androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Allmänna VIllkor

Nedan följer de allmänna villkoren för Weber-Stephen Deutschland GmbH (hädanefter ”Weber”) och deltagandevillkor för Weber® Grill Academy. Bestämmelserna i de två avsnitten nedan gäller oberoende av varandra.

Sektion 1

Allmänna villkor för Weber-Stephen Deutschland GmbH

Dessa allmänna villkor gäller för alla leveranser av Weber-Stephen Deutschland GmbH via www.weber.com till konsumenter och till entreprenörer (hädanefter även gemensamt benämnda "Kunder"). Inga avvikande villkor gäller för Kunden, såvida inte Weber uttryckligen godkänner deras giltighet i skrift.

1. Definitioner/ Avtalsslutande parter

(1) Med konsument avses varje fysisk person som utför en transaktion huvudsakligen för ändamål som faller huvudsakligen utanför dennes handel, näringsverksamhet eller yrke.

(2) Med näringsidkare avses däremot en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med status som juridisk person som vid avtalsingåendet handlar för ändamål som har samband med den egna handeln, näringsverksamheten eller yrke.

(3) Försäljningsavtal ingås med: Weber-Stephen Deutschland GmbH, företrädd av dess verkställande direktörer Frank Rommersbach och Hans-Jürgen Herr, Rheinstrasse 194, 55218 Ingelheim (am Rhein), Handelsregistret: Mainz lokala domstol HRB 23407, Tyskland.

För frågor eller klagomål, vänligen kontakta vår kundtjänst, Måndag kl. 8.30–16.00 Tisdag–torsdag kl. 8.00–16.00 Fredag kl. 8.00-14.30  Observera att telefonlinjerna är stängda kl. 12.00–12.30 alla vardagar. Telefonnummer 08 525 024 24 eller via e-post till service-se@weber.com

2 Offert / Beställningsförfarande / Priser / Ingående av avtal

(1) Weber accepterar beställningar via Internet.

(2) För detaljer om de produkter som Weber erbjuder uppmanas Kunderna att titta på de enskilda produktillustrationerna.

(3) Ingen av Weber-produktillustrationerna i Weber-webbutiken är juridiskt bindande erbjudanden. Dessa är endast inbjudningar att lämna in en order. Eventuellt ansvar för fel från vår sida är uttryckligen uteslutet.

(4) De priser som anges på produktsidorna inkluderar lagstadgad moms och andra komponenter inklusive eventuell leveransavgift.

(5) Vid ingående av avtal som en del av elektronisk handel: När du har hittat den önskade produkten kan du lägga den i kundvagnen - utan att ålägga dig någon laglig skyldighet - genom att klicka på "Lägg till" eller "Lägg till i varukorg". Du kan när som helst titta - utan att ålägga dig någon laglig skyldighet - på innehållet i din kundvagn genom att klicka på "Varukorg". Du kan när som helst ta bort produkterna från kundvagnen genom att klicka på "X". För att köpa produkterna i kundvagnen, klicka på "Varukorg" och sedan, när du är i kundvagnen, på "Checkout". Var god ange därefter dina uppgifter. Registrering är inte nödvändig. När du har angett dina uppgifter kan du komma åt ordersidan genom att klicka på "Nästa" där du kan välja önskad betalningsmetod och kontrollera dina uppgifter igen. Genom att klicka på "Köp nu" bekräftar du att du har tagit del av de allmänna villkoren, intyget om avbokningsrättigheter och sekretesspolicyn och godkänt dem. Genom att klicka på "Köp nu" fullgör du beställningsprocessen. Omedelbart efter att vi mottagit ditt köperbjudande kommer du att få ett mail från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning (bekräftelse på mottagande av order). Denna bekräftelse på mottagandet av ordern innebär ännu inte att vi accepterat ditt köperbjudande. Inget avtal ingås endast genom bekräftelse på mottagandet av ordern. Det faktiska avtalet ingås i enlighet med klausul 2, punkt 6.

(6) Ett försäljningsavtal för de varor som beställts av dig kommer endast att ingås när vi uttryckligen accepterar erbjudandet att ingå ett försäljningsavtal via e-post eller när vi - vid beställning som en del av en elektronisk transaktion (5) - skickar dig de beställda varorna utan en uttrycklig orderbekräftelse inom två dagar.

3 Frakt / Leverans

(1) Leverans kommer endast ske inom Storbritannien genom paketleverans eller av fraktföretag när den beställda varan väger över 31,5 kg. Vid leverans av ett fraktföretag kommer Weber be dig att ange ett telefonnummer på vilket fraktföretaget, anlitat av Weber, kan kontakta dig för att ordna med leverans.

(2) Vid förskottsbetalning börjar leveransperioden dagen efter utfärdande av betalningsinstruktionen till överföringsbanken. För alla andra betalningsmetoder, kommer leveransperioden att börja dagen efter avtalets ingående och vara en till tre dagar. Om leveransperiodens sista dag är en söndag eller en helgdag på leveransorten, ska leveransperioden löpa ut nästa arbetsdag.

(3) För varor som ska fraktas av fraktföretag, börjar leveransperioden - vid förskottsbetalning - dagen efter utfärdandet av betalningsinstruktionen till överföringsbanken. För alla andra betalningsmetoder, kommer leveransperioden att börja dagen efter avtalets ingående och vara två till fyra dagar. Om leveransperiodens sista dag är en söndag eller en helgdag på leveransorten, ska leveransperioden löpa ut nästa arbetsdag.

(4) Om du beställer flera föremål med olika leveranstider som en del av en enda order skickar vi varorna i en enda frakt om inget annat överenskommits. I det här fallet kommer leveransperioden som gäller för din beställning vara den för varan i din beställning med den längsta leveransperioden. Inga extra fraktkostnader debiteras.

(5) Om inte alla beställda varor finns i lager har Weber rätt att göra partiella leveranser på egen bekostnad, förutsatt att du inte orimligt påverkas av partiell leverans. När detta sker gäller de angivna leveransperioderna. Punkterna 2 och 3.

(6)Om leveransen av varorna misslyckas efter tre försök på grund av fel från din sida, har vi rätt att frånträda avtalet. Eventuella betalningar som redan gjorts kommer att återbetalas av Weber utan onödigt dröjsmål.

(7) Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av att Weber själv inte tillhandahållits varan, på grund av fel som inte går att hänföra till Weber, kan Weber frånträda avtalet. I detta fall informerar Weber dig omedelbart och föreslår, om lämpligt, leverans av en jämförbar produkt. Om ingen liknande produkt är tillgänglig eller om du inte önskar leverans av en jämförbar produkt, kommer Weber att utan onödigt dröjsmål återbetala eventuell betalning som redan gjorts.

4 Betalningsvillkor / Återtaganderättsförbehåll

(1) Vi erbjuder följande betalningsmetoder: kreditkort, Klarna Betala direkt, Klarna Faktura, Klarna Delbetalning och PayPal. Vi förbehåller oss dock rätten att hålla tillbaka vissa betalningsmetoder för varje beställning och att inkludera betalningsmetoder som inte anges ovan. För mer information, besök vår hemsida på weber.com under Betalningsmetoder.

(2) Om du är försenad med din betalning utgår räntan på inköpspris under förseningsperioden till en räntesats på 5% över basräntan. Vi förbehåller oss rätten att bevisa och kräva högre standardskada.

(3) Weber förbehåller sig återtaganderätten för de levererade varorna tills betalning fullgjorts.

5 Presentkort

(1) Du kan köpa presentkort för olika belopp i svenska kronor från Webers webbutik. Dessa presentkort kan endast återköpas i den tyska Weber webshoppen på www.weber.com/SE/sv/. Efter beställningsprocessen skickas presentkorten med en personlig presentkortskod till den e-postadress som anges i ordern.

(2) Presentkorten kan användas för inköp av alla Weber-produkter förutom för köp av presentkort.

(3) Presentkortet ska vara giltigt under en period av tre år från inköpsdatumet, från och med kalenderåret efter köpet. Kreditbeloppet upphör att gälla efter utgången av giltighetstiden och kan inte återbetalas i form av en kreditnota, dvs ett tillgodohavande.

(4) Om presentkortets kreditvärde överstiger fakturans belopp kommer en återstående kredit att registreras. Denna är valid fram till slutet av giltighetstiden och kan användas genom återanvändning av presentkortskoden vid ett annat köptillfälle. Inga återbetalningar av restbeloppet på presentkortet kommer att göras. Återstående kredit är inte föremål för ränta.

(5) Om värdet på presentkortet inte är tillräckligt för att täcka orderns storlek, kan det utestående beloppet erläggas genom någon annan betalningsmetod som godkänts av Weber eller genom att ange ytterligare presentkortskoder under samma beställningsprocess.

(6) Om de beställda varorna returneras, görs återköp med ett belopp som motsvarar det inlösta kreditbeloppet på presentkortet. Eventuella ytterligare betalningar som erläggs kommer att ersättas med den överenskomna betalningsmetoden. Se till att du behåller ditt presentkort efter inköp, eftersom du kommer behöva presentkortskoden för att använda återbetalningsbeloppet.

(7) Presentkortet är överlåtbart och kan användas av envar som innehar presentkortet. Presentkortet kan lösas in i Webers webbshop utan föregående identifieringskontroll.

(8) Weber tar inget ansvar för förlust, stöld, missbruk eller typografiska fel i den angivna e-postadressen. Presentkortskoderna kan inte blockeras.

6 Avtalstext

(1) Avtalstexten sparas av Weber. I sina personliga kundkonton kan Kunder som har registrerat sig på Webers webbshop hämta sina orderuppgifter under "Mina beställningar". Kunder kan när som helst titta på de allmänna villkoren på den här sidan (länk) och spara dem på sin dator. Beställningsuppgifterna och de allmänna villkoren skickas till Kunden via e-post. Avtalsspråket är tyska.

(2) Kunder som inte är registrerade hos Weber kommer inte att kunna hämta den sparade avtalstexten efter avtalets ingående.

7 Ångerrätt

Konsumenter har 14-dagars ångerrätt.

Utlåtande om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att uppge några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från det datum då du eller någon tredje part utsedd av dig, som inte är transportören, tog varan i besittning, eller vid delleveranser, på det datum du tog den senaste delen av varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Weber-Stephen Deutschland GmbH, c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH, Birkenmaarstrasse 8, 53340 Meckenheim, Tyskland, telefon: +44 2036301500; email: service-se@weber.com) genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas via post, telefax eller e-post) om din avsikt att frånträda detta avtal. Du kan använda standardformuläret för utövande av ångerrätten som bifogas nedan, men detta är inte obligatoriskt.

Meddelande om utövande av ångerrätt, som inlämnas före utgången av ångerfristen, är tillräckligt för att återkallelsestiden ska vara observerad.

Konsekvenser av utövande av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal återbetalar vi alla betalningar som vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella extrakostnader som uppstår av ditt val av annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss) utan otillbörligt dröjsmål, och senast 14 dagar från det datum då ditt meddelande om frånträdande från detta avtal har mottagits av oss. Vi kommer att utfärda återbetalningen med samma betalningssätt som du valde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras en avgift för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills varorna har returnerats till oss eller tills du har bevisat att du har sänt varan, beroende på vilket som sker tidigast.

För alla övriga leveranser måste du returnera eller överlämna varorna till oss till följande:

Returadress för varor:

Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstr. 8
53340 Meckenheim
Tyskland 

utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då du informerade oss om frånträdande från detta avtal. Denna tidsfrist anses vara uppfylld om du skickar tillbaka varorna före utgången av fjortondagarsperioden. Vi kommer bära kostnaderna för att returnera varorna.

Du kommer endast bli ansvarig för minskat värde på produkterna om denna värdeminskning beror på din hantering av varorna på ett sätt som inte är nödvändigt för att testa varornas skick, egenskaper och funktion.

Standardformulär för utövande av ångerrätt

Om du vill frånträda avtalet, vänligen fyll i det här formuläret och returnera det till oss:

Adress för utövande av ångerrätt via brev:

Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstraße 8
53340 Meckenheim
Germany
Telefon: +46 85 25 02 424
E-Mail: service-se@weber.com

Adress

Jag/vi (*) frånträder härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för inköp av följande varor:

Beställd på (*) / mottagen den (*)

Namn på konsument(erna)

Adress för konsument(erna)

Underskrift av konsument(erna) (endast för kommunikation via papper)

Datum

_______________________
(*) Radera vid behov.

Slut på utlåtandet om ångerrätt

 

8 Frivillig returpolicy

(1) Förutom den lagstadgade ångerrätten ger Weber dig en frivillig 30-dagars returrätt för alla varor förutom Webers presentkort. Returrätten innebär att du kan frånträda detta avtal även efter 14-dagars ångerrätt genom att returnera varorna inom 30 dagar efter mottagandet till följande adress:

Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstr. 8
53340 Meckenheim
Tyskland

(2) Utövandet av denna ytterligare frivilliga returrätt påverkar inte den lagstadgade ångerrätten, som fortfarande gäller, trots vår returpolicy.

(3) För utövandet av den frivilliga returrätten gäller följande villkor: Alla varor kan returneras inom 30 dagar från mottagandet av dessa varor, förutsatt att varorna är hela, oanvända och oskadade. Om möjligt ska varorna returneras i originalförpackningen eller motsvarande förpackning. För returleveranser kommer vår Kundtjänst att förse dig med en kostnadsfri returfraktsedel. En retur som avsänds inom den 30 dagar långa returfristen kommer att vara tillräcklig för att överensstämma med returfristen.

(4) Om varorna har återlämnats i enlighet med denna frivilliga returpolicy kommer vi att återbetala inköpspriset vid mottagandet av varorna. Du kommer att återbetalas med samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga inköpstransaktionen. Du debiteras inte för eventuella kostnader.

(5) Din lagstadgade garanti kommer inte att påverkas av denna frivilliga returrätt och förblir fullt gällande.

9 Garanti för materiella fel

(1) Weber ansvarar för materiella fel i enlighet med gällande lagbestämmelser.

(2) Dessutom tillhandahåller Weber en frivillig tillverkargaranti till sina Kunder. Den lagstadgade garantin ska förbli opåverkad av denna frivilliga garanti. Information om denna rätt finns tillgänglig på produktsidorna under Service/Weber Garantier.

(3) Garantiperioden för näringsidkare för varor som levereras av Weber ska vara ett år från den dag då varorna levererades.

10 Ansvar

(1) Om inte annat anges nedan kommer Weber vara ansvarig enligt de allmänna lagbestämmelserna. Om inte parterna uttryckligen överenskommer om något annat någon annanstans, ska följande bestäm-melser gälla för alla skadeståndsanspråk oavsett de rättsliga skälen.

(2) Weber utesluter inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Kunderna där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av Webers vårdslöshet eller vårdslöshet av Webers anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller missvisande uppgifter; för brott mot Kundens juridiska rättigheter i förhållande till produkterna inklusive rätten att tillhandahållas produkter som är: som de beskrivs och matchar informationen Weber tillhandahöll Kunden samt varje prov eller modell som setts eller granskats av Kunden; av tillfredsställande kvalitet; passar för något speciellt syfte som Weber känner till; levererade med rimlig skicklighet och omsorg; och för defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987/Konsumentskyddslagen 1987.

(3) Vi är ansvariga gentemot Kunden för förutsebara förluster och skador som orsakas av Weber. Om Weber misslyckas med att följa dessa villkor är Weber ansvarig för förlust och skada som Kunden lider, som är ett förutsebart resultat av att Weber bryter mot avtalet eller att Weber misslyckas med att använda rimlig omsorg och skicklighet, men Weber ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det är uppenbart att det kommer att hända eller om, vid den tidpunkt då avtalet ingicks, både Weber och Kunden visste att det skulle kunna hända.

(4) Weber är inte ansvarig för förluster i näringsverksamhet. Om Kunden använder produkterna för kommersiellt, affärs- eller återförsäljningsändamål, ansvarar Weber inte för Kundens för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

11 Dataskydd/personuppgiftsskydd

(1) Som en del av uppfyllandet av avtalen samlar Weber in Kundens personuppgifter. När Weber gör detta följer Weber särskilt bestämmelserna i Data Protection Act 1998 / Dataskyddsförordningen 1998 och Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 / EC Direktiv 2003 om integritet och elektronisk kommunikation, som ändrade. Weber kommer endast att insamla, bearbeta eller använda masterdata och användningsdata utan Kundens samtycke i den utsträckning som krävs för behandling av avtalsförhållandet.

(2) Weber använder inte Kundens uppgifter för reklam, marknadsundersökning eller opinionsundersök-ningar utan Kundens uttryckliga medgivande.

(3) Kunderna kan alltid hämta eller ändra de uppgifter som sparas av dem under Konto. I övrigt hänvisas till vår Sekretesspolicy för ytterligare information om Kundens samtycke och annan information om insamling, bearbetning och användning av uppgifter. Sekretesspolicyn kan hämtas när som helst i ett utskrivbart format från webbplatsen genom att klicka på Sekretesspolicy.

12 Tvistlösning

(1) Från och med 09/01/2016 ska tvister mellan konsumenter och handlare i samband med online-avtal för försäljning eller onlinetjänstavtal lösas via en plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). Denna plattform har upprättats av Europeiska unionen och kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Användningen av plattformen är varken nödvändig eller obligatorisk. Därför är konsumenterna fria att framställda krav utan att tidigare använda ODR-plattformen.

(2) Klagomål genom tvistlösning online för konsumenter (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/

(3) Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en tvistlösningsnämnd.

13 Slutbestämmelser

Avtal som ingåtts mellan Weber och köparen ska regleras uteslutande av lagstiftningen i Sverige. Svenska ska vara exklusivt språk för avtalet och för förhandling.

Sektion 2

Villkor för deltagande i Weber Grill Academy
av Weber-Stephen Deutschland GmbH

1 Allmänna bestämmelser

De grillkurser som erbjuds under varumärket Weber Grill Academy, där deltagarna kan bekanta sig med teorin och tillämpningen av olika metoder för att laga mat på kol, gas och elektriska grillar, erbjuds och genomförs i hela Europa av Weber som ansvarig arrangör. I detta avseende tillhandahåller Weber-Stephen Nordic ApS (filial Sverige) tjänster, inklusive kundsupport, till Weber. Det innebär att Weber-Stephen Nordic ApS (filial Sverige) är kundens kontakt. Eventuella frågor eller kommentarer som kunden kan ha måste skickas till följande e-postadress: grillacademy-se@weber.com

2 Giltighetsområde

(1) Detta avtal reglerar de rättsliga förhållandena vad gäller deltagande i Weber Grillkurser mellan Weber, det vill säga arrangören och den enskilda deltagaren (hädanefter "Deltagaren").

(2) Weber erbjuder olika typer av grillkurser. För en detaljerad beskrivning av respektive kurs, vänligen se relevant kursinformation på webbplatsen.

(3) Du kan enkelt se Villkoren för deltagande på adressen https://www.weber.com/SE/sv/legal/allmanna-villkor/weber-35602.html, genom att klicka på "Allmänna villkor" i sidfoten. Deltagarna kan också ladda ner och skriva ut dessa Villkor för deltagande med hjälp av deras webbläsares funktion.

3 Deltagande/Bokning av Weber Grillkurser

(1) Rätten att delta är begränsad till: (i) registrerade vuxna Deltagare och (ii) registrerade underåriga Deltagare tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare som också är registrerad som Deltagare. Barn under 16 år får inte delta. Weber kan på begäran ge ett undantag för spädbarn av tvingande skäl.

(2) Weber tillåter dig att boka ditt kursdeltagande direkt och med bindande effekt via Webers hemsida, som kan nås på adressen www.weber.com. Webers Grillkurser som beskrivs på webbplatsen är inte bindande erbjudanden för Weber, utan är bara inbjudningar att lämna ett anbud. Deltagare som har hittat varan de vill ha kan placera denna vara i varukorgen utan att åläggas någon skyldighet att klicka på "kundvagn". Om en Deltagare vill anmäla andra Deltagare till en Weber Grillkurs måste han ange namnen på de andra Deltagarna. Deltagaren kan när som helst se och redigera innehållet i kundvagnen genom att klicka på korgen. Om Deltagaren vill fortsätta till en bindande bokning måste han klicka på "Gå till kassan". För att boka en planerad kurs måste Deltagarna skapa ett användarkonto. För att göra det, vänligen ange dina uppgifter. När relevanta uppgifter har angetts kan Deltagarna fortsätta med orderprocessen genom att klicka på "Skapa Weber ID". Deltagare som redan har skapat ett användarkonto kan fortsätta genom att klicka på "Logga in". När Deltagaren har angett eller bekräftat faktureringsadressen och valt betalningsmetod visas en översikt över ordern. Här kan Deltagarna kontrollera sina val och detaljer igen. Efter att ha accepterat Villkoren för deltagande kan Deltagarna slutföra orderprocessen genom att klicka på "Köp nu" (Placera bindande order)]. Bokningen av en Weber Grillkurs är ett juridiskt bindande anbud för att ingå ett avtal för deltagande i den aktuella Weber Grillkursen.

(3) Transaktionerna kommer att behandlas enligt principen först till kvarn.

(4) Bokningar accepteras endast om det fortfarande finns tillräckligt med platser för den aktuella Weber Grillkursen. Weber sänder Deltagare en registreringsbekräftelse samt en faktura. Vi påpekar dock uttryckligen att en Weber Grillkurs endast kommer att hållas om ett minsta antal ansökningar om deltagande är mottagna (se avsnitt 5 - Krav för att hålla evenemanget). Registreringsbekräftelsen är samtidigt vår acceptans av din bokning; därmed sluts ett juridiskt bindande avtal för deltagande i den aktuella Weber Grillkursen vid mottagandet av bekräftelsen.

4 Kursavgift/Betalningsvillkor

(1) Kursavgifterna kan variera beroende på vilken typ av Weber Grillkurs som berörs. För kursavgiften, se relevant kursinformation på hemsidan. Alla priser inkluderar moms.

(2) Kursavgiften inkluderar inte andra utgifter för Deltagarna (t.ex. kostnader för transport, boende och mat på hotell).

(3) Kursavgiften kan betalas med olika metoder: direkt debitering, kreditkort eller andra betalningsmetoder som anges i ordern. Weber förbehåller sig rätten att utesluta vissa betalningsmetoder från fall till fall. För mer information om de olika betalningsvillkoren, se "Betalningsmetoder" på vår hemsida, på https://www.weber.com/SE/sv/legal/betalningsvillkor/weber-35604.html.

(4) Deltagande i en Weber Grillkurs är endast möjlig efter förbetalning av kursavgiften.

(5) Eventuella avbokningar måste mottas skriftligen senast 14 dagar före evenemanget.

(6) Överföringar mellan olika Weber Grillkurser är inte tillåtna. Om en Weber Grillkurs återkallas, kommer kostnaderna för Weber Grillkursen att återbetalas, och Deltagarna måste boka en ny grillkurs via Webers bokningssystem.

5 Krav för att hålla evenemanget

(1) Principiellt sker Weber Grillkurser endast när minst 10 personer har anmält sig till evenemanget. Om färre än 10 personer har registrerat sig, bestämmer Weber om evenemanget ändå ska ske. Ett annat lägsta antal Deltagare kan anges i kursbeskrivningen för en viss Weber Grillkurs. Om det lägsta antalet Deltagare som anges i kursbeskrivningen skiljer sig från ovanstående antal, kommer det antal som anges i den specifika kursbeskrivningen att gälla.

(2) Om en Weber Grillkurs avbokas, kommer Weber att återbetala alla kursavgifter som redan betalats.

(3) Om en pågående Weber Grillkurs slutar för tidigt av orsaker inom Webers ansvarsområde, kommer en pro rata-återbetalning att ske.

(4) Weber och/eller ägaren av lokalerna där kursen äger rum förbehåller sig rätten till tillträde. Beskrivningar och visuella bilder för Weber Grillkurser som erbjuds på webbplatserna, broschyrer, kataloger eller annat reklammaterial utgör inte en åtagande från Weber till Deltagare och ingår inte i kontraktet.

(5) Deltagarna är skyldiga att anmäla den partner som genomför Weber Grill Academy senast fem dagar före Weber Grillkursens start om eventuella allergier, hälsofarliga sjukdomar, sjukdomar etc. som påverkar eller kan påverka Deltagaren och/eller andra Deltagare i Weber Grillkurs. Vidare, deltagaren ansvarar för att informera Grill Academy partnern om ytterligare deltagare som hen har bokat in för kursen. Vid framhållande av Information gällande allergier godkänner den berörda parten att denna data behandlas av Weber Grill Academy för att genomföra grillkursen. Ingen vidare behandling eller överföring sker.

6 Ändringar av prestation

(1) Weber förbehåller sig rätten att göra eventuella väsentliga förändringar beträffande evenemangets utförande och ändringar avseende dess plats. Ändringar kommer emellertid endast göras om det behövs och om de inte väsentligt och negativt påverkar kursens övergripande utformning och förväntningarna hos Deltagarna i Weber Grillkurs.

(2) Vid en väsentlig förändring av Weber Grillkurs har Deltagarna rätt att dra sig ur avtalet, förutsatt att de ännu inte deltagit fullt ut i Weber Grillkursen. Eventuella kursavgifter som redan betalats kommer att återbetalas på en pro rata-basis där det är lämpligt.

7 Ansvarsbegränsning

(1) Om inte annat anges nedan är Weber ansvarig enligt de allmänna lagbestämmelserna. Om inte parterna uttryckligen är överens om annat någon annanstans ska följande bestämmelser gälla för alla skadeståndsanspråk oavsett de rättsliga skälen.

(2) Weber utesluter inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Deltagarna ifall där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av Webers vårdslöshet eller vårdslöshet hos Webers anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig förvrängning; för brott mot Deltagarnas lagliga rättigheter i förhållande till produkterna inklusive rätten att ta emot produkter som är: som de beskrivs och matchar information som Weber tillhandahållit Deltagaren samt varje prov eller modell som setts eller undersökts av Deltagaren; av tillfredsställande kvalitet; passar för varje speciellt syfte som Weber känner till; levereras med rimlig skicklighet och omsorg; och för defekta produkter enligt distansavtalslagen (2005:59).

(3) Weber ansvarar gentemot Deltagarna för förutsebara förluster och skador som orsakas av Weber. Om Weber inte följer dessa villkor är Weber ansvarig för den förlust och skada som Deltagaren lider, som är ett förutsebart resultat av att Weber bryter mot kontraktet eller misslyckas med att använda rimlig vård och skicklighet. Weber ansvarar dock inte för förlust eller skada som inte är förutsebar. En förlust eller skada är förutsebar om det antingen var uppenbart att den skulle inträffa, eller om det var sannolikt att det skulle  kunna inträffa.

(4) Weber är inte ansvarig för förluster i affärer. Om Deltagaren använder produkterna för kommersiellt, affärs- eller återförsäljningsändamål, kommer Weber inte att ha något ansvar för förlorad vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

8 Ångerrätt

Deltagare har 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen (2005:59) kap 3 § 7.

9 Substitution

Deltagare får skicka en ersättare i deras ställe för att delta i kursen.

10 Uppskjutande/Återkallande av Weber Grillkurser

(1) Under exceptionella omständigheter utanför Webers ansvarsområde, förbehåller Weber sig rätten att skjuta upp eller återkalla Weber Grillkurser. Detta är speciellt fallet vid brist på Deltagare, kortfristig avbokning av kockar på grund av sjukdom eller andra mänskliga resurser som är nödvändiga för Weber Grillkursens genomförande eller på grund av force majeure.

(2) Om det minsta antalet Deltagare inte uppnås, kommer Weber Grillkursen att avbrytas senast tio dagar innan den börjar.

(3) Om en Weber Grillkurs är uppskjuten eller återkallad, har Deltagarna rätt att dra tillbaka avtalet. Kursavgifter som redan betalats återbetalas i sin helhet.

11 Beskrivningar av upplevelserna/Illustrationer

(1) Beskrivningarna av Weber Grillkurser på Webers webbplats är korrekta vid tidpunkten när de laddas upp. Innehållet i den erbjudna Weber Grillkursen kan dock vara föremål för mindre förändringar. Kontaktuppgifterna till den Partner som håller i Grillkursen finns i beskrivningen av respektive Weber Grillkurs.

(2) De angivna tiderna för respektive Weber Grillkurs är enbart indikationer på den schemalagda tidsramen. Mindre tidsvariationer under varaktigheten av respektive Weber Grillkurs kan därför uppstå. Följaktligen är de tider som anges på Webers webbplats inte bindande och kan variera.

12 Bild- och ljudinspelningar

Deltagare har rätt att ta bilder under en Weber Grillkurs och också publicera dem för privata ändamål, förutsatt att de personer som syns tydligt i dessa bilder uttryckligen har samtyckt. Det är strängt förbjudet att göra film- eller ljudinspelningar av något slag, såvida inte Weber har beviljat ett uttryckligt exceptionellt tillstånd från fall till fall, vilket dock kan vägras av Weber efter eget gottfinnande.

13 Information om databehandling

(1) Vid behandlingen av avtalsförhållandet samlar Weber in personuppgifter från Deltagarna. Vid detta följer Weber bestämmelserna i dataskyddsförordningen 2016/679. Deltagarnas personuppgifter kommer endast att samlas in, bearbetas eller användas utan Deltagarnas medgivande i den utsträckning detta är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras. Vid genomförandet av en Weber Grillkurs är det i allmänhet nödvändigt att Weber överför personuppgifter till Weber-Stephen Nordic ApS och andra tredje parter, särskilt personer som Weber använder för att fullgöra sina skyldigheter.

(2) Weber anger uttryckligen att Deltagarnas personuppgifter inte kommer att användas för reklam, marknadsundersökning eller opinionsundersökningar utan Deltagarens samtycke.

(3) Deltagare kan begära att Weber informerar dem om deras data som sparats av Weber.

(4) För ytterligare information om dataskydd, vänligen se de Sekretessvillkor som finns tillgängliga på adressen https://www.weber.com/SE/sv/legal/integritetspolicy/weber-28460.html.

14 Avtalstext

Avtalstexten lagras på våra interna system. Du kan läsa Villkoren för deltagande när som helst på den här sidan https://www.weber.com/SE/sv/legal/allmanna-villkor/weber-35602.html. Orderuppgifterna och villkoren för deltagande skickas till dig via e-post. Efter beställningens slut kommer dina orderuppgifter inte längre att vara tillgängliga via internet av säkerhetsskäl.

15 Prestationsort/Jurisdiktionsort/Övrigt

(1) Om inte annat föreskrivs i lag, ska prestationsorten och betalningsorten vara Webers säte.

(2) Domstolsjurisdiktion för alla tvister som härrör från detta avtal ska vara den ort där konsumenten har sitt hemvist. Avtalet ska regleras av konsumentens hemlands lagar.

(3) Om någon av bestämmelserna i Villkoren för deltagande är eller blir ogiltig, påverkas inte giltigheten för de återstående bestämmelserna.

16 Online-tvistlösning och tvistlösning inför tvistlösningsnämnder

(1) Från och med den 01/01/2016 ska tvister mellan konsumenter och näringsidkare i samband med onlineavtal om försäljning eller onlinetjänstavtal lösas via en plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). Denna plattform har upprättats av Europeiska unionen och kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Användningen av online-plattformen är varken nödvändig eller obligatorisk. Därför är konsumenterna fria att hävda sin rätt utan att tidigare ha använt ODR-plattformen.

(2) Klagomål via online tvistlösning för konsumenter (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(3) Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en tvistlösningsnämnd.