android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube

Spring Start – ontvang een gratis GBS-accessoire bij aankoop van een Genesis® II, Spirit en Master-Touch GBS Premium*

* Op deze actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar op de website van Weber.

Actievoorwaarden:

1. Begrippen:

Actie: Ontvang een gratis GBS-accessoire bij aankoop van de Actiemodellen bij een Erkende Dealer gedurende de Actieperiode; 

Actiemodellen: de in de bijlage opgesomde Genesis® II, Spirit en Master-Touch GBS Premium modellen; 
Actieperiode: de Actie loopt van 22 maart 2019 tot en met 22 april 2019; 
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; 
Erkende Dealers: erkende Weber Dealers die gevestigd zijn in Nederland. 
Weber: Weber-Stephen Holland B.V, gevestigd te (8521 NA) Tsjûkemarwei 12, Sint Nicolaasga, Nederland.

2. De Actie wordt uitgevoerd door Weber. Door deelname aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Alleen Deelnemers die 18 jaar of ouder zijn mogen deelnemen aan de Actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

4. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

Hoe werkt het? 

5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Actiemodel aan te schaffen bij een Erkende Dealer.

6. De Deelnemer dient na aanschaf van een Actiemodel een Weber ID-account aan te maken via: https://www.weber.com/NL/nl/re... en het aangeschafte Actiemodel online te registreren in zijn/haar Weber ID-account. Let op: dit kan tot uiterlijk vier weken na afloop van de Actieperiode.

7. De Deelnemer is verplicht het serienummer van het aangeschafte Actiemodel en het aankoopbewijs te uploaden in het registratieproces.

8. De Deelnemer is verplicht een afleveradres op te geven. De Actie is alleen geldig voor afleveradressen binnen Nederland.

9. Weber controleert het serienummer en het aankoopbewijs. Na validatie door Weber ontvangt de Deelnemer een orderbevestiging voor het gratis GBS-accessoire.

10. Weber verzendt het GBS-accessoire binnen 4 weken naar het afleveradres dat de Deelnemer heeft opgegeven. Hier zijn geen verzendkosten voor de Deelnemer aan verbonden.

11. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van een geldig en correct afleveradres. Weber is niet aansprakelijk voor verzendingen naar onjuist ingevulde adressen.

12. Indien de Deelnemer zijn/haar aankoop van het Actiemodel annuleert is de Deelnemer verplicht het GBSaccessoire zonder onnodige vertraging aan Weber terug te sturen. Weber draagt de verzendkosten.

Overig 

13. Het is niet mogelijk om in plaats van het GBS-accessoire korting of contant geld te ontvangen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/NL/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-28460.html. Weber zal het door de Deelnemer opgegeven afleveradres uitsluitend gebruiken om het GBS-accessoire op te sturen.

15. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Weber ID-accounts en/of Actiemodellen die verloren zijn gegaan als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

16. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.

17. Weber kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

18. Weber behoudt zich het recht voor Deelnemers van deelname uit te sluiten indien Weber een vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze Actievoorwaarden. In dergelijke gevallen is Weber gerechtigd de levering van het GBS-accessoire te weigeren en/of het reeds verzonden GBS-accessoire terug te vorderen.

19. Weber behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber. Dit geldt met name in het geval dat correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In dergelijke gevallen kunnen Deelnemers geen aanspraak maken op eventuele vergoedingen van Weber.

20. Weber behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen of beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de Actievoorwaarden zal daarvan mededeling worden gedaan op de website van Weber.

21. Typefouten zijn voorbehouden.

22. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.

23. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze Actie of Actievoorwaarden. 3

BIJLAGE
Actiemodellen:

• Master-Touch GBS Premium E-5770 (Artikelnummer: 17301004) + gratis GBS Pizzasteen t.w.v. € 59,99 
• Master-Touch GBS Premium E-5775 (Artikelnummer: 17401004) + gratis GBS Pizzasteen t.w.v. € 59,99
• Genesis® II E-315 GBS (Artikelnummer: 61015164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II E-415 GBS (Artikelnummer: 62015164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II EP-335 GBS (Artikelnummer: 61016164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II SP-335 GBS (Artikelnummer: 61006164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II SP-335 GBS (Artikelnummer: 61006175) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II EP-435 GBS (Artikelnummer: 62016164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II SP-435 GBS (Artikelnummer: 62006164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II LX E-240 GBS (Artikelnummer: 60014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II LX S-240 GBS (Artikelnummer: 60004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II LX E-340 GBS (Artikelnummer: 61014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II LX S-340 GBS (Artikelnummer: 61004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II LX E-440 GBS (Artikelnummer: 62014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II LX S-440 GBS (Artikelnummer: 62004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II LX E-640 GBS (Artikelnummer: 63014164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Genesis® II LX S-640 GBS (Artikelnummer: 63004164) + gratis GBS Wokset en GBS Pizzasteen t.w.v. € 159,98
• Spirit E-320 Original GBS (Artikelnummer: 46613664) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit E-320 Premium GBS (Artikelnummer: 46713364) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit S-320 Premium GBS (Artikelnummer: 46703564) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit E-330 Premium GBS (Artikelnummer: 46813364) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit S-330 Premium GBS (Artikelnummer: 46803564) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit E-330 Premium GBS System Edition (Artikelnummer: 46813375) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit S-330 Premium GBS System Edition (Artikelnummer: 46803575) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit II E-210 GBS (Artikelnummer: 44010164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit II S-210 GBS (Artikelnummer: 44000164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit II E-220 GBS (Artikelnummer: 44012164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit II E-310 GBS (Artikelnummer: 45010164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit II E-320 GBS (Artikelnummer: 45012164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99
• Spirit II S-320 GBS (Artikelnummer: 45002164) + gratis GBS Wokset t.w.v. € 99,99