androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Promotievoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding "KOOP EEN GESELECTEERDE WEBER BARBECUE EN ONTVANG EEN WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB GRATIS ("Aanbieding"). Door deelname aan de aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard. 

1.De Organisator 

De Organisator is Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn ("De Organisator") 

2.De Aanbieding

De titel van de Aanbieding is “KOOP EEN GESELECTEERDE WEBER BARBECUE EN ONTVANG EEN WEBER CONNECT SMART GRILLING HUB GRATIS” ("Aanbieding").

3.Voorwaarden om in aanmerking te komen 

De Aanbieding is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn en die een nieuwe Summit® Gasbarbecue, Genesis® II Gasbarbecue of Spirit® Premium Gasbarbecue hebben gekocht, van één van de beide opties:

a.De Organisator; of

b.Een detailhandelaar die door de organisator is geautoriseerd en werkzaam is in Nederland (de "Deelnemende Landen"). 

Tussen 21.05.2020 en 30.06.2020 ("Aanbiedingsperiode") en die een Weber ID-account (de "Koper") hebben. Registreren kan tot 31.07.20 via: https://www.weber.com/NL/nl/registered-grills/

4. Hoe kan ik deelnemen?

Na de aankoop van een Summit® Gas Barbecue, Genesis® II Gas Barbecue of Spirit® Premium Gas Barbecue zoals uitgelegd in Clausule 3, dient de Koper zijn aankoop uiterlijk vier weken na het einde van de Aanbiedingsperiode, dus uiterlijk op 31.07.2020, te registreren op zijn Weber ID account.  

De Koper dient het serienummer van het gekochte product in te voeren en een kopie van het aankoopbewijs te uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis Weber Connect Smart Grilling Hub kan niet worden ingewisseld in de winkel. 

Het serienummer wordt gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een on-screen orderbevestiging ontvangt, de klant dient dan de instructies te volgen voor het inwisselen van het aanbod via weber.com. De Koper zal gevraagd worden om zijn leveringsadres in te voeren om de gratis Weber Connect Smart Grilling Hub te ontvangen. De verzending van de gratis Weber Connect Smart Grilling Hub naar het door de Koper opgegeven adres is gratis. 

Kwalificerende barbecues & de daaropvolgende gratis accessoires zijn als volgt (zie ook bijlage voor opgesomde modellen): 

  • Summit® Gasbarbecue
  • Genesis® II Gasbarbecue
  • Spirit® Premium gasbarbecue

Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productreeksen hebben recht op een gratis Weber Connect Smart Grilling Hub. 

5. Annulering

Als de Koper de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte Summit® Gas Barbecue, Genesis® II Gas Barbecue, Spirit® Premium Gas Barbecue wil beëindigen nadat deze is verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de Smart Grilling Hub binnen 28 dagen terugsturen naar de Organisator. De Organisator zal de redelijke kosten van de retourzending voor zijn rekening nemen.  

Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Promotievoorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Promotievoorwaarden. 

6. Beperking van de aansprakelijkheid 

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Deze kunnen het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en de Koper gaat er dan ook mee akkoord dat de Organisator geen enkele aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. 

Indien de Organisator niet in staat is om de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor waarop hij geen invloed heeft, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in geval van een mogelijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden. 

7. Gegevensbescherming:

Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID, verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor meer informatie. 

8. Algemeen 

Als er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk op deze voorwaarden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.

Typefouten zijn voorbehouden.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding nietig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit nodig is.

Op de Aanbieding en de Promotievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Sint Nicolaasga zijn met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Aanbieding en de Promotievoorwaarden. 

Bijlage

Spirit Premium:

46703564         Spirit S-320 Premium GBS
46713364         Spirit E-320 Premium GBS
46803564         Spirit S-330 Premium GBS
46813364         Spirit E-330 Premium GBS      

Genesis II:

61001164         Genesis® II S-310 GBS Gas Grill
61011164         Genesis® II E-310 GBS Gas Grill
61051164         Genesis® II E-310 GBS Gas Grill
62001164         Genesis® II S-410 GBS Gas Grill  
62011164         Genesis® II E-410 GBS Gas Grill
62051164         Genesis® II E-410 GBS Gas Grill
63010164         Genesis® II E-610 GBS Gas Grill
61015164         Genesis® II E-315 GBS Gas Grill
62015164         Genesis® II E-415 GBS Gas Grill
61006164         Genesis® II SP-335 GBS Gas Grill
61016164         Genesis® II EP-335 GBS Gas Grill
62016164         Genesis® II EP-435 GBS Gas Grill       

Summit:

7170075           Summit S-470 GBS
7171075           Summit® E-470 GBS
7370075           Summit® S-670 GBS
7371064           Summit® E-670 GBS