androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Nota Prawna

WEBER-STEPHEN POLSKA SP. Z O.O.

adres:
Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
Ul. Mieczysława Pożaryskiego 32, p.3, lok.2
04-703 Warszawa

telefax: +48 22 468 19 18
e-mailową: info-pl@weberstephen.com

Zarząd: Jacek Wojciechowski - Członek Zarządu
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000310532

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 952-20-51-544
Numer identyfikacji wewnątrzwspólnotowej: PL 9522051544

Ważne: stroną umowy kupna-sprzedaży jest Weber-Stephen Deutschland GmbH (patrz Ogólne Warunki Sprzedaży), dlatego wszelkie roszczenia, zwroty i inna korespondencja związana z umowami kupna-sprzedaży powinny być kierowane do Weber-Stephen Deutschland GmbH, zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Spółka należąca do grupy
© Weber-Stephen Products LLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067

Niniejsza strona internetowa i wszystkie teksty, grafiki, zdjęcia produktów, pliki audio i/lub wideo oraz logo są chronione zgodnie z obowiązującymi prawami autorskimi i przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Teksty i/lub obiekty nie mogą być kopiowane do użytku lub rozpowszechniania (z wyjątkiem użytku prywatnego), ani modyfikowane lub zastępowane przez inne strony bez uprzedniej pisemnej zgody Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.. Weber-Stephen Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zastąpienia i/lub modyfikacji i/lub usunięcia całego tekstu, grafiki, zdjęć produktów, plików audio i/lub wideo oraz logo według własnego uznania.  Żadna z informacji przedstawionych na stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wiążąca oferta, lecz jako zaproszenie dla osoby trzeciej do złożenia oferty.