android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I KONKURRANSEN OM EN GENESIS II EX335

Vilkår og betingelser

1. Arrangør

Arrangøren av konkurransen er

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin, Tyskland og Weber Stephen Nordic ApS, Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Danmark

 

2. Hvem kan delta?

Alle personer over 18 år som er bosatt i Norge har rett til å delta i konkurransen. Ansatte hos arrangøren, familien til disse ansatte og / eller ansatte i selskaper tilknyttet arrangøren kan ikke delta.


3. Deltagelse

Slik deltar du:

Registrer deg på Webers nettsted i det spesifikke registreringsskjemaet.

Registrer deg med fornavn, etternavn og e-postadresse

Klikk på "bekreftelse" -linken i registrerings-e-posten som blir sendt til deg etter at du har fylt ut skjemaet på Webers nettsted.

Ved din deltakelse aksepterer du, deltakeren, vilkårene for deltakelse i konkurransen beskrevet i denne teksten.

Sidste mulighed for at registrere sig er inden d 8. August 2021 kl 23.59. Registrering gælder kun folk, som har klikket på bekræftelseslinket i registreringsemailen. Tidligere tilmeldte af vores inspirationsmail kan desværre ikke deltage i konkurrencen.

Den siste muligheten til å registrere seg er før 8. August juli 2021 kl. 23.59. Registrering gjelder kun personer som har klikket på bekreftelseskoblingen i registrerings-e-posten. Tidligere deltakere i vår inspirasjons-e-post kan dessverre ikke delta i konkurransen.

Du kan kun delta én gang i kampanjeperioden.

 

4. Premie

Du får sjansen til å vinne en Genesis II EX335

Kontantbetalinger, utveksling eller overføring av gevinster til en tredjepart er strengt forbudt.

 

5. Kampanjeperiode

Kampanjeperioden varer til 8. August 2021 kl. 23.59. Frist for påmelding er 8. August 2021 kl. 23:59.


6. Kåring av vinnere

Vinneren trekkes 9. august 2021 og vinneren blir kontaktet via e-post. Hvis vinneren ikke svarer innen to uker etter at de blir kontaktet via e-post, vil premien deres fravikes og en ny vinner trekkes og kontaktes.

Deltakerne er ansvarlige for å sikre at den innsendte kontaktinformasjonen er riktig. Arrangøren fraskriver seg ethvert ansvar for aktualiteten, fullstendigheten eller nøyaktigheten av den innsendte deltakerinformasjonen. Hvis den innsendte kontaktinformasjonen er unøyaktig, er arrangøren på ingen måte forpliktet til å skaffe de riktige adressene. Alle utgifter som påløper som følge av feil kontaktinformasjon bæres utelukkende av deltakeren.

I tilfelle tvist om identiteten til den registrerte deltakeren, vil den kvalifiserte kontoinnehaveren for e-postadressen som ble brukt for registrering bli ansett som deltakeren. Den kvalifiserte kontoinnehaveren er en person som er utpekt av en ISP, onlinetjeneste eller person som er ansvarlig for å tildele e-postadresser til organisasjonen bak domenenavnet for den oppgitte e-postadressen. I tillegg må den potensielle vinneren bevise (hvis aktuelt) at han eller hun er den kvalifiserte kontoinnehaveren.

Det er ingen ankemuligheter.

 

7. Diskvalifisering

Arrangøren forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som på noen måte manipulerer eller prøver å manipulere deltakelsesprosessen eller selve konkurransen, spesielt i tilfelle svindel gjennom hacking eller brudd på konkurransevilkårene beskrevet her.


8. Garantifraskrivelse/kansellering 

Arrangøren uttaler uttrykkelig at tilgjengeligheten og / eller funksjonen til konkurransen ikke kan garanteres. Konkurransen kan bli avlyst eller opphevet på grunn av spesielt unnskyldelige omstendigheter uten at deltakeren har mulighet til å reise krav mot arrangøren. Avbestilling kan være nødvendig på grunn av tekniske problemer, endrede regler eller beslutninger tatt av plattformer som Facebook, Instagram eller Twitter.


9. Databeskyttelsesinformasjon / deltakernes rettigheter:

Arrangøren er dataansvarlig for den personlige informasjonen som samles inn og behandles i forbindelse med konkurransen.

Arrangøren er forpliktet til å overholde alle relevante regler om databeskyttelse med senere endringer. Data som overføres til arrangøren i forbindelse med deltakelse i konkurransen lagres, behandles og brukes av arrangøren for å fullføre konkurransen. Videre skjer slik lagring, behandling og bruk av data bare i tilfelle deltakerne har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette via e-post. Slike data vil bare bli utlevert til tredjeparter i den grad slik utlevering er nødvendig for å gjennomføre konkurransen.

Du kan når som helst motsette deg lagring, behandling og bruk av dine personlige data i fremtiden ved å skrive til følgende adresse:

Weber-Stephen Product (EMEA) GmbH

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin - DE

Eller privacy.emea@weberstephen.com

Hvis du gjør dette, slettes dine data umiddelbart. Du vil ikke lenger kunne delta i konkurransen.

Du har rett til å be om tilgang til all personlig informasjon som arrangøren har når som helst. Hvis du ikke lenger godtar lagringen av din personlige informasjon, eller hvis den ikke lenger er riktig, kan du kreve at arrangøren sletter, blokkerer eller retter informasjonen etter behov.

Du kan når som helst motsette deg bruken av din personlige informasjon i markedsføringsøyemed.

Deltakerdata vil bli slettet når konkurransen er avsluttet og databehandling ikke lenger vil finne sted i forbindelse med dette, med mindre du uttrykkelig har gitt tillatelse til at dataene dine skal brukes til andre formål som definert separat.


10. Ansvar

Arrangøren, dets organer, ansatte eller agenter er underlagt bestemmelser om lovpålagte skader som følge av eller i forbindelse med konkurransen, med mindre annet er angitt i følgende bestemmelser.

Arrangøren, dets organer, ansatte eller agenter er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av forsettlig eller grov uaktsomhet fra arrangøren, dets juridiske representanter eller agenter. Arrangøren, dets organer, ansatte eller agenter er også ansvarlige uten begrensning i samsvar med obligatoriske lovbestemmelser.

Arrangøren, dets organer, ansatte eller agenter er alltid ansvarlige uten begrensning for tap i tilfelle ansvar for menneskeskader, helse eller personskade.

Ansvar for tap eller skade på grunn av enkel uaktsomhet i strid med en primær eller vesentlig forpliktelse (en vesentlig forutsetning som muliggjør løpende utførelse av rettsforholdet og som den andre parten i rettsforholdet kontinuerlig kan påberope seg) er begrenset til typiske og forutsigbare skader. I andre tilfeller er ansvar for enkel uaktsomhet unntatt.


11. Gjeldende lov

Deltakelse i denne konkurransen og ethvert juridisk forhold mellom arrangøren og deltakerne som et resultat, inkludert disse vilkårene for deltakelse, skal styres av loven i det deltakerlandet der deltakeren er bosatt.