Weber, kan kontakta dig för att ordna med leverans.

(2) Vid förskottsbetalning börjar leveransperioden dagen efter utfärdande av betalningsinstruktionen till överföringsbanken. För alla andra betalningsmetoder, kommer leveransperioden att börja dagen efter avtalets ingående och vara en till tre dagar. Om leveransperiodens sista dag är en söndag eller en helgdag på leveransorten, ska leveransperioden löpa ut nästa arbetsdag.

(3) För varor som ska fraktas av fraktföretag, börjar leveransperioden - vid förskottsbetalning - dagen efter utfärdandet av betalningsinstruktionen till överföringsbanken. För alla andra betalningsmetoder, kommer leveransperioden att börja dagen efter avtalets ingående och vara två till fyra dagar. Om leveransperiodens sista dag är en söndag eller en helgdag på leveransorten, ska leveransperioden löpa ut nästa arbetsdag.

(4) Om du beställer flera föremål med olika leveranstider som en del av en enda order skickar vi varorna i en enda frakt om inget annat överenskommits. I det här fallet kommer leveransperioden som gäller för din beställning vara den för varan i din beställning med den längsta leveransperioden. Inga extra fraktkostnader debiteras.

(5) Om inte alla beställda varor finns i lager har Weber rätt att göra partiella leveranser på egen bekostnad, förutsatt att du inte orimligt påverkas av partiell leverans. När detta sker gäller de angivna leveransperioderna. Punkterna 2 och 3.

(6)Om leveransen av varorna misslyckas efter tre försök på grund av fel från din sida, har vi rätt att frånträda avtalet. Eventuella betalningar som redan gjorts kommer att återbetalas av Weber utan onödigt dröjsmål.

(7) Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av att Weber själv inte tillhandahållits varan, på grund av fel som inte går att hänföra till Weber, kan Weber frånträda avtalet. I detta fall informerar Weber dig omedelbart och föreslår, om lämpligt, leverans av en jämförbar produkt. Om ingen liknande produkt är tillgänglig eller om du inte önskar leverans av en jämförbar produkt, kommer Weber att utan onödigt dröjsmål återbetala eventuell betalning som redan gjorts.

4 Betalningsvillkor / Återtaganderättsförbehåll

(1) Vi erbjuder följande betalningsmetoder: förskottsbetalning, kreditkort, V-betalning via Visa, omedelbar överföring och PayPal. Vi förbehåller oss dock rätten att hålla tillbaka vissa betalningsmetoder för varje beställning och att inkludera betalningsmetoder som inte anges ovan. För mer information, besök vår hemsida på weber.com under Betalningsmetoder.

(2) Om du är försenad med din betalning utgår räntan på inköpspris under förseningsperioden till en räntesats på 5% över basräntan. Vi förbehåller oss rätten att bevisa och kräva högre standardskada.

(3) Weber förbehåller sig återtaganderätten för de levererade varorna tills betalning fullgjorts.

5 Presentkort

(1) Du kan köpa presentkort för olika belopp i svenska kronor från Webers webbutik. Dessa presentkort kan endast återköpas i den tyska Weber webshoppen på www.weber.com/SE/sv/. Efter beställningsprocessen skickas presentkorten med en personlig presentkortskod till den e-postadress som anges i ordern.

(2) Presentkorten kan användas för inköp av alla Weber-produkter förutom för köp av presentkort.

(3) Presentkortet ska vara giltigt under en period av tre år från inköpsdatumet, från och med kalenderåret efter köpet. Kreditbeloppet upphör att gälla efter utgången av giltighetstiden och kan inte återbetalas i form av en kreditnota, dvs ett tillgodohavande.

(4) Om presentkortets kreditvärde överstiger fakturans belopp kommer en återstående kredit att registreras. Denna är valid fram till slutet av giltighetstiden och kan användas genom återanvändning av presentkortskoden vid ett annat köptillfälle. Inga återbetalningar av restbeloppet på presentkortet kommer att göras. Återstående kredit är inte föremål för ränta.

(5) Om värdet på presentkortet inte är tillräckligt för att täcka orderns storlek, kan det utestående beloppet erläggas genom någon annan betalningsmetod som godkänts av Weber eller genom att ange ytterligare presentkortskoder under samma beställningsprocess.

(6) Om de beställda varorna returneras, görs återköp med ett belopp som motsvarar det inlösta kreditbeloppet på presentkortet. Eventuella ytterligare betalningar som erläggs kommer att ersättas med den överenskomna betalningsmetoden. Se till att du behåller ditt presentkort efter inköp, eftersom du kommer behöva presentkortskoden för att använda återbetalningsbeloppet.

(7) Presentkortet är överlåtbart och kan användas av envar som innehar presentkortet. Presentkortet kan lösas in i Webers webbshop utan föregående identifieringskontroll.

(8) Weber tar inget ansvar för förlust, stöld, missbruk eller typografiska fel i den angivna e-postadressen. Presentkortskoderna kan inte blockeras.

6 Avtalstext

(1) Avtalstexten sparas av Weber. I sina personliga kundkonton kan Kunder som har registrerat sig på Webers webbshop hämta sina orderuppgifter under "Mina beställningar". Kunder kan när som helst titta på de allmänna villkoren på den här sidan (länk) och spara dem på sin dator. Beställningsuppgifterna och de allmänna villkoren skickas till Kunden via e-post. Avtalsspråket är tyska.

(2) Kunder som inte är registrerade hos Weber kommer inte att kunna hämta den sparade avtalstexten efter avtalets ingående.

 

7 Ångerrätt

Konsumenter har 14-dagars ångerrätt.

Utlåtande om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att uppge några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från det datum då du eller någon tredje part utsedd av dig, som inte är transportören, tog varan i besittning, eller vid delleveranser, på det datum du tog den senaste delen av varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Weber-Stephen Deutschland GmbH, c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH, Birkenmaarstrasse 8, 53340 Meckenheim, Tyskland, telefon: +44 2036301500; email: service-se@weber.com) genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas via post, telefax eller e-post) om din avsikt att frånträda detta avtal. Du kan använda standardformuläret för utövande av ångerrätten som bifogas nedan, men detta är inte obligatoriskt.

Meddelande om utövande av ångerrätt, som inlämnas före utgången av ångerfristen, är tillräckligt för att återkallelsestiden ska vara observerad.

Konsekvenser av utövande av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extrakostnader som uppstår av ditt val av annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss) utan otillbörligt dröjsmål, och senast 14 dagar från det datum då ditt meddelande om frånträdande från detta avtal har mottagits av oss. Vi kommer att utfärda återbetalningen med samma betalningssätt som du valde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras en avgift för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills varorna har returnerats till oss eller tills du har bevisat att du har sänt varan, beroende på vilket som sker tidigast.

För alla övriga leveranser måste du returnera eller överlämna varorna till oss till följande:

Returadress för varor:

Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstr. 8
53340 Meckenheim
Tyskland

utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då du informerade oss om frånträdande från detta avtal. Denna tidsfrist anses vara uppfylld om du skickar tillbaka varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Vi kommer bära kostnaderna för att returnera varorna.

Du kommer endast bli ansvarig för minskat värde på produkterna om denna värdeminskning beror på din hantering av varorna på ett sätt som inte är nödvändigt för att testa varornas skick, egenskaper och funktion.

Standardformulär för utövande av ångerrätt

Om du vill frånträda avtalet, vänligen fyll i det här formuläret och returnera det till oss:

Adress för utövande av ångerrätt via brev:

Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstraße 8
53340 Meckenheim
Germany
Telefon: +46 85 25 02 424
E-Mail: service-se@weber.com

Adress

Jag/vi (*) frånträder härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för inköp av följande varor:

Beställd på (*) / mottagen den (*)

Namn på konsument(erna)

Adress för konsument(erna)

Underskrift av konsument(erna) (endast för kommunikation via papper)

Datum

_______________________
(*) Radera vid behov.

Slut på utlåtandet om ångerrätt

 

8 Frivillig returpolicy

(1) Förutom den lagstadgade ångerrätten ger Weber dig en frivillig 30-dagars returrätt för alla varor förutom Webers presentkort. Returrätten innebär att du kan frånträda detta avtal även efter 14-dagars ångerrätt genom att returnera varorna inom 30 dagar efter mottagandet till följande adress:

Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstr. 8
53340 Meckenheim

Tyskland

(2) Utövandet av denna ytterligare frivilliga returrätt påverkar inte den lagstadgade ångerrätten, som fortfarande gäller, trots vår returpolicy.

(3) För utövandet av den frivilliga returrätten gäller följande villkor: Alla varor kan returneras inom 30 dagar från mottagandet av dessa varor, förutsatt att varorna är hela, oanvända och oskadade. Om möjligt ska varorna returneras i originalförpackningen eller motsvarande förpackning. För returleveranser kommer vår Kundtjänst att förse dig med en kostnadsfri returfraktsedel. En retur som avsänds inom den 30 dagar långa returfristen kommer att vara tillräcklig för att överensstämma med returfristen.

(4) Om varorna har återlämnats i enlighet med denna frivilliga returpolicy kommer vi att återbetala inköpspriset vid mottagandet av varorna. Du kommer att återbetalas med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga inköpstransaktionen. Du debiteras inte för eventuella kostnader.

(5) Din lagstadgade garanti kommer inte att påverkas av denna frivilliga returrätt och förblir fullt gällande.

9 Garanti för materiella fel

(1) Weber ansvarar för materiella fel i enlighet med gällande lagbestämmelser.

(2) Dessutom tillhandahåller Weber en frivillig tillverkargaranti till sina Kunder. Den lagstadgade garantin ska förbli opåverkad av denna frivilliga garanti. Information om denna rätt finns tillgänglig på produktsidorna under Service/Weber Garantier.

(3) Garantiperioden för näringsidkare för varor som levereras av Weber ska vara ett år från den dag då varorna levererades.

10 Ansvar

(1) Om inte annat anges nedan kommer Weber vara ansvarig enligt de allmänna lagbestämmelserna. Om inte parterna uttryckligen överenskommer om något annat någon annanstans, ska följande bestäm-melser gälla för alla skadeståndsanspråk oavsett de rättsliga skälen.

(2) Weber utesluter inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Kunderna där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av Webers vårdslöshet eller vårdslöshet av Webers anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller missvisande uppgifter; för brott mot Kundens juridiska rättigheter i förhållande till produkterna inklusive rätten att tillhandahållas produkter som är: som de beskrivs och matchar informationen Weber tillhandahöll Kunden samt varje prov eller modell som setts eller granskats av Kunden; av tillfredsställande kvalitet; passar för något speciellt syfte som Weber känner till; levererade med rimlig skicklighet och omsorg; och för defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987/Konsumentskyddslagen 1987.

(3) Vi är ansvariga gentemot Kunden för förutsebara förluster och skador som orsakas av Weber. Om Weber misslyckas med att följa dessa villkor är Weber ansvarig för förlust och skada som Kunden lider, som är ett förutsebart resultat av att Weber bryter mot avtalet eller att Weber misslyckas med att använda rimlig omsorg och skicklighet, men Weber ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är uppenbart att det kommer att hända eller om, vid den tidpunkt då avtalet ingicks, både Weber och Kunden visste att det skulle kunna hända.

(4) Weber är inte ansvarig för förluster i näringsverksamhet. Om Kunden använder produkterna för kommersiellt, affärs- eller återförsäljningsändamål, ansvarar Weber inte för Kundens för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

11 Dataskydd/personuppgiftsskydd

(1) Som en del av uppfyllandet av avtalen samlar Weber in Kundens personuppgifter. När Weber gör detta följer Weber särskilt bestämmelserna i Data Protection Act 1998 / Dataskyddsförordningen 1998 och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 / EC Direktiv 2003 om integritet och elektronisk kommunikation, som ändrade. Weber kommer endast att insamla, bearbeta eller använda masterdata och användningsdata utan Kundens samtycke i den utsträckning som krävs för behandling av avtalsförhållandet.

(2) Weber använder inte Kundens uppgifter för reklam, marknadsundersökning eller opinionsundersök-ningar utan Kundens uttryckliga medgivande.

(3) Kunderna kan alltid hämta eller ändra de uppgifter som sparas av dem under Konto. I övrigt hänvisas till vår Sekretesspolicy för ytterligare information om Kundens samtycke och annan information om insamling, bearbetning och användning av uppgifter. Sekretesspolicyn kan hämtas när som helst i ett utskrivbart format från webbplatsen genom att klicka på Sekretesspolicy.

12 Tvistlösning

(1) Från och med 09/01/2016 ska tvister mellan konsumenter och handlare i samband med online-avtal för försäljning eller onlinetjänstavtal lösas via en plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). Denna plattform har upprättats av Europeiska unionen och kan nås på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Användningen av plattformen är varken nödvändig eller obligatorisk. Därför är konsumenterna fria att framställda krav utan att tidigare använda ODR-plattformen.

(2) Klagomål genom tvistlösning online för konsumenter (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/

(3) Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en tvistlösningsnämnd.

13 Slutbestämmelser

Avtal som ingåtts mellan Weber och köparen ska regleras uteslutande av lagstiftningen i Sverige. Svenska ska vara exklusivt språk för avtalet och för förhandling.