android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Person­vernerklæring

Retningslinjer for personvern

Takk for din interesse for internettpresentasjonen av vårt firma og for tilbudene på nettsiden vår.

Beskyttelse av persondataene dine (i det følgende kalt «data») er svært viktig for oss. I det følgende gir vi utførlig informasjon om hvilke data som blir registrert ved din bruk av internettsidene våre og tilbudene der, og hvordan disse opplysningene videre blir bearbeidet eller brukt av oss. Likeledes vil vi gjerne informere deg om hvilke beskyttelsestiltak vi har truffet både teknisk og organisatorisk.

Vi gjør oppmerksom på at disse retningslinjene for personvern kan endres ved innføring av nye teknikker og/eller av lovendringer. Det gjør vi på egnet måte oppmerksom på. Ved alle endringer vil vi selvfølgelig så langt som mulig ta hensyn til dine interesser.

I. Erklæring om personvern

1. Ansvarlige avdelinger

Felles ansvarlige konsernavdelinger, som også til enhver tid har fullt ansvar enkeltvis, er: Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim, Tyskland; Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, Tyskland; Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois, USA. De nevnte avdelingene fastlegger felles retningslinjer for formål og midler. Hvis det innen Weber-Stephen-konsernet blir overført data til USA, skjer det på grunnlag av kontraktklausuler etter EU-standard. Hver og en av konsernets avdelinger ivaretar funksjonene som er nevnt i punktene nedenfor.

 • Ansvaret for drift av denne nettsiden og for Weber ID tilligger Weber-Stephen Products LLC. Til dette benytter Weber-Stephen Products LLC seg av diverse oppdragsbehandlere. Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tilgang på samtlige analysedata og loggfiler. Rettsgrunnlaget for det er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i EUs personvernforordning.
 • Alminnelige kontraktspørsmål og henvendelser om garantispørsmål samt den kommunikasjon som er nødvendig for å gjennomføre kontrakten, er tillagt Weber-Stephen Deutschland GmbH. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Products LLC har tilgang på samtlige bearbeidete data. Til dette benytter Weber-Stephen Products LLC seg av en leverandør.
 • Den tekniske og forretningsmessige avviklingen samt driften av nettbutikkene og bookingsystemet for Weber grillakademi på Weber.com er ansvaret til Weber-Stephen Deutschland GmbH. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tilgang på disse opplysningene.
 • Den ansvarlige for driften av vurderingssystemet på Weber.com er Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Både Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Deutschland GmbH har tilgang på disse opplysningene.

2. Kontaktdata til den personvernansvarlige  

Ved spørsmål eller bemerkninger til behandlingen av dataene dine og når det i den sammenheng gis mulighet til å ta kontakt, ta da kontakt med vår ansvarlige for personvern på privacy.emea@Weberstephen.com. Den ansvarlige for personvern leder så henvendelsene til riktig avdeling. Ved brevhenvendelse ber vi om at brevene adresseres til den personvernansvarlige. For øvrig viser vi til opplysninger på følgende lenke [lenke til Impressum].  

Da vi ikke kan sikre full datasikkerhet ved kommunikasjon per e-post, anbefaler vi at fortrolig informasjon sendes som brevpost.

3. Innsamling og bruk av dataene dine

Omfanget og arten av innsamling og anvendelse av dataene dine er avhengig av om du bare besøker internettsidene våre for å hente informasjon, for eksempel for å se på tilbudene våre, eller om du benytter deg av tilbudene, altså foretar produktbestillinger. Rettsgrunnlaget for å bearbeide persondata er følgende:

 • Når vi innhenter samtykke fra en person til behandling av denne personens personopplysninger, er rettsgrunnlaget for det hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i EUs personvernforordning.
 • Ved behandling av persondata som er nødvendige for å oppfylle en kontrakt der den registrerte personen er kontraktspartner, er rettsgrunnlaget artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i EUs personvernforordning. Dette gjelder også for behandlingsprosedyrer som er nødvendige forut for inngåelse av kontrakt.
 • Hvis behandling av persondata er nødvendig i forbindelse med en rettslig forpliktelse som konsernet må oppfylle, gjelder artikkel 6 nr. 1 bokstav c) som rettsgrunnlag.
 • Hvis livsviktige interesser hos den registrerte personen eller en annen fysisk person gjør behandling av persondata nødvendig, er artikkel nr. 1 bokstav d) i EUs personvernforordning rettsgrunnlaget.
 • Hvis behandling er nødvendig til opprettholdelse av en berettiget interesse for vårt konsern eller for tredjepart, og om interessene, rettighetene og den grunnleggende friheten til den registrerte personen ikke veier tyngre enn førstnevnte interesse, tjener artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i EUs personvernforordning som hjemmel for behandlingen.  

a) Anvendelse for informasjonsformål  

For å benytte seg av internettsidene våre til informasjon, er det ikke nødvendig å aktivt gi fra seg personopplysninger. Derimot samler og anvender vi i dette tilfellet de persondataene som formidles automatisk fra nettleseren din, for eksempel:

 • Dato og tidspunkt for besøk på nettsiden
 • Type nettleser
 • Innstillingene på nettleseren
 • Operativsystemet
 • Sist besøkte side
 • Overført datamengde og status for tilgang (overførte data, data som ikke er funnet, osv.)
 • Din IP-adresse

Ved besøk på nettsiden for å få informasjon, innhentes og anvendes dataene uten at de settes i forbindelse med angjeldende person. Dette gjøres for at det skal være mulig å benytte de nettsidene du besøkte til statistisk formål, for eksempel for å forbedre nett-tilbudet vårt. Hva angår gjenfinning og informasjonsbenyttelse av nettsiden, lagrer vi IP-adressen din bare så lenge besøket varer. Ytterligere bruk skjer kun i henhold til bestemmelsene nedenfor.

Behandling av nevnte data i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i Personvernforordningen er teknisk helt nødvendig for tilbudet på en nettside for å kunne vise nettsiden korrekt og garantere stabilitet og sikkerhet.  

Weber-Stephen Products LLC har tilgang til data fra de behandlingsprosessene som er beskrevet ovenfor. Overføring av data til USA er beskyttet ved standard EU kontraktklausuler («EU-model clauses»).

b) Weber ID

Du kan opprette en Weber ID gratis på nettsiden vår. Weber ID er en sentral kundekonto hvor alle persondataene dine samles på ett sted slik at vi kan gjøre opplevelsen din i Weber-verdenen stadig bedre og tilpasse oss interessene dine. Dette gir deg tilgang til eksklusivt innhold på nettsiden (for eksempel oppskrifter, tips og triks), du kan registrere grillen din, motta all viktig informasjon (garantitider, bruksanvisninger, osv.), og du har sentral tilgang til alle data og ytelser som Weber-Stephen tilbyr. Du kan også lettvint melde deg på i nettbutikken for å sjekke status på bestillingen din, eller for å foreta nye bestillinger uten ny registrering. Med en Weber ID kan du i tillegg benytte deg av funksjoner som huskeliste og ønskeliste.

Videre blir Weber ID benyttet til å gi registrerte brukere en personlig og tilpasset opplevelse på nettsiden vår. Dessuten blir brukeratferden til registrerte brukere samlet og analysert. Følgende tilleggsopplysninger blir samlet, lagret og gjort bruk av:

 • E-postadresse*
 • Passord*
 • For- og etternavn*
 • Fødselsdato
 • Husholdningsstørrelse
 • Type husholdning
 • Antall barn
 • Registrerte griller
 • Gjennomførte bestillinger
 • Ytterligere data ved bestilling:

Telefonnummer**, leveringsadresse***, regningsadresse***, betalingsopplysninger***

*Opplysningen er påkrevd ved registrering av Weber ID

**Bare påkrevd hvis varen skal leveres av speditør eller bestillingen finner sted via Grill Academy

***Bare påkrevd hvis det skal foretas en bestilling via Weber ID

Behandling av opplysningene dine innen rammen av Weber ID skjer på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i EUs personvernforordning. Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tilgang til opplysningene i den nevnte databehandlingsprosessen. Formidling av data til USA er beskyttet av standard kontraktklausuler («EU-model clauses»).

Du kan registrere din Weber ID på vår hjemmeside ved å taste inn ovenstående data og velge et passord. Ved registrering kan du bruke din Weber ID umiddelbart. Når du har registrert en Weber ID, vil du motta en e-post til den e-postadressen du har oppgitt. Her finner du en lenke til oppsett og konfigurering av din Weber ID. De opplysninger du oppgir når du oppretter din Weber ID er valgfritt. Vi har deretter rett til å beholde dine IP-adresser og registreringsdatoer for å kunne bevise din registrering og for å klarlegge ethvert mulig misbruk av dine personlige data. Rettsgrunnlaget for dette er Art. 6 stk. 1 S. 1 lit. c) og f) GDPR.

Skulle du ønske å slette Weber ID, kontakt oss på privacy.emea@weberstephen.com.

Weber-Stephen Products LLC har tilgang til opplysninger beskrevet i denne databehandlingsprosessen. Oversending av data til USA er beskyttet gjennom standard kontraktklausuler («EU-model clauses»).

c) Å benytte seg av tilbud / Innkjøp hos Weber-Stephen

Vi innhenter persondata bare når du meddeler disse frivillig i løpet av bestillingen eller ved registrering av en Weber ID. Etter full kontraktavvikling blir dataene sperret, og de blir slettet etter utløp av lovbestemte forskrifter, særlig de som har med skatte- og handelsrettslige forhold å gjøre, så sant du ikke uttrykkelig har samtykket i videre anvendelse av personopplysningene, eller hvis en videre behandling er rettslig legitimert.

Hvis du vil handle i nettbutikken vår, er det påkrevd for kontraktsinngåelsen så vel som for gjennomføringen av kontrakten at du gir oss de personopplysningene som vi trenger for bestillingen. De opplysningene som er påkrevd for behandling av kontrakter er spesielt merket, de andre opplysningene er frivillige. Til behandling av kontrakten blir adresseopplysninger gitt til aktuell speditør eller fraktfirma. Rettsgrunnlag for behandlingen før kontraktsinngåelse er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen.

Følgende personopplysninger blir behandlet:

 • Navn, leveringsadresse, regningsadresse, betalingsdata, e-postadresse
 • Telefonnummer i tilfelle levering ved spedisjonsfirma

aa) Gjestebestilling

De personopplysningene du har gitt, benytter vi til behandling av bestillingen din. Betalingsopplysningene kan vi gi videre til egen bank eller andre betalingsinstitusjoner med hjemmel i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen.

bb) Bestilling over Weber ID

Det er også mulig å legge inn de opplysningene som er påkrevd for behandling av bestillingen i brukerkontoen i din Weber ID. Ved kjøp over Weber ID blir det i tillegg til bestillingsopplysningene behandlet data for å etablere en bestillingshistorikk. Mer om dette finner du i denne personvernerklæringen under «Weber ID».

cc) Påmelding til grillakademiet

Påmelding til Weber grillakademi er inntil videre bare mulig over Weber ID. Påmeldingsdata for grillakademikurs blir ved kontraktgjennomføring gitt videre til de partnere som skal gjennomføre grillakademikursene. For påmelding til grillakademiet benytter vi plugin bookingkit fra Bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Tyskland. Når du går inn på en av våre nettsider som har bookingkit-funksjoner, oppstår en forbindelse til bookingkit-servere. Mer informasjon om bookingkit-personvern finner du på https://bookingkit.net/privacy-statement/. Rettsgrunnlaget for behandlingen er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og artikkel 28 i EUs personvernforordning.

dd) Registrering for grillkurs hos forhandlere

De opplysningene du gir i forbindelse med at du registrerer deg for et Grillkurs hos forhandlere, behandler vi for å ferdigstille grillkurset du har meldt deg på. Du kan lese mer om hvilke opplysninger, grunnen til at vi behandler dine data og hvem vi deler opplysningene med ved å besøke https://www.easysignup.com/terms/data_processing_agreement/. Rettsgrunnlag for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra a, b, c og f samt artikkel 9, stk. 2, litra a).

ee) Vurdering av produkter

Etter at du har kjøpt et produkt fra Weber, tilbyr vi deg muligheten til å vurdere kjøpet ditt. Vi sender deg en link som du kan bruke til å vurdere kjøpet ditt. Hvis du vil gi en vurdering, behandler vi din IP-adresse og en generert bestillings-ID for å kunne tildele karakteren til et kjøp. Dette tjener til sporbarhet og bevisformål. Ved å overføre data, samtykker du i denne behandlingen. Vi bruker tjenesteleverandøren eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, som fungerer som vår entreprenør i henhold til Art. 28 DS-GVO. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å sende en e-post til privacy.emea@weberstephen.com.

Retsgrunnlaget for behandlingen er Art. 6 stk. 1 lit. a) DS-GVO."

4. Innbetaling

Vi bruker forskjellige betalingsmetoder fra tredjepartstilbydere. Dersom du velger en slik betalingsmetode, blir dine betalingsopplysninger videreformidlet til vedkommende betalingstjenesteyter for betalingsavviklingen.

Dersom du betaler via PayPal, lenkes du til PayPal-nettsiden. Innenfor rammen av betalingsprosedyren behandler PayPal som selvansvarlig aktør ditt navn, din adresse, din e-post-adresse, ditt telefonnummer og dine konto- hhv. kredittkortopplysninger. Vennligst vær oppmerksom på de generelle forretningsbetingelsene, bruksbetingelsene og personvernerklæringene til PayPal (Europe), S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, på nettsiden.

Dersom du betaler med «straksoverføring», «kjøp på faktura» eller «kjøp på avbetaling», skjer dette i samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Dersom du har bestemt deg for betalingsmåten «straksoverføring», oversender du PIN-koden og den gyldige TAN-engangskoden til SOFORT GmbH Theresienhöhe 12, 80339 München, som er et foretak i Klarna Group Company, som da kan logge seg inn i din online-bankkonto. Ved dette behandles de følgende personrelaterte opplysningene av SOFORT GmbH som selvansvarlig aktør:

 • inntastede betalingsdata,
 • for- og etternavn, adresse, telefonnummer/-numre,
 • e-post-adresse,
 • IP-adresse og
 • eventuelt ytterligere opplysninger som er nødvendige for betalingsavviklingen.

Oversendelsen skjer på grunnlag av kontraktoppfyllelsen i henhold til artikkel 6, første ledd, første underledd, punkt b) i GDPR og på grunn av våre berettigede interesser i en sikker betalingsavvikling og forebygging av bedrageri i henhold til artikkel 6, første ledd, første underledd, punkt f) i GDPR.

Ytterligere opplysninger og detaljer vedrørende betalingen med straksoverføring finner du her og på Klarna-nettsiden her.

Dersom du velger betalingsmåtene «kjøp på faktura» og «kjøp på avbetaling», blir spesielt de følgende personrelaterte opplysningene behandlet av Klarna som selvansvarlig aktør for betalingsavviklingen og i denne sammenheng for sjekk av identitet og betalingsevne:

 • Kontakt- og identifikasjonsopplysninger: navn, fødselsdato, nummer av nasjonalt legitimasjonskort, tittel, faktura- og leveringsadresse, e-post-adresse, mobiltelefonnummer; nasjonalitet, lønn etc.
 • Betalingsopplysninger: debet- og kredittkortopplysninger (kortnummer, gyldighetsdato og kortets CVV-verifiseringskode), kontonummer etc.
 • Opplysninger om avviklingen av bestillingen, som produkttype, produktnummer, pris etc.
 • Ved utvelgelsen av betalingsmåten «kjøp på faktura» eller «kjøp på avbetaling» samler og bruker Klarna personrelaterte opplysninger og opplysninger om brukerens tidligere betalingsatferd samt sannsynlighetsverdier for brukerens betalingsatferd i tiden fremover (såkalt Scoring) i forbindelse med avgjørelsen om denne betalingsmåten kan tilbys vedkommende bruker. Scoring-beregningen blir gjennomført på grunnlag av vitenskapelig godkjente matematisk-statistiske metoder.  

Oversendelsen skjer på grunnlag av kontraktoppfyllelsen i henhold til artikkel 6, første ledd, første underledd, punkt b) i GDPR og på grunn av våre berettigede interesser i en sikker betalingsavvikling og forebygging av bedrageri i henhold til artikkel 6, første ledd, første underledd, punkt f) i GDPR.

Ytterligere opplysninger og Klarnas bruksbetingelser finner du her. Generelle opplysninger om Klarna får du her. Dine personopplysninger behandles av Klarna i overensstemmelse med gjeldende personvernbestemmelser og i henhold til opplysninger i Klarnas personvernbestemmelser.

5. Benyttelse av data til markedsføring / Nyhetsbrev

Benyttelse av persondataene dine til markedsføring vil bare skje ved ditt uttrykkelige samtykke. Personopplysningene vil i så fall bli anvendt til å presentere nye produkter og events innen grillområdet som kan være i samsvar med interessene dine. Dette vil være informasjon om aktuelt eller fremtidig produktsortiment (for eksempel griller, tilbehør og utstyr, forbruksartikler, lifestyle) og events arrangert av Weber-Stephen (for eksempel grillakademiet, seminarer, messer, engangsarrangementer). Markedsføringen omfatter digital reklame via e-post og også trykt reklame.

For å melde seg på nyhetsbrevet vårt på e-post benytter vi såkalt double-opt. Det vil si at etter påmelding blir det sendt ut en e-post til din oppgitte e-postadresse, hvor vi ber deg om bekreftelse på at du ønsker å motta nyhetsbrevet.  Det gjøres ved å klikke på en lenke i e-posten. Om bekreftelsen per hyperlenke ikke foretas innen en frist på 24 timer, blir opplysningene dine sperret og slettet etter en måned. Utover det har vi rett til å oppbevare IP-adressen din og tidspunktet for påmeldingen for å kunne dokumentere påmeldingen og eventuelt oppklare mulig misbruk av persondataene dine. Hjemmel for dette er artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og c).

Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake per e-post til service-no@weber.com, eller ved at du følger anvisningene på slutten av en reklame-e-post.

Weber-Stephen Products LLC har tilgang til dataene fra databehandlingsprosessen beskrevet ovenfor. Overføring av data til USA er beskyttet gjennom standard kontraktklausuler («EU-model clauses»).

6. Kontaktformular / E-posthenvendelser

a) Kontaktformularet vårt skal gi deg mulighet til å sette deg i forbindelse med oss. Til bearbeiding og tilordning av henvendelsene dine trenger vi navn og e-postadresse. Rent informative henvendelser, altså slike som ikke fører til noen kontraktinngåelse eller har annet innhold som må oppbevares, blir slettet ved slutten av året etter at vi har behandlet henvendelsen. Behandling av de opplysningene som er gitt i kontraktformularet, foretas alt etter henvendelsens innhold på grunnlag av ditt (antatte) samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i personvernforordningen, eller i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b), så sant kontraktinnfrielse har skjedd eller gjennomføringen av tiltak før kontraktinngåelse er foretatt. For behandling av reklamasjoner trenger vi e-postadresse, for- og etternavn, postadresse, land, og type grillprodukt.

b) Du har også mulighet til å ta kontakt med oss per e-post. Alt etter henvendelsens art skjer behandlingen av personopplysningene gitt i e-posten på grunnlag av ditt samtykke og ifølge artikkel 6 nr. 1 bokstav a), eller artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen, så sant kontrakten er innfridd eller tiltakene før kontraktinngåelse er gjennomført.

c) Henvendelser som gjelder alminnelige kontrakt- og garantispørsmål samt den kommunikasjon som er nødvendig for videre kontraktgjennomføring, tilligger Weber-Stephen Deutschland GmbH. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Products LLC har tilgang til samtlige data som er behandlet i denne sammenhengen. Til det benytter Weber-Stephen Products LLC seg av en leverandør med base i EU-området.

Til behandling av reklamasjoner benytter vi oss av spørsmål til kunden per e-post og via kontaktformularene til billettsystemet zendesk, en plattform fra Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA. Til dette benytter Zendesk seg av en regnesentral i EU. Ingen data blir overført til tredjestat. Mer informasjon finner du på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/.

Da vi ikke kan sikre full persondatasikkerhet ved e-postkommunikasjon, anbefaler vi at du benytter brevpost for fortrolig informasjon.

7. Oppdragsbehandling og mottaker av data

Til dels benytter vi oss av eksterne tjenesteytere til behandling av persondataene dine. Disse tjenesteyterne er bundet av våre direktiver, er omhyggelig utvalgt og blir regelmessig kontrollert. Til grunn for oppdragene ligger avtaler om oppdragsbehandling i henhold til artikkel 28 i personvernforordningen. Tjenesteyteren skal ikke foreta selvstendige behandlinger for egne formål.

For å kunne gjennomføre kontrakten ved innkjøp på Weber.com, blir persondataene dine gitt videre til tjenesteytere (speditørfirmaer, grillakademi-partnere) som vi samarbeider med og har valgt ut omhyggelig.

Til å drive nett-tilbudet vårt benytter vi oss av en vertstilbyder som bearbeider beholdningsdata, kontaktdata, innholdsdata, kontraktsdata, avkastningsdata, meta- og kommunikasjonsdata til besøkende eller kunder av dette nett-tilbudet. Vertstilbyderen arbeider på oppdrag av oss for å gjøre online-tilbudet tilgjengelig på effektiv og sikker måte i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f) og artikkel 28 i personvernforordningen.

For administrasjon av våre kundedata, grillregistreringer, nyhetsbrev og Weber-ID-registreringer, bruker vi tekniske tjenesteleverandører som også kontraktmessig er bundet av kontraktprosessorer i henhold til Art. 28 GDPR. Det juridiske grunnlaget i denne forbindelse er Art. 6 stk. 1 S.1 farge. a), b) og f).

Noen av disse tjenestepartnerne befinner seg utenfor EU eller EØS. Når tilgang til data blir gjort tilgjengelig for Weber-Stephen Products LLC, eller eksterne tjenesteleverandører som ligger i land utenfor EU eller EØS som ikke har tilstrekkelig grad av databeskyttelse, er overføring av data utenfor EU eller EØS beskyttet ved standard kontraktsklausuler i henhold til artikkel 46 (2). c) GDPR ("EU-modellklausuler"); Du kan få en kopi av slike avtaler på privacy.emea@weberstephen.com.

8. Lagringsfrister

Persondataene som er behandlet hos oss, blir slettet eller behandlingen av dem blir begrenset, dette i henhold til personvernforordningen, særlig artikkel 17 og 18. Så sant ikke noe annet er uttrykkelig angitt innen rammen av personvernforordningen, sletter vi de lagrete personopplysningene når de ikke lenger er nødvendige for formålet. Etter det tidspunktet blir data bare innhentet hvis de er påkrevd for lovpålagte formål eller fordi de etter lovpålagte regler for oppbevaring må bevares videre. I slike tilfeller blir behandlingen begrenset, det vil si sperret og ikke bearbeidet for andre formål.

Den rettslige plikten til oppbevaring er i henhold til for eksempel paragraf 257, første ledd i den tyske handelsloven (6 år for handelsportefølje, inventar, åpningsbalanse, årsregnskap, handelsbrev, bokføringsbilag, osv.) og paragraf 147, første ledd i den tyske skatteloven (10 år for bøker, notiser, årsmeldinger, bokføringsbilag, handels- og forretningsbrev, dokumenter som er relevante for beskatning, osv.).

9. Dine rettigheter

a) Du kan ifølge lovforskrifter gjøre gjeldende følgende omkostningsfrie rettigheter overfor den ansvarlige for behandling av persondataene:

 • Den registrertes rett til innsyn (artikkel 15 i personvernforordningen)
 • Rett til retting og rett til sletting (artikkel 16 og 17 i personvernforordningen)
 • Rett til begrensning av behandling (artikkel 18 i personvernforordningen)
 • Rett til dataportabilitet (artikkel 20 i personvernforordningen)
 • Rett til å protestere (artikkel 21 i personvernforordningen)

b) I tillegg har du rett til å klage til en personvernmyndighet over behandlingen av personopplysningene dine.

10. Lenker til andre nettsider

Nettsiden vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider. Hvis du følger en lenke til en av disse nettsidene, gjør vi oppmerksom på at disse tilbudene har sine egne retningslinjer for personvern som vi ikke har noe ansvar for. Vi anbefaler at du setter deg inn i disse personvernreglene før du gir persondata videre til de ansvarlige for disse tilbudene.

II. Cookie-henvisninger

1. Bruk av cookies

Vi benytter cookies på internettsidene våre. Cookies, eller informasjonskapsler, er små tekstdata som når du besøker nettsiden vår blir sendt fra vår nettserver til din nettleser og som lagres på maskinen din til senere bruk. Du kan selv via innstillinger på nettleseren din reservere deg mot cookies. Det er mulig å fullstendig deaktivere lagring av cookies i nettleseren, eller å begrense det til bestemte nettsider, eller konfigurere nettleseren slik at du får automatisk beskjed med spørsmål om tilbakemelding om du vil bruke den aktuelle informasjonskapselen. For full teknisk funksjon av nettsidene våre anbefaler vi likevel at du tillater cookies.

Rettsgrunnlaget for å benytte cookies er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen.

a) Session cookies

Vi benytter såkalte sesjonscookies, eller midlertidige cookies, altså slike som bare blir mellomlagret for det tidsrommet du benytter en av våre nettsider. Hensikten med disse er å fortsatt kunne identifisere maskinen din når du i løpet av et besøk på internettsidene våre veksler fra en av nettsidene til en annen, og for å kunne fastslå slutten på besøket.

De benyttede cookies blir slettet straks du avslutter nettlesingen.

b) Cookies for sporing og innretning mot målgruppe

På nettsiden vår benytter vi cookies for sporing og innretting mot målgrupper. Vi setter bare såkalte first-party-cookies, det vil si at nettleseren din ikke gjør dem tilgjengelige på tvers av domener.

Våre cookies blir blant annet benyttet til følgende tjenester:

 • Rekkeviddemåling – hvor ofte en nettside blir oppsøkt
 • Clickstream-analyse – her blir bevegelsene til en bruker på en nettside fastslått (for eksempel langs hvilken vei kunden er kommet til et konkret produkt i nettbutikken)
 • Ad impressions og click through – her blir det analysert hvor ofte et reklamebanner blir vist og klikket på
 • Musbevegelse og heatmaps – her blir brukerens musbevegelser analysert og registrert, særlig ved hyppig bruk (såkalt heatmap)

aa) Acquia Lift

På nettsiden vår benytter vi tjenesten Acquia Lift fra Acquia Inc., 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Acquia Lift er en personaliseringstjeneste for å gripe fatt i interessene, preferansene og atferden til brukeren. Alle innhentede data blir lagret og behandlet på servere innen EU. Det blir ikke lagret noen personopplysninger. I den grad IP-adressen blir lagret og behandlet, skjer det på forkortet og anonymisert måte. Acquia Lift benytter cookies for å gjenkjenne tilbakevendende brukere.

bb) Bruk av Google Analytics, Double Click, Remarketing

Denne nettsiden benytter Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. Informasjon om benyttelse av denne nettsiden, som frembringes via cookies, blir i regelen overført til en Google-server i USA og lagret der.

Vi gjør oppmerksom på at Google Analytics på denne nettsiden ble utvidet med koden «anonymizelp» for å sikre en anonymisert registrering av IP-adresser (såkalt IP-masking). Ved aktivisering av IP-anonymisering på nettsiden vår blir IP-adressen din forkortet av Google innen medlemsstatene i EU og i EØS-medlemsstatene. Bare i spesielle tilfeller blir den fulle IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. På oppdrag av oss benytter Google denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, for å kunne utarbeide rapporter over nettsideaktivitetene og sammen med tjenesteyterne for nettsidebruk og internettbruk

fremlegge dem for nettsideoperatøren. Google fører ikke IP-adressen, som innen rammen av Google Analytics formidles fra nettleseren din, sammen med andre data.

Denne nettsiden benytter Google Remarketing Tags, hvor cookies blir lagret på brukerens datamaskin. Ved senere bruk av Google-sider blir brukeren presentert for bannere og tekstannonser som tilsvarer brukerens tidligere atferd. Også her blir personopplysningene innhentet anonymt uten å vise tilbake på brukeren. Brukeren kan motsette seg remarketing-funksjonen på https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ ved å enten endre remarketing tags eller deaktivere dem. Alternativt kan brukeren deaktivere bruken av cookies fra annen tilbyder ved å benytte deaktiveringssiden til nettreklameinitiativet på følgende adresse: https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

Videre kan du hindre innsamling og bearbeiding av data som Google har frembragt ved din bruk av nettsiden, ved at du laster ned og installerer nettleser plugin tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dpage/gaoptout?hl=de.

Du kan også hindre innsamling ved Google Analytics ved å klikke på følgende lenke:

Det settes da en opt-out-cookie som hindrer fremtidig innsamling av persondataene dine ved besøk på denne nettsiden.

DoubleClick fra Google er en tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. DoubleClick anvender cookies for å vise mest mulig relevante reklameannonser. Derved kan Google fastslå hvilke av de viste annonsene du aktiverer. Anvendelse av DoubleClick cookies gjør det mulig for Googles reklamenettverk å koble inn annonser på grunnlag av nettsider eller applikasjoner du tidligere har klikket deg inn på. Google overfører og lagrer informasjon produsert av cookies på en av sine servere til vurdering. Du kan forhindre cookie-lagring ved innstilling av nettleseren. Videre kan du forhindre at Google ut fra din bruk av nettsider henter inn og behandler data som er produsert av cookies.   

Nærmere informasjon om bruksbetingelser og personvern finner du på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

cc) Google AdWords

Denne nettsiden anvender Google AdWords, en analysetjeneste fra Google, og innen rammen av Google AdWords også conversion tracking. Da legger Google AdWords igjen en cookie for konverteringssporing på harddisken på datamaskinen din (en såkalt conversion cookie) når du klikker på en av de viste annonsene. Disse cookies er bare gyldige i 30 dager og gir ikke personlig identifisering. Om du besøker bestemte sider på nettstedet vårt, kan Google og vi kun se at du har klikket på annonsen og blitt ledet videre til denne siden.

De opplysningene som er skaffet ved hjelp av konverteringscookies, tjener til å produsere statistikk for AdWords-kunder som innfører konverteringssporing. Gjennom denne statistikken får vi greie på totalt antall brukere som har klikket på den viste annonsen og har aktivert en side som er forsynt med en tag for konverteringssporing.

Ytterlig informasjon til temaet bruksbetingelser og personvern angående Google AdWords finnes under følgende lenke: https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd) Dynamic Yield

Vi bruker webanalysetjenesten Dynamic Yield fra Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield hjelper oss med å forstå hvordan vår hjemmeside blir brukt, slik at vi kan forbedre underveis. Tjenesten bruker cookies og samler kun inn pseudonymisert informasjon om webstedets bruksaktivitet som ikke tillater omvendt erhvervelse av personlige opplysninger. Opplysningene sendes normalt til en server i USA. Dynamic Yield er forpliktet til Privacy Shield, som begrunner overføring av data til USA.

Du kan forhindre denne lagringen ved å stille inn nettleseren din eller deaktivere den til enhver tid ved å klikke på følgende lenke:

ee) Facebook Pixel

Fra nettstedet vårt setter vi inn en besøkeraksjonspiksel fra Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA) på maskinen din. Gjennom Facebook Pixel blir atferden din tolket når du klikker på en reklameannonse på Facebook og gjennom den blir ledet videre til nettsiden vår. Tjenesten hjelper oss med å analysere og vurdere effektiviteten til annonser på Facebook, slik at vi kan optimere fremtidige reklametiltak. Opplysningene er helt anonyme for oss, de viser ikke tilbake på angjeldende person.  Men opplysningene blir lagret og behandlet av Facebook slik at det blir opprettet en forbindelse mellom opplysningene og brukerens facebookprofil. Mer informasjon om persondatabehandling hos Facebook finnes på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Hvis du vil motsette deg denne prosedyren, klikk på en opt-out-lenke, for eksempel https://optout.aboutads.info/#/.

ff) Refined Ads

Til å evaluere og optimalisere nettsiden vår for å kunne gi deg mer relevant reklame, benytter vi også sporingssystemet refined ads fra Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München, Tyskland. Bruksdata blir samlet inn ved hjelp av cookies og satt sammen til anonyme brukerprofiler. Disse dataene blir ikke sammenholdt med personopplysninger fra brukeren.

Du kan motsette deg databearbeidingen ved å bruke en opt-out-cookie. Informasjon om det finner du på https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads/.

gg) Hotjar

Vi benytter også analyseprogrammet hotjar på nettsiden vår (fra Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 1000, Malta). Hotjar gjør det mulig å måle og evaluere bruksatferden din på nettsiden (klikk, musebevegelser, skrolling, osv.). Dataene blir overført til en server for Hotjar i Irland og lagret der. Følgende data blir samlet:

Utstyrsdata

 • IP-adresse – IP-adressen din blir anonymisert slik at den siste oktetten blir satt til null og en henvisning til person ikke kan opprettes. De første tre oktettene i IP-adressen gir riktignok tips om brukerens geografiske region
 • E-postadressen din inklusiv for- og etternavnet ditt, så sant du har stilt disse til rådighet via nettsiden vår
 • Skjermstørrelse på utstyret ditt
 • Type utstyr og nettleser
 • Geografisk plassering (bare land)
 • Foretrukket språk for nettsiden vår

Loggdata

Følgende data blir automatisk samlet inn via serveren vår når hotjar benyttes:

 • Domene
 • Besøkte sider
 • Geografisk plassering (bare land)
 • Foretrukket språk for nettsiden vår
 • Dato og tidspunkt for besøk på nettsiden

Hotjar benytter de nevnte opplysningene for å evaluere bruken av nettsiden vår, lage rapport om bruken og yte ytterligere tjenester angående internettevaluering. De cookies som hotjar setter inn til denne bruken, blir lagret med forskjellig lagringstid, høyst 365 dager. Mer om dette finnes på https://www.hotjar.com/cookies/.

Du kan hindre at opplysninger blir innhentet via hotjar ved å klikke på følgende lenke og følge anvisningene der: https://www.hotjar.com/opt-out/.

2. Plugins fra sosiale medier

På nettsiden vår anvendes såkalte Social Plugins fra Facebook. En oversikt over plugins og hvordan de ser ut, finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Under hensyn til personvernet har vi bevisst valgt å ikke sette inn plugins fra sosiale nettverk på nettsidene våre. I stedet benytter vi den såkalte shariff-løsningen. Med hjelp av shariff kan du selv bestemme om og når personopplysninger skal formidles til leverandørene av sosiale nettverk. Når du går inn på nettsidene våre, blir det ikke formidlet noen data automatisk til sosiale nettverk. Først hvis du selv aktivt trykker på en eller annen knapp, oppretter nettleseren din en forbindelse til serveren hos det aktuelle sosiale nettverket. Det vil si at ved å klikke på en bestemt knapp (for eksempel: «liker»), innvilger du at nettleseren din oppretter en forbindelse til serveren hos det aktuelle sosiale nettverket og dermed formidler bruksdata til leverandøren av det sosiale nettverket.

Leverandørens formål og omfang med datainnsamlingen og den videre bearbeidingen og bruken av dataene samt dine rettigheter, retter seg etter leverandørens personvernregler (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

a) YouTube

Vi legger inn YouTube-videoer på nettsiden vår. Leverandør av tilbudet er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube-videoene er lagret på https://www.youtube.com og kan spilles av direkte fra nettsiden vår. Integreringen av videoer skjer med aktivert opsjon for utvidete personverninnstillinger. Når du spiller av disse videoene, blir YouTube-cookies og dobbelklikk-cookies lagret på maskinen din og data blir muligens overført til Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som er YouTube-operatør.

Når du spiller av videoer lagret hos YouTube, blir som et minimum følgende data overført til Google Inc., som er YouTube-operatør og operatør av DoubleClick-nettverket: IP-adresse og cookie, den spesifikke adressen til den siden du har gått inn på hos oss, systemdato og tidspunkt for besøket, identifisering av nettleseren din. Overføring av disse dataene skjer enten du har en Google-konto som du er innlogget på, eller ikke. Ved innlogging vil disse dataene muligens bli lagt direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker slik tilføyelse til profilen din, må du logge ut før du aktiverer avspillingsknappen for videoen.

YouTube eller Google Inc. lagrer disse dataene som bruksprofil og benytter dem til reklame, markedsforskning og/eller utforming av nettsidene sine. Slik analyse foretas særlig (også for ikke-påmeldte brukere) for å gi reklame som passer behovet og for å informere andre brukere om aktivitetene dine på nettsiden vår. Du har rett til å nekte opprettelse av slike brukerprofiler og må rette denne henvendelsen til Google som operatør av YouTube.

Videre informasjon om formål og omfang av datainnsamling og -bearbeiding via YouTube finner du i personvernerklæringen deres, hvor du også får mer informasjon om rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte privatsfæren din: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine persondata også i USA og har sluttet seg til EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Twitter plugin

På sidene våre er det lagt inn funksjoner fra tjenesten Twitter. Disse tilbys av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ved benyttelse av Twitter og funksjonen re-tweet blir de nettsidene du besøker knyttet sammen med Twitter-kontoen din og gjort kjent for andre brukere.  Samtidig blir data overført til Twitter. Vi gjør oppmerksom på at vi som tilbyder av sidene ikke får kjennskap til innholdet i de formidlede opplysningene eller hvordan de benyttes av Twitter. Mer informasjon om dette finner du i Twitters personvernerklæring på https://twitter.com/privacy.

Personverninnstillingene dine hos Twitter kan du endre i kontoinnstillingene under https://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest

På siden vår anvender vi Social Plugins fra det sosiale nettverket Pinterest fra operatøren Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Når du går inn på en side som har en slik plugin, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til Pinterests servere. Derved formidler plugin protokolldata til Pinterests server i USA. Disse protokollopplysningene inneholder muligens IP-adressen din, adressen til den besøkte nettsiden som inneholder pinterest-funksjoner, type og innstilling av nettleser, dato og tidspunkt for henvendelsen, din måte å anvende pinterest på, og cookies.

Mer informasjon om formål, omfang og videre behandling og bruk av opplysningene via Pinterest, samt de rettigheter og muligheter som angår beskyttelse av privatsfæren din, finner du under personvernretningslinjene til Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.  

d) Vimeo.com

Vi kan legge inn videoene fra vimeo-plattformen fra leverandøren Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Personvernerklæringen finner du på https://vimeo.com/privacy. Vimeo kan dessuten benytte Google Analytics, med personvernerklæring på https://www.google.com/policies/privacy. Opt-out-muligheter for Google Analytics finnes på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, og Googles innstillinger for personvern ved markedsføring på https://adssettings.google.com/.  

3. Øvrig

a) Google Maps

Vi benytter oss av tilbudet Google Maps, en tjeneste fra Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tilbudet gjør det mulig å vise interaktive kart direkte på nettsiden vår.

Ved dette blir følgende data overført til Google: standplass, utstyrsinformasjon, IP-adresse og cookiedata. Mer informasjon om formål og omfang på innhentingen og behandlingen av dataene ved plugin-leverandøren finner du i leverandørens personvernerklæring, hvor du også finner informasjon om rettigheter og innstillingsmuligheter til beskyttelse av privatsfæren din: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler persondataene dine også i USA og har gjort EU-US Privacy Shield gjeldende: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) imgix

Vi benytter imgix, en tjeneste som optimaliserer bildene i sanntid. IP-adressen din blir da overført til imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA). Denne tjenesten har forpliktet seg til å overholde de europeiske personvernreglene og har også tiltrådt privacy shield-avtalen. Mer informasjon på imgix.com/privacy.

III. Vern av persondata

Vi setter inn tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte tilfeldige eller innsamlede persondata, særlig mot tilfeldig eller forsettlig manipulasjon, tap, ødeleggelse eller personer som ikke har berettiget tilgang. Sikkerhetstiltakene våre blir fortløpende forbedret i takt med den teknologiske utviklingen.