android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube
menu-arrow-down gift-certificate-icon

Reklamasjoner: gassregulator

Vedr. problematisk sammenkobling mellom regulator og gassflaskeventil.

På bakgrunn av de problemer noen av våre kunder opplever i forbindelse med montering av regulator på gassflaske, vil vi fra Weber Norge belyse problemets opprinnelse og hva som blir gjort for å løse det.

Bakgrunn

Alle produsenter av regulatorer og gassflaskeventiler er ansvarlige for at begge deler oppfyller internasjonalt anerkjente toleransegrenser.

I en lang periode kjøpte gasselskapene ventiler til gassflaskene fra samme produsent som også leverer regulatorer til Weber, derfor passet disse perfekt sammen.

På et tidspunkt kom ventiler fra en alternativ leverandør på markedet, og selv om disse ventilene også ble produsert innenfor toleransegrensene kan det i noen tilfeller oppleves som problematisk å få ventil og regulator til å passe sammen.

Det er snakk om et generelt problem som ikke kun vedrører kombinasjonen av en gassflaske og den regulatoren som følger med en Webergrill.

Problemet kan oppstå på bakgrunn av at standardene ikke er tilstrekkelig presise, og dette resulterer i at man som forbruker ikke får den nødvendige gasstilførselen til grillen.

Hva har weber gjort?

I tett samarbeid med våre leverandører av regulatorer har vi blant annet sørget for en justering av regulatorene slik at de nå går så langt ut i toleransenes ytre områder av hva som er mulig i henhold til den gjeldende standard.

Ansvar og standarder

Den regulatoren som følger med en Webergrill overholder standarden for hvordan en regulator skal designes. Det stiller vi som et naturlig krav til produsenten.

Ellers kan vi ikke stå inne for kvalitet og ikke minst sikkerhet. Selv om både gassflaskeventil og regulator overholder gjeldende standard, kan det som beskrevet tidligere oppstå problemer med manglende gasstilførsel.

Standarden er utarbeidet av CEN-CENELEC for den Europeiske Kommisjon. Det er derfor innlysende at Weber ikke kan gjøres ansvarlig for at standarden (EN15202) for design av gassflaskeventiler ikke er tilstrekkelig presis i forhold til standarden (EN16129) for design av gassregulatorer.

Det er mange eksempler på uheldige kombinasjoner av én bestemt gassflaske og én bestemt regulator. Det kan skje hvis begge deler er innenfor, men i ytterkantene av toleransene. Settes regulatoren på en annen gassflaske, vil den etter all sannsynlighet få riktig gasstilførsel.

Hvis du likevel opplever problemer

Skulle du likevel være så uheldig å oppleve problemer med sammenkobling mellom regulator og ventil skyldes det kombinasjonen av den enkelte ventil og den enkelte regulator.

Har du allerede fått byttet din regulator har vi fra Webers side gjort vårt ytterste for å løse problemet.

Vi anbefaler derfor at du prøver din regulator på en annen gassflaske.

Hos Weber elsker vi å grille, og forstår derfor frustrasjonen ved at en unøyaktighet i en europeisk standard kan ødelegge grillopplevelsen.

Fra Webers side har vi proaktivt forsøkt å påvirke standardiseringsutvalget og gasselskapene til å finne en felles løsning på problemet.

Dessverre må vi konstatere at vi ikke er blitt møtt med samme fokus på å løse problemet i det tempoet vi - og dere som forbrukere - ønsker og med rette kan forvente.

Med vennlig hilsen

Weber Norge