android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube
Add to Cart menu-arrow-down Arrow Add to Cart gift-certificate-icon

Dataskyddspolicy

Vi uppskattar ditt intresse för vår webbplats och våra erbjudandena på våra webbsidor.

Vi är väldigt angelägna om att kunna skydda dina personuppgifter (nedtill kallat "uppgifter"). Vi skulle därför vilja informera dig lite mer ingående om vad för slags uppgifter vi samlar in när du besöker vår webbplats och utnyttjar våra online-erbjudanden, samt hur vi sedan behandlar uppgifterna ifråga. Vi skulle även vilja berätta lite om de tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som vi har inrättat för detta syfte.

Vänligen notera detta integritetsmeddelande då och då kan komma att uppdateras på grund av att nya teknologier införs och/eller lagändringar sker. Vi kommer att uppmärksamma dig om detta om det blir aktuellt. När vi genomför några förändringar kommer vi givetvis alltid att ta tillbörlig hänsyn till dina intressen.

I. Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

De gemensamt personuppgiftsansvariga är Weber-Stephen Nordic, Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Denmark & Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, samt Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA. De har ett gemensamt ansvar för denna funktion, men var och en har även ett övergripande, individuellt ansvar. De ovantill nämnda personuppgiftsansvariga ska gemensamt fastställa syftet med och förfarandet gällande uppgiftsbehandlingen. Samtliga överföringar av uppgifter till USA som äger rum inom Weber-Stephen-koncernen sker i enlighet med EU:s standardavtalsklausuler. De respektive personuppgiftsansvariga utför mer ingående de olika nedanstående funktionerna.

 • Weber-Stephen Products- LLC ansvarar för driften av denna webbsida och för Weber-ID. Weber-Stephen Products LLC använder sig av olika underleverantörer för detta syfte. Weber-Stephen Products LLC och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tillgång till samtliga dataflödesanalyser och loggfiler. Den rättsliga grunden för detta utgörs av dataskyddsförordningen art. 6.1.1. f
 • Weber-Stephen Nordic ansvarar för allmänna kontaktförfrågningar, förfrågningar gällande garantiförbindelser och garantiärenden, samt den nödvändiga kommunikationen för fortsatt avtalsutförande. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH och Weber-Stephen Products LLC har tillgång till samtliga uppgifter som behandlas i detta sammanhang. Weber-Stephen Products LLC använder sig av en entreprenör för detta ändamål.
 • Weber-Stephen Deutschland GmbH bär ansvaret för den tekniska och kommersiella hanteringen, liksom även för driften av butiken och bokningssystemet till Weber Grill Academy som Weber.com hanterar. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tillgång till dessa datauppgifter.
 • Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ansvarar för driften av Weber.coms riskklassificeringssystem. Både Weber-Stephen Products LLC och Weber-Stephen Nordic har tillgång till dessa datauppgifter.

2. Personuppgiftsombud avseende kontaktuppgifter

Om du har några frågor, eller kommentarer om dina uppgifter som Weber behandlar, eller om du har uppmuntrats att kontakta oss med anledning av denna policy, kontakta då vänligen vårt ombud för integritetsfrågor via e-postadressen: privacy.emea@weberstephen.com. Personuppgiftsombudet som har denna e-postadress kommer sedan att vidarebefordra alla förfrågningar till ifrågavarande kontor. Vi vill be dig att du när du kontaktar oss via e-post skickar dina förfrågningar till personuppgiftsombudet. I annat fall ber vi att få hänvisa dig till informationen som du hittar via denna länk: [fyll i länk].

Eftersom vi inte kan garantera fullkomligt uppgiftsskydd vid kommunikation per e-post, rekommenderar vi att man skickar konfidentiell information per reguljär post.

3. Insamling och användning av dina uppgifter.

Gällande dina uppgifter beror omfattningen och användningen av dem på huruvida du endast besöker vår webbplats för att få information, som t.ex. för att ta del av våra erbjudanden, eller om du använder dig av de tjänster vi erbjuder, d.v.s. beställer produkter. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av:

 • Om vi erhåller den registrerades samtycke till att behandla personuppgifter utgörs den rättsliga grunden av dataskyddsförordningens art. 6.1.1 a 6.
 • När man behandlar personuppgifter för utförande av avtal vari den registrerade är en part, utgör dataskyddsförordningens art. 6.1.1 b den rättsliga grunden. Detta gäller även för behandlingsförfaranden som är nödvändiga för att förbereda avtalstecknande.
 • Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en lagstadgad skyldighet utgör dataskyddsförordningens art. 6.1.1 b den rättsliga grunden.
 • I händelse av det ligger i den registrerades eller någon annan fysisk persons grundläggande intresse att personuppgifterna behandlas utgörs den rättsliga grunden av dataskyddsförordningens art. 6.1.1 d .
 • Om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags, eller en tredje parts, rättmätiga intresse, under förbehåll att den registrerades intressen, samt grundläggande friheter och rättigheter inte åsidosätter de förras intressen utgör dataskyddsförordningens art. 6.1.1 b den rättsliga grunden.

a) Användning för informationsändamål

Om du vill använda vår webbplats för att inhämta information behöver du inte aktivt tillhandahålla personuppgifter. Istället samlar vi in och använder de uppgifter som din webbläsare överför till oss på automatisk väg, som t.ex.:

 • datum och tidpunkt för hämtningen av någon av våra webbsidor;
 • din webbläsartyp;
 • webbläsarinställningar
 • det operativsystem du använder dig av;
 • den senaste sida du har besökt;
 • den överförda datamängden och dess åtkomststatus (filöverföring, filen hittas inte, etc.):
 • din IP-adress.

Vi samlar in och använder dessa datauppgifter uteslutande i anonymiserad form i de fall då webbplatsen besöks för informationsinhämtning. Detta utförs för att möjliggöra användningen av de webbsidor du har hämtat, för analysändamål och för att förbättra vår webbplats. Vi kommer endast att lagra din IP-adress under den tid du besöker webbsidan, i syfte att webbsidan ska kunna hämtas och användas för informationsinhämtning. En mer omfattande analys genomförs endast om följande förutsättningar råder.

Behandlingen av ovannämnda uppgifter är absolut nödvändig för att kunna leverera webbsideutförande i enlighet med dataskyddsförordningens art. 6.1.1 f i syfte att visa vår webbsida korrekt, samt för säkerställande av stabilitet och säkerhet.

Weber-Stephen Products LLC har tillgång till uppgifterna från de databehandlingsförfaranden som beskrivs i detta avsnitt. Överföringen av uppgifter till USA skyddas av standardavtalsklausuler ("EU:s typklausuler").

b) Weber-ID

Du kan på vår webbplats skapa ett Weber-ID utan kostnad. Ett Weber-ID ger dig tillgång till ett centralt kundkonto där alla dina uppgifter samlas på en och samma plats i syfte att kontinuerligt förbättra din upplevelse av det Weber har att erbjuda, samt för att skräddarsy dina specifika intressen. Detta kommer att ge dig åtkomst till webbsidans exklusiva innehåll (recept, tips och tricks, etc.), du kan registrera din grill/dina grillar, emotta all viktig information (garantiperioder, användningsinstruktioner, o.s.v.), samt få direkt åtkomst till samtliga av de datauppgifter och tjänster som Weber-Stephens kan erbjuda dig. Du kan på ett smidigt och enkelt sätt logga in på vår butik för att kontrollera din beställningsstatus eller lägga ytterligare beställningar, utan att du behöver registrera dig på nytt. Ett Weber-ID gör att också kan använda funktioner som t.ex. anteckningsblock och önskelista.

Du kan på vår webbplats skapa ett Weber-ID utan kostnad. Ett Weber-ID ger dig tillgång till ett centralt kundkonto där alla dina uppgifter samlas på en och samma plats i syfte att kontinuerligt förbättra din upplevelse av det Weber har att erbjuda, samt för att skräddarsy dina specifika intressen. Detta kommer att ge dig åtkomst till webbsidans exklusiva innehåll (recept, tips och tricks, etc.), du kan registrera din grill/dina grillar, emotta all viktig information (garantiperioder, användningsinstruktioner, o.s.v.), samt få direkt åtkomst till samtliga av de datauppgifter och tjänster som Weber-Stephens kan erbjuda dig. Du kan på ett smidigt och enkelt sätt logga in på vår butik för att kontrollera din beställningsstatus eller lägga ytterligare beställningar, utan att du behöver registrera dig på nytt. Ett Weber-ID gör att också kan använda funktioner som t.ex. anteckningsblock och önskelista.

 • E-postadress*:
 • Lösenord*:
 • För- och efternamn*:
 • Födelsedatum:
 • Hushållets storlek:
 • Typ av hushåll:
 • Antal barn:
 • Registrerade grillar:
 • Antal placerade beställningar:
 • Kompletterande uppgifter vid beställning:
  Telefonnummer **, leveransadress ***, faktureringsadress ***, betalningsuppgifter***

* Informationen måste uppges när Weber-ID registreras:

** Detta är endast obligatoriskt om varor ska levereras med hjälp av en speditör, eller om en Grill Academy-bokning genomförs.

*** Detta är endast obligatoriskt om en beställning ska placeras genom att ett Weber-ID används.

Dina uppgifter kommer att behandlas med hjälp av ditt Weber-ID i enlighet med dataskyddsförordningens art. 6.1.1. b. Weber-Stephen Products LLC och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH kommer att ha tillgång till datauppgifterna från de databehandlingsförfaranden som beskrivs i detta avsnitt. Överföringen av uppgifter till USA skyddas av standardavtalsklausuler ("EU:s typklausuler").

Du kan registrera ditt Weber ID på vår hemsida genom att fylla i informationen som efterfrågas ovan, samt välja ett lösenord. Ditt Weber ID aktiveras vid registreringen så att du kan börja använda det direkt. När du registrerat ett Weber ID kommer ett e-mail innehållande en länk för konfigurering av ditt Weber ID att skickas till den e-mailadress som angivits. Informationen du väljer att dela med dig av i ditt Weber ID är frivillig. Vi behåller rätten att spåra dina IP-adresser och registreringsdatum för att kunna bekräfta din registrering och utreda eventuell olämplig användning av dina personliga data. Rättslig grund för detta finnes i Art. 6 Para. 1 L. c) och f) GDPR.

Om du vill radera ditt Weber-ID, kan du kontakta oss på privacy.emea@weberstephen.com.

Weber-Stephen Products LLC har tillgång till uppgifterna från de databehandlingsförfaranden som beskrivs i detta avsnitt. Överföringen av uppgifter till USA skyddas av standardavtalsklausuler ("EU:s typklausuler").

Utnyttja erbjudanden/shoppa hos Weber-Stephen

Vi kommer endast samla in personuppgifter om de tillhandahålls oss på frivillig basis under själva beställningsförfarandet, eller då ett Weber-ID registreras. Efter avtalets fullgörande kommer dina uppgifter att blockeras och raderas efter att lagstadgade bestämmelser, i synnerhet med avseende på skatte- och handelsrätt, har förlorat sin verkan. Detta är såtillvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt databearbetning, eller att fortsatt behandling är lagenlig och berättigad.

Om du skulle vilja handla någonting i vår butik, behöver du ange dina uppgifter för behandling av beställningen, vilket är nödvändigt för ett fullgörande och utförande av avtalet. De obligatoriska uppgifterna för att vi ska kunna behandla avtalet har markerats, övrig information lämnas frivilligt. Adressuppgifterna kommer att utlämnas till speditören eller fraktföretaget för avtalsleveransens skull. Den rättsliga grunden för detta utgörs av art. dataskyddsförordningens art. 6.1.1 b.

Följande datauppgifter kommer att behandlas:

 • Namn, leveransadress, faktureringsadress, betalningsuppgifter, e-postadress;
 • Telefonnummer, i händelse av att leverans utförs av en speditör;

aa) Gästbeställning

Vi kommer att använda dina uppgifter för att behandla beställningen. Av detta skäl kan vi komma att dela med oss av dina uppgifter till vår bank, eller andra betaltjänstleverantörer. Den rättsliga grunden för detta utgörs av dataskyddsförordningen art. 6.1.1 b.

bb) Beställning via Weber-ID

Du kan även spara de nödvändiga uppgifterna för behandlingen av beställningen på ditt Weber-ID-användarkonto. När du handlar med hjälp av dina Weber-ID-uppgifter behandlas dem tillsammans med beställningsuppgifterna för att ta fram en beställningshistorik. Du finner ytterligare information om detta i denna integritetspolicy under "Weber-ID".

cc) Registrering hos Grill Academy (sv. Grillakademin )

Vänligen notera att för närvarande kan bokning av Grillakademins kurser endast göras med hjälp av ett Weber-ID. Bokningsuppgifter som gäller Weber Grill Academies (sv. Webers Grillakademier) kommer att delas för att Weber Grill Academy-leverantörer ska bli behöriga att leverera avtalet. För registrering vid Grill Academy använder vi bookingkit-tilläggsprogrammet från bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin. När en av våra webbsidor med bookingkit-funktioner hämtas, upprättas det en anslutning till bookingkit-servrarna. Du hittar mera information om bookingkit-dataskyddet på https://bookingkit.net/privacy-statement/. Den rättsliga grunden för detta utgörs av dataskyddsförordningen art. 6.1.1 b. i dataskyddsförordningen.

dd) Registrering till grillkurser hos återförsäljare

De uppgifter du lämnar i samband med att du registrerar dig för en grillkurs hos återförsäljare, behandlar vi för att slutföra grillkursen som du anmält dig till. Du kan läsa mer om vilka uppgifter, syftet med att vi behandlar dina data och till vem vi delar dina uppgifter med genom att besöka https://www.easysignup.com/terms/data_processing_agreement/ Rättslig grund för behandlingen av data är art. 6, stk. 1, litra a, b, c og f samt artikel 9, stk. 2, litra a).

ee) Betygsättning av produkt 

Efter att du köpt en vara från Weber, ger vi dig möjligheten att betygsätta produkten. Vi kommer att skicka en länk som du sedan kan använda för betygsättning. Om du väljer att betygsätta varan kommer vi att behandla din IP-adress och genererade order-ID för att kunna knyta betyget till ett specifikt köp — för bevisning och spårbarhet. Genom att överföra din data godkänner du denna behandling. Vi använder oss av leverantören eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, som bedriver sin verksamhet i enlighet med Art. 28 DS-GVO. Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande genom att skicka ett e-mail till privacy.emea@weberstephen.com . Den juridiska basen för behandlingen av data är Art. 6 para. 1 lit. a) DS-GVO.   

4. Betalning

Vi använder olika betalningsmetoder från tredje part. Om du väljer en sådan betalningsmetod överförs dina betalningsuppgifter till respektive betaltjänsteleverantör för hantering.

Om du betalar via PayPal vidarebefordras du till PayPals webbplats via en länk. Inom ramen för betalningsprocessen behandlar PayPal som ensamt ansvarigt ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och dina konto- resp. kreditkortsuppgifter. Observera de allmänna villkoren, användningsvillkoren och integritetspolicyn för PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg på webbplatsen.

Om du betalar via "Betala direkt", "Betala senare" eller "Dela upp" sker samarbetet med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Om du väljer betalningssätt "Betala direkt" överför du PIN-kod och ett giltigt TAN till SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland, ett företag inom Klarna Group Company, med vilka detta företag då kan logga in sig på ditt internetbank-konto. Härvid behandlas följande personuppgifter av SOFORT GmbH som ensamt ansvarigt:

 • Angivna betalningsuppgifter
 • För- och efternamn, adress, telefonnummer,
 • E-postadress,
 • IP-adress och
 • i förekommande fall övriga uppgifter som krävs för att behandla betalningen.

Överföringen sker i syfte att uppfylla avtalet enligt art. 6 avsn. 1 s. 1 led b GDPR baserat på våra berättigade intressen av att behandla betalningen säkert samt förhindra bedrägeri enligt art. 6 avsn. 1 s. 1 led f GDPR.

Mer information och uppgifter om betalning via direktbetalning finns här och på Klarnas webbplats här.

Vid val av betalningssätt faktura och delbetalning behandlas för hantering av betalningen och i detta sammanhang för att verifiera identitet och kreditvärdighet i synnerhet följande personuppgifter av Klarna som ensamt ansvarigt:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, tilltal, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nationalitet, inkomst etc.
 • Betalningsinformation: Bank- och kreditkortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-nummer), kontonummer etc.
 • Information för att behandla beställningen, t.ex. produkttyp, produktnummer, pris etc.
 • Vid val av betalningssätt "Faktura" eller "Delbetalning" samlar Klarna, i syfte att kunna bedöma om detta betalningssätt kan erbjudas användaren, in och använder personuppgifter och information om användarens tidigare betalningsförmåga, samt sannolikheten för dennes betalningsförmåga i framtiden (s.k. kreditbetyg). Beräkningen av kreditbetyget genomförs baserat på vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder.

Överföringen sker i syfte att uppfylla avtalet enligt art. 6 avsn. 1 s. 1 led b GDPR baserat på våra berättigade intressen av att behandla betalningen säkert samt förhindra bedrägeri enligt art. 6 avsn. 1 s. 1 led f GDPR.

Mer information samt Klarnas användningsvillkor finns här. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser samt uppgifterna i Klarnas dataskyddsbestämmelser.

5. Användningen av uppgifter/nyhetsbrev för marknadsföringsändamål

Dina uppgifter kommer att användas för marknadsföringsändamål utan att ditt uttryckliga förhandsgodkännande först inhämtas. Vi kommer använda dina uppgifter för att introducera nya produkter och evenemang för grillbranschen från Weber-Stephens som är skräddarsydda för att matcha dina intressen. Detta inkluderar information om aktuellt eller kommande produktsortiment (t.ex. grillar, tillsatser, tillbehör, konsumtionsvaror, livsstilar (liksom även funktioner och evenemang som Weber-Stephen deltar i (t.ex. Grill Academy, seminarier, mässor, "one-off functions"). Detta inbegriper både digital marknadsföring via e-post och trycksaker.

Du kan använda "Dubbelval"-funktionen för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. När du har genomfört din registrering, kommer vi att skicka dig ett meddelande till den e-postadress du har angett och där du ombes att skapa ett Weber-ID: Detta gör du genom att dubbelklicka på den medföljande hyperlänken: Om godkännandet genom hyperlänken inte lämnas inom en period av timmar/dagar X, kommer din information att blockeras och raderas efter en månads tid. Vi har även rätt att behålla dina IP-adresser, samt tidpunkter för registrering och godkännande i syfte att kunna verifiera din registrering, och för att på ett lämpligt sätt kunna redogöra för eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för detta utgörs av art. 6.1.1 a och c i dataskyddsförordningen.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande privacy.emea@weberstephen.com, eller genom att följa anvisningarna i slutet av ett marknadsföringsmeddelande som du har mottagit via e-post.

Weber-Stephen Products LLC har tillgång till uppgifterna från de databehandlingsförfaranden som beskrivs i detta avsnitt. Överföringen av uppgifter till USA skyddas av standardavtalsklausuler ("EU:s typklausuler").

6. Kontaktformulär/E-postförfrågningar

a) Vårt kontaktformulär har utformat för att du ska kunna kontakta oss på ett smidigt sätt. Vi kommer att behöva få tillgång till ditt namn och din e-postadress för att kunna behandla och fördela dina förfrågningar. Vid årsslutet kommer vi att radera behandlade förfrågningar som endast gäller information, d.v.s. sådana som inte utmynnar i ett avtal, eller som innehåller någon annan slags information som vi behöver lagra. Beroende på vad din fråga gäller, kommer uppgifterna i kontaktformuläret att behandlas utifrån ditt (förmodade) samtycke i enlighet med art. 6.1.1 a i dataskyddsförordningen, eller i enlighet med art. 6.1.1 b i dataskyddsförordningen för föreliggande skyldigheter gällande avtalsleverans, eller förberedande åtgärder inför avtalstecknande. För att vi ska kunna behandla produktklagomål behöver vi din e-postadress, ditt för- och efternamn, postadress, vilket land du bor i, samt även uppgifter om vad för slags grillprodukt det gäller.

b) Du kan även kontakta oss via e-post Beroende på vad din fråga gäller, kommer uppgifterna i kontaktformuläret att behandlas utifrån ditt (förmodade) samtycke i enlighet med art. 6.1.1 a i dataskyddsförordningen, eller i enlighet med art. 6.1.1 b i dataskyddsförordningen för föreliggande skyldigheter gällande avtalsleverans, eller förberedande åtgärder inför avtalstecknande.

c) Weber-Stephen Nordic ansvarar för allmänna kontaktförfrågningar, förfrågningar gällande garantiförbindelser och garantiärenden, samt den nödvändiga kommunikationen för fortsatt avtalsutförande. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH och Weber-Stephen Products LLC har tillgång till samtliga uppgifter som behandlas i detta sammanhang. Weber-Stephen Products LLC använder sig av en entreprenör baserad i Europa för detta ändamål.

Vi använder oss av Zendesk-biljettsystemet, vilket är en plattform från Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, som använder ett datacenter beläget i EU, för behandling av kundklagomål och förfrågningar som inkommer via e-post och via kontaktformulären. Inga uppgifter kommer att överföras till tredjeländer. Du finner ytterligare information på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Eftersom vi inte kan garantera fullkomligt uppgiftsskydd vid kommunikation per e-post, rekommenderar vi att man skickar konfidentiell information per reguljär post.

7. Personuppgiftsbiträden och mottagare av datauppgifter

I vissa fall använder vi oss av externa tjänsteleverantörer för databehandlingsändamål, och dess är bundna av våra instruktioner. Vi har omsorgsfullt valt ut och kontrakterat dessa tjänsteleverantörer, och vi övervakar kontinuerligt deras utförande. Uppdragstilldelningen sker i genom databehandlingsavtal i enlighet med art. i dataskyddsförordningen. Avtalsleverantörerna kommer inte att på eget bevåg behandla uppgifter för sina egna syftens skull.

För att verkställa avtalet avseende köp på Weber.com, kommer dina uppgifter att delas med tjänsteleverantörer som hjälper oss med leveransen (t.ex. fraktföretag, Grill Academy-partners), och vilka vi har valt ut med högsta omsorg.

För vår webbplatsdrift använder vi oss av en hostingleverantör som behandlar inventarieuppgifter, kontaktuppgifter, innehållsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata med avseende på våra webbplatsbesökare eller -kunder, vilken verkar på uppdrag av oss i linje med vårt rättmätiga intresse genom att tillhandahålla vår webbplats på ett ändamålsenligt och säkert sätt i enlighet med art. 6.1.1 b, och art. 28 dataskyddsförordningen.

För administration av vår kunddata, grillregistreringar, nyhetsbrev och Weber-ID använder vi leverantörer av tekniska tjänster som också är kontraktmässigt förbundna till kontraktprocessorer i enlighet med Art. 28 GDPR. Den juridiska grundlagen i denna förbindelse är Art. 6 stk.1 S.1 L. a), b) and f). 

Några av leverantörerna bedriver sina verksamheter utanför den Europeiska Unionen (EU) eller European Economic Area (EEA). Där data görs tillgänglig för Weber-Stephen Products LLC,  eller externa tjänsteleverantörer utanför EU eller EEA som inte erbjuder en tillfredsställande nivå av dataskydd. Överförande av data utanför EU eller EEA skyddas av standardiserade paragrafer i enlighet med Art. 46 (2) L. c) GDPR ("EU model clauses"); du kan erhålla kopior av dessa avtal genom att kontakta privacy.emea@weberstephen.com

8. Lagringstider för uppgifter

Vi kommer att radera datauppgifter som vi har behandlat, eller begränsa behandlingen av dem i enlighet med lagstadgade bestämmelser, i synnerhet i enlighet med art. 17 och 18 i dataskyddsförordningen. Såvida det inte uttryckligen har angetts i denna integritetspolicy, kommer vi att radera lagrade datauppgifter så snart de inte längre behövs för sitt avsedda syfte. Datauppgifter kommer endast att behållas efter deras syfte har gått förlorat ifall det krävs på grund av andra och lagenliga syften, eller om uppgifterna måste kvarhållas på grund av lagstadgade lagringsändamål. I de fallen är behandlingen begränsad, resp. blockerad och behandlas inte för andra ändamål.

Lagstadgade retentionsperioder, t.ex. i enlighet med art. 257 . 1 HGB [German Commercial Code] (6 år för handel med böcker, inventarier, inledande balansräkningar, årsredovisningar. affärsbrev, bokföringsposter, etc.) och från art. § 147 . 1 AO {Tyska skattelagsamlingen] (10 år för böcker, register, statusrapporter, bokföringsuppgifter, handels- och affärsbrev, beskattningsrelaterade handlingar, etc.).

9. Dina rättigheter

a) Du kan i enlighet med lagbestämmelser kostnadsfritt göra gällande nedanstående rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

 • Den registrerades rätt till tillgång (art. 15 i dataskyddsförordningen)
 • Rätt till rättelse och radering (art. 16, jämte art 17 i dataskyddsförordningen)
 • Rätt att begränsa behandling (art. 18 i dataskyddsförordningen)
 • Rätten till dataportabilitet (art. 20 i dataskyddsförordningen)
 • Rätten att göra invändningar (art. 21 i dataskyddsförordningen)

c) Du har även rätt att inge klagomål till dataskyddsmyndigheten gällande den uppgiftsskyddsansvariges behandling av dina personuppgifter.

10. Länkar till tredjeparters webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjeparters webbplatser. Om du följer en länk till någon av de webbplatserna, påpekar vi att för de erbjudandena gäller separata dataskyddspolicyer och att vi inte är personuppgiftsansvariga för de behandlingsförfarandena. Var god och granska varje integritetspolicy innan du utlämnar personlig information till de ansvariga personuppgiftsansvariga.

II. Råd beträffande kakor

1. Användning av kakor

Vi använder kak-teknik för att förbättra vår webbplats. Kakor är små textfiler som vår webbserver skickar till din webbläsare medan du besöker vår webbplats. De lagras på din dator för efterföljande hämtning. Du kan konfigurera din webbläsare för att tillåta dessa kakor eller inte. Om du önskar, kan du helt avaktivera lagring av kakor eller bara tillåta lagring för specifika webbsidor eller konfigurera webbläsaren att automatiskt skicka ett meddelande när en kaka ska placeras, och fråga om din tillåtelse för aktuell kaka. Observera: Om du vill använda alla funktioner på vår webbplats, är det nödvändigt att använda vissa kakor av tekniska skäl.

Den rättsliga grunden för användningen av kakor är art. 6.1.1 f GDPR.

a) Sessionskakor

Vi använder så kallade sessionskakor (även kallad tillfälliga kakor), det vill säga de som är cachade exklusivt under tiden för din användning av en av våra webbsidor. Dessa kakor används för att fortsätta att identifiera din dator under ett besök på vår webbplats när du byter från en av våra webbsidor till en annan och för att avgöra när ditt besök slutade.

Kakorna raderas omedelbart när du avslutar din webbläsarsession.

b) Spåra och targeting-kakor

På vår webbplats använder vi också spårning och targeting-kakor för övervakning av användarens beteende. För det ändamålet använder vi bara s.k. förstaparts-kakor, vilket innebär att dessa kakor inte kommer att bli tillgängliga, av din webbläsare, för andra domäner än vår webbplats.

Dessa kakor används för följande tjänster, bland annat:

 • Sidvisning - Detta analyserar hur ofta webbsidan besöks;
 • Klickströmsanalys - användarens förflyttning på webbsidan spåras (t.ex. hur användaren nådde till en viss produkt);
 • Annonsvisningar och vidareklick - detta analyserar hur ofta en annonsbanner visas och klickas på;
 • Musrörelser och färgdiagram - analyserar musrörelser hos användaren och spårar särskilt stora rörelsevolymer (s.k. färgdiagram).

aa) Acquia Lift

Vår webbplats använder Acquia Lift-tjänster, som tillhandahålls av Acquia Inc., 53 State Street, 10: e Floor, Boston, MA 02109, USA. Acquia Lift är en personanpassad tjänst för att identifiera användarnas intressen, inställningar och beteende. Alla insamlad data lagras och bearbetas på servrar inom EU. Det här lagrar inte några personuppgifter. IP-adressen lagras och bearbetas bara på ett förenklat och anonymt sätt. Acquia Lift använder kakor för att identifiera återkommande besökare.

bb) Användning av Google Analytics, DoubleClick, remarketing

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google Inc. ("Google"). Informationen om användandet av din webbsida som genereras av kakan överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Observera: På denna webbplats använder Google Analytics tilläggskoden "anonymizeIp" för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser (s.k. IP-maskering). Genom att aktivera IP-anonymisering på vår webbplats, kommer din IP-adress att förkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA, där den därefter kommer att förkortas. Google kommer att använda den här informationen på uppdrag av oss för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och för att erbjuda operatören för webbplatsen andra tjänster relaterade till webbplatser och användning av Internet. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att sammanfogas med någon annan data som innehas av Google.

Den här webbsidan använder Google remarketing-taggar. Därför lagras kakor på användarens dator. Om du vid senare tillfälle använder Google-sidor kommer banners och textannonser att presenteras för användaren utefter deras tidigare beteende. Data registreras anonymt vilket gör det är omöjligt att dra några slutsatser om användarens identitet. Användaren kan motsätta sig remarketingfunktionen genom att ändra eller inaktivera remarketingtaggarna på https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Alternativt kan användaren avaktivera användningen av tredjepartskakor på: https://optout.networkadvertising.org/#/.

Du kan vidare förhindra att Google samlar in och behandlar data som är relaterade till din surfning (inklusive din IP-adress), samt behandling av sådan data av Google, genom att ladda ner och installera tilläggsprogrammet för webbläsare som finns tillgänglig under följande länk: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Du kan också förhindra att Google Analytics samlar in data genom att klicka på följande länk. En deaktiveringskaka kommer att placeras för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats.

DoubleClick av Google ("DoubleClick") är en tjänst av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick använder kakor för att visa de mest relevanta annonserna. Google håller reda på de annonser som har visats för dig, och vilka av dem du faktiskt har tittat på. Med hjälp av DoubleClick-kakor tillåts Google och dess annonsnätverk att visa annonser baserat på dina tidigare besökta webbsidor (eller till och med program). Google skickar information, som genereras av kakor, till en Google-server för analys och lagring. Du kan förhindra att kakor sparas genom att konfigurera din webbläsares programvara. Du kan också förhindra Google från att samla in uppgifter som genereras av kakor som gäller din användning av webbsidan såväl som behandling av dessa uppgifter.

För mer detaljerad information om användarvillkoren och dataskydd, besök: https://www.google.com/analytics/terms/de.html 
or https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

cc) Google AdWords

Den här webbsidan använder Google AdWords, en analystjänst från Google och även omvandlingsspårning som en del av Google AdWords. Google AdWords lagrar en omvandlingsspårningskaka på datorns hårddisk ("omvandlingskaka") när du klickar på en annons som placerats av Google. Dessa kakor löper ut efter 30 dagar och kommer inte att användas för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats kan Google och Weber känna igen att du har klickat på annonsen och hänvisades till denna webbsida.

Informationen som erhålls med hjälp av omvandlingskakor används för att generera statistik för AdWords-kunder som använder omvandlingsspårning. Denna statistik visar oss det totala antalet användare som klickade på Google-annonsen och tittade på en webbsida med en omvandlingsspårningstagg.

För mer information om villkoren för Google AdWords, besök denna länk: https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd) Dynamic Yield

Vi använder oss av webanalystjänsten Dynamic Yield från Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield hjälper oss förstå hur vår webbsida används så att vi kontinuerligt kan förbättra den. Tjänsten använder cookies och samlar endast in pseudonymiserade uppgifter om webbsidans aktiviteter och användning, och tillåter inte omvänd spårning av personlig data. Informationen vidarebefordras i regel till en server i USA. Dynamic Yield är bundna till Privacy Shield, vilket rättfärdigar överföring av data till USA. Du kan förhindra den här typen av lagring genom att ändra inställningarna hos din webbläsare, eller avvaktivera lagringen när som helst genom att klicka på följande länk:

ee) Facebook Pixel

När vi använder vår webbplats placerar vi en action pixel från det sociala nätverket Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") på din dator. Detta gör det möjligt för oss att spåra ditt beteende när du klickar på en Facebook-annons och sedan omdirigeras till vår webbplats. Tjänsten bidrar till att analysera och utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för att optimera framtida åtgärder gällandes reklam. Uppgifterna kommer att förbli helt anonyma för oss och kan inte spåras tillbaka till respektive person. Facebook kommer dock att lagra och behandla uppgifterna och därigenom upprätta en koppling mellan dessa och användarens Facebook-profil. För mer information om Facebooks databehandling, besök: https://www.facebook.com/about/privacy/

Om du vill invända mot detta förfarande, vänligen klicka här: [opt-out länk] t. ex. https://optout.aboutads.info/#/

ff) Refined Ads

För att utvärdera och optimera vår webbplats och skapa mer relevant annonsering för dig använder vi också spårningssystemet Refined Ads från Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 Munich. Användningsuppgifter samlas in av kakor och sammanfattas i anonyma användarprofiler. Uppgifterna tilldelas inte till användarens riktiga uppgifter.

Du kan göra invändningar mot uppgiftsbehandling med en avregistreringskaka. För mer information, besök: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

gg) Hotjar

Vår webbplats använder även analysprogrammet "Hotjar" av "Hotjar" Ltd., Level 2, St. Julian's Business Center, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar gör att du kan mäta och analysera användningen av din webbplats (klick, musrörelser, scrollning, etc.). Den samlade datan överförs till en Hotjar-server i Irland och lagras där. Följande data samlas in:

Data från enheten

 • IP-adress - före lagring anonymiseras din IP-adress genom att ställa in den sista oktetten till noll för att förhindra personlig identifiering. De första tre oktetterna av IP-adressen kommer bara att avslöja användarens geografiska område;
 • Din e-postadress, inklusive ditt för- och efternamn, om du har gjort dessa tillgängliga för oss via vår webbplats;
 • Skärmstorlek på din enhet;
 • Enhetstyp och webbläsarinformation;
 • Geografisk position (endast land);
 • Föredraget språk vid visning av vår webbplats.

Loggdata

Följande data genereras automatiskt av våra servrar när Hotjar används:

 • Hänvisande domän;
 • Besökta webbsidor;
 • Geografisk position (endast land);
 • Föredraget språk vid visning av vår webbplats.
 • Datum och tid för åtkomsten till webbsidans.

Hotjar använder denna information för att analysera din användning av vår webbplats, skapa rapporter om användningen och tillhandahålla andra internetanalystjänster.

Kakorna som placerats av Hotjar lagras i olika tidslängder beroende på kakan; men inte längre än 365 dagar. För mer information, besök: https://www.hotjar.com/cookies

För att hindra Hotjar från att samla in data, vänligen klicka på den här länken och följ anvisningarna: https://www.hotjar.com/opt-out3

2. Tilläggsprogram för sociala medier

Vår webbplats använder tilläggsprogram för sociala medier ("plug-ins") av Facebook. För en översikt över tilläggsprogrammen och deras utseende, besök: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

För att skydda dina uppgifter har vi medvetet beslutat att inte använda direkta tilläggsprogram från sociala nätverk på våra webbsidor. I stället använder vi den s.k. Shariff-lösningen. Med hjälp av Shariff kan du själv bestämma om och när data överförs till respektive leverantör av sociala nätverk. Därför skickas inga data automatiskt till sociala nätverk när du besöker våra webbsidor. Endast när du aktivt klickar på respektive knapp kommer din webbläsare att upprätta en anslutning till respektive social nätverksserver, dvs genom att klicka på lämplig knapp (t.ex. "Gilla"), samtycker du till att din webbläsare etablerar en anslutning till servrarna av det relevanta sociala nätverket och överföra användningsdata till den relevanta sociala nätverksoperatören.

Syftet med, och omfattningen av uppgiftsinsamling, och vidare behandling och användning av dessa uppgifter av leverantörerna samt dina rättigheter regleras av leverantörerna av dataskyddet (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php ).

a) YouTube

Vår webbplats innehåller YouTube-videor. Denna funktion drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube-videor lagras på https://www.youtube.com och kan spelas direkt från vår webbplats. Alternativet för avancerade integritetsinställningar möjliggör videoinbäddning. När du spelar dessa videoklipp, lagras YouTube-kakor och DoubleClick-kakor på din dator och kan överföra data till Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som YouTube-operatör.

När du spelar videor som är lagrade på YouTube skickas åtminstone följande data till Google Inc. som är YouTube-operatör och operatör av DoubleClick-nätverket: IP-adress och kakor, den specifika adressen för den besökta webbplatsen, systemdatum och tid för laddning, ditt webbläsar-ID. Denna information överförs oberoende av om du har ett Google-konto som du är inloggad på. När du är inloggad kan Google associera denna information direkt med ditt konto. Om du inte vill vara associerad med din profil måste du logga ut innan du aktiverar uppspelningsknappen för videon.

YouTube eller Google Inc. lagrar denna data som användarprofiler och kan använda den för reklamändamål, marknadsundersökning och/eller anpassad design av sina webbsidor. En sådan analys (även för icke-registrerade användare) utförs speciellt för att tillhandahålla anpassad annonsering och att informera andra användare om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att göra invändningar mot skapandet av dessa användarprofiler, och för att utöva denna rätt måste du kontakta Google, operatören av YouTube.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och -behandling av YouTube, läs integritetspolicyn. För mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, besök: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Twitter tilläggsprogram

Våra webbsidor innehåller funktioner från Twitter-tjänsten. Dessa funktioner är tillgängliga från Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och "retweet" -funktionen är de webbsidor du besöker länkade till ditt Twitter-konto och åskådliggjorda för andra användare. Data överförs också till Twitter. Observera: Som leverantör av webbsidorna är vi inte medvetna om innehållet i den överförda datan eller dess användning av Twitter. För mer information, se Twitters integritetspolicy på: https://twitter.com/privacy.

Du kan ändra dina Twitter-inställningar för Twitter i dina kontoinställningar på https://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest

Vår webbsida använder tilläggsprogram av Pinterest sociala nätverk som drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

När du öppnar en webbsida som innehåller ett sådant tilläggsprogram, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Tilläggsprogrammen sänder protokolldata till Pinterest-servern i USA. Denna loggdata kan innehålla din IP-adress, adresser till webbsidor du besöker, inklusive Pinterest-funktioner, din browser typ och dess inställningar, datum och tid för begäran, din användning av Pinterest och kakor.

För mer information om syfte, omfattning och vidare behandling och användning av uppgifterna från Pinterest, samt dina rättigheter och hur du skyddar din integritet, se Pinterests dataskyddsmeddelande: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Vimeo.com

Vi kan integrera videos från plattformen "Vimeo" från leverantören Vimeo Inc, OBS:
Juridiska avdelningen, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Du hittar dataskyddspolicyn på https://vimeo.com/privacy.

Observera att Vimeo kan använda Google Analytics och hänvisa till integritetspolicyn på https://www.google.com/policies/privacy och borttagningsalternativ för Google Analytics på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en eller Googles inställningar för användning av uppgifter för marknadsföring på https://adssettings.google.com/ .

3. Övrigt

a) Google maps

Vi använder Google Maps på vår hemsida. Denna tjänst tillhandahålls av Google LLC ("Google"), Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I gör att du kan se interaktiva kartor direkt på vår webbplats.

Främst kommer följande uppgifter att överföras till Google: Din plats, enhetsinformation, IP-adress och kak-data. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och dess bearbetning av tilläggsprogramleverantören, se leverantörens integritetspolicy. Där hittar du också mer information om dina rättigheter i detta avseende, och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandlar också dina personuppgifter i USA och har underställt sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

b) Imgix

Vi använder imgix, en tjänst för att optimera bilder i realtid. Din IP-adress kommer att överföras till imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA). Tjänsten är skyldig att följa europeiska riktlinjer för dataskydd och har också anslutit sig till Privacy Shield-avtalet. Mer information finns på imgix.com/privacy

c) Google WebFonts

Den här sidan använder typsnitt från (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). När du öppnar en sida kommer din browser att hämta dessa typsnitt från servrar tillhörande Google. Mer information om typsnitt från Google hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/

Avanmälan: https://adssettings.google.com/authenticated

III. Datasäkerhet

Vi tillämpar också tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som samlas in, särskilt mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot attacker från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den teknologiska utvecklingen.