androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Spring Start Actievoorwaarden

Ontvang twee gratis accessoires bij aankoop van een Genesis® II, Pulse* en SmokeFire*

* Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber. 

1. Begrippen:

Actie: Ontvang twee gratis accessoires bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de Actieperiode;

Actiemodellen: de in de bijlage opgesomde Genesis®️ II (gesloten modellen), Pulse en SmokeFire modellen;

Actieperiode: de Actie loopt van 19 maart 2020 tot en met 17 mei 2020;

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 

Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in Nederland.

Weber: Weber-Stephen Holland B.V., gevestigd te Tsjûkemarwei 12 - 8521 NA Sint Nicolaasga, Nederland

2. De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in Nederland mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

4. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

Hoe werkt het?

5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer.

6. De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel een Weber ID-account aan te maken via: https://www.weber.com/NL/nl/account/ en het aangeschafte Actiemodel online te registreren in zijn/haar Weber ID-account. Let op: dit kan tot uiterlijk vier weken na afloop van de Actieperiode. 

7. De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te uploaden in het registratieproces.

8. De Deelnemer is verplicht een afleveradres op te geven. De Actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland. 

9. Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de Deelnemer een orderbevestiging voor de gratis accessoires. 

10. Weber verzendt de accessoires binnen 4 weken naar het afleveradres dat de Deelnemer heeft opgegeven. Hier zijn geen verzendkosten voor de Deelnemer aan verbonden. 

11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct afleveradres. Weber is niet aansprakelijk voor verzendingen naar onjuist ingevulde adressen. 

12. Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht het de accessoires zonder onnodige vertraging aan Weber terug te sturen. Weber draagt de verzendkosten. 

Overig

13. Het is niet mogelijk om in plaats van de accessoires korting of contant geld te ontvangen. 

14. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-33797.html. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven afleveradres uitsluitend gebruiken om de accessoires op te sturen. 

15. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

16. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber. 
 
17. Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

18. Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber gerechtigd de levering van de accessoires te weigeren en/of de reeds verzonden accessoires terug te vorderen.

19. Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op eventuele vergoedingen van Weber.

20. Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. 

21. Typefouten zijn voorbehouden.

22. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.

23. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Sint Nicolaasga zijn met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden.  

BIJLAGE

Actiemodellen Genesis® II en SmokeFire + gratis Weber GBS Sear Grate (Artikelnummer 8834 t.w.v. 59,99 euro) en Weber GBS Gevogeltestomer (Artikelnummer 8838 t.w.v. 69,99 euro)

Genesis II LX

 • 60014164 GENESIS®II LX E-240 GBS® BLACK
 • 60004164 GENESIS® II LX S-240 GBS® RVS
 • 61014164 GENESIS® II LX E-340 GBS® BLACK
 • 61004164 GENESIS® II LX S-340 GBS® RVS
 • 62014164 GENESIS® II LX E-440 GBS® BLACK
 • 62004164 GENESIS® II LX S-440 GBS® RVS
 • 63014164 GENESIS® II LX E-640 GBS® BLACK
 • 63004164 GENESIS® II LX S-640 GBS® RVS

Genesis II

 • 61015164 GENESIS® II E-315 GBS GAS GRILL
 • 62015164 GENESIS® II E-415 GBS GAS GRILL
 • 62015175 GENESIS® II E-415 GBS GAS GRILL
 • 61016164 GENESIS® II EP-335 GBS GAS GRILL
 • 61016175 GENESIS® II EP-335 GBS GAS GRILL
 • 61006164 GENESIS® II SP-335 GBS GAS GRILL
 • 61006175 GENESIS® II SP-335 GBS GAS GRILL
 • 62016164 GENESIS® II EP-435 GBS GAS GRILL
 • 62016175 GENESIS® II EP-435 GBS GAS GRILL
 • 62006164 GENESIS® II SP-435 GBS GAS GRILL
 • 62006175 GENESIS® II SP-435 GBS GAS GRILL

SmokeFire 

 • 22511004 SMOKEFIRE EX4 GBS PELLET GRILL
 • 23511004 SMOKEFIRE EX6 GBS PELLET GRILL

Actiemodellen Pulse + gratis bakplaat (Artikelnummer 6609 t.w.v. 59,99 euro) en Weber pizzasteen rond – diameter 26 cm (Artikelnummer 8831 t.w.v. 39,99 euro)

Pulse

 • 81010053 PULSE 1000 BLACK
 • 82010053 PULSE 2000 BLACK
 • 85010053 PULSE 2000 MET STAND
 • 84010053 PULSE 1000 MET STAND