android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TÄVLING OM EN GENESIS II EX 335

Villkor

Arrangör

Arrangören för tävlingen är

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin, Tyskland och Weber Stephen Nordic ApS, Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Danmark

 

2. Vem kan delta?

Alla personer över 18 år som är bosatta i Sverige har rätt att delta i tävlingar. Anställda inom det företag som arrangerar tävlingen, familjemedlemmar till dessa anställda och / eller anställda i företag som är associerade med arrangören får inte delta.

 

3. Deltagande

Hur man deltar:

Registrera dig på Webers webbplats i det anpassade registreringsformuläret.

Du registrerar dig med förnamn, efternamn och e-postadress

Klicka på länken "bekräfta" i registrerings-e-postmeddelandet som skickas till dig när du har fyllt i formuläret på Webers webbplats.

Genom ditt deltagande accepterar du villkoren för deltagande i tävlingen som finns beskrivna i texten nedan.

Sista chansen att registrera sig infaller före 8. Augusti 2021 kl 23:59. Registreringen gäller endast de personer som klickat på länken i registrerings-e-postmeddelandet. Tyvärr kan de som sedan tidigare registrerat sig för att ta del av våra inspirationsmail inte delta i tävlingen.

Du kan endast delta en gång under kampanjperioden.

 

4. Vinst

Du har chansen att vinna Genesis II EX335

Kontantbetalningar, utbyte eller överföring av vinster till tredje part är strängt förbjudet.

 

5. Kampanjeperiod

Kampanjperioder fram till 8 Augusti 2021 kl 23,59. Tidsfristen för anmälan är den 8 Augusti 2021 kl 23:59.

 

6. Vinnare

Vinnaren dras den 9 augusti 2021 och kommer att kontaktas via e-post. Om vinnaren inte svarar inom två veckor efter det att hen har kontaktats via e-post, kommer en ny vinnare dras och kontaktas.

Deltagaren han är ansvarig för, genom den inlämnade kontaktinformationen hen uppger är korrekt. Arrangören avsäger sig allt ansvar för att inlämnad deltagarinformation är riktig. Deltagaren ansvarar för eventuella kostnader som uppstår till följd av felaktiga kontaktuppgifter.

I händelse av eventuella tvister angående den registrerade deltagarens identitet kommer kontoinnehavaren av den e-postadress ses som användes vid registrering att ses som  deltagaren. Den potentiella vinnaren måste bevisa (om tillämpligt) att han är kontoinnehavaren.

Hen har inga möjligheter att överklaga.

 

7. Diskvalificering

Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare om hen på något vis manipulerat eller försökt att manipulera anmälningsprocessen, eller om hen försökt påverkar tävlingen genom hacking eller genom att bryta de tävlingsregler som beskrivs i denna text.

 

8. Ansvarsfriskrivning / avlysning

Arrangören ansvarar inte för, och kan inte lämna garantier för tävlingens tillgänglighet och funktion. Tävlingen kan ställas in på grund av särskilda omständigheter utan att deltagaren har rätt att överklaga ett sådant beslut. Avlysning kan vara nödvändig på grund av tekniska problem, ändringar av regler eller orsaker kopplade till plattformarna Facebook, Instagram eller Twitter.

 

9. Information om dataskydd / rättigheter för deltagare:

Arrangören ansvarar för de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med tävlingen.

Arrangören är skyldig att lagra informationen i enlighet med gällande lagstiftning. Datalagring, bearbetning och användning av personuppgifter är nödvändigt för att kunna genomföra tävlingen. Vidare sker sådan lagring, bearbetning och användning av data endast om deltagarna har gett sitt uttryckliga samtycke till detta via e-post. Sådan information kommer endast att vidarebefordras till tredje part i den utsträckning som sådan överföring är nödvändig för genomförandet av tävlingen.

Invändningar mot lagring, bearbetning och vidarebefordring av dina personuppgifter till tredje part skickas till följande adress:

Weber-Stephen Product (EMEA) GmbH

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin - DE

Eller privacy.emea@weberstephen.com

Om du gör det raderas dina data omedelbart. Du kommer dock inte längre att kunna delta i tävlingen.

Du har rätt att när som helst begära åtkomst till all din personliga information som arrangören lagrar. Om du inte längre accepterar lagringen av din personliga information, eller om den inte längre är korrekt, kan du kräva att arrangören raderar, blockerar eller korrigerar din information efter behov.

Du kan när som helst invända mot att din personliga information används för marknadsföringsändamål.

Data från deltagare kommer att raderas när tävlingen är avslutad och databehandling kommer inte längre att ske efter det. Såvida du inte uttryckligen har gett tillstånd för att dina uppgifter ska användas för andra ändamål som definierats separat.

 

10. Ansvar

Arrangören, dess organisation, anställda eller ombud omfattas av bestämmelser om lagstadgade skador till följd av eller i samband med tävlingen, om inte annat anges i följande bestämmelser.

Arrangören, dess organisation, anställda eller agenter är inte ansvariga för förlust eller skada orsakad av avsiktlig eller grov vårdslöshet från arrangören, dess juridiska ombud eller agenter. Arrangören, dess organisation, anställda eller ombud är ansvariga i enlighet med rättsliga bestämmelser.

Arrangören, dess organisation, anställda eller agenter avsäger sig ansvar för förluster i händelse av skada på människors liv, hälsa eller personskada.

Ansvar för förlust eller skada på grund av vårdslöshet i strid med en primär eller väsentlig skyldighet (ett väsentligt villkor som möjliggör fullgörande av det rättsliga förhållandet och som den andra parten i det rättsliga förhållandet kontinuerligt kan åberopa) är begränsat till typiska och förutsägbara skador. I andra fall är ansvaret för vårdslöshet undantagen.

 

11. Tillämplig lag

Deltagande i denna tävling och varje juridiskt förhållande mellan arrangören och deltagarna, inklusive dessa villkor för deltagande, regleras av lagen i det land där deltagaren är bosatt.