Privacybeleid

Uw belangstelling voor onze internetsite en onze aanbiedingen op onze websites doet ons veel plezier.

De bescherming van uw persoonsgebonden gegevens (hierna kortweg "gegevens" genoemd) is voor ons een zeer belangrijk onderwerp en gaat ons zeer ter harte. Hieronder willen wij u daarom uitvoerig informeren over welke gegevens verzameld worden bij uw bezoek aan onze internetsite en wanneer u gebruik maakt van onze aanbiedingen op de site en hoe die door ons vervolgens verwerkt en gebruikt worden, en ook welke daarmee gepaard gaande beschermende maatregelen wij ook in technisch en organisatorisch opzicht hebben getroffen.

Denkt u eraan dat deze richtlijn voor gegevensbescherming van tijd tot tijd door de implementatie van nieuwe technieken en/of wetswijzigingen kan worden geactualiseerd. Hierop attenderen wij u op gepaste wijze. Vanzelfsprekend zullen wij bij alle wijzigingen altijd in redelijkheid rekening houden met uw belangen.

1. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie in de zin van de Nederlandse wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens (de Autoriteit Persoonsgegevens) is de Weber-Stephen Deutschland GmbH, vertegenwoordigd door Michael Reuter, Hans-Jürgen Herr.

Vragen of opmerkingen over deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens of algemeen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres:
info-nl@weberstephen.com.

2. Verzamelen en gebruik van uw gegevens

De omvang en de soort van het verzamelen en gebruik van uw gegevens is verschillend al naar gelang u onze internetwebsite alleen bezoekt om informatie op te vragen, dus bijvoorbeeld voor het bekijken van onze aanbiedingen of wanneer u onze site bezoekt om gebruik te maken van door ons aangeboden producten en dus bestellingen te plaatsen:

a) Informatief gebruik

Voor slechts informatief gebruik van onze internetwebsite is het in principe niet noodzakelijk dat u persoonsgebonden gegevens verstrekt. In dat geval verzamelen en gebruiken wij alleen die gegevens die onze internetbrowser ons automatisch toestuurt, zoals bijvoorbeeld:

  • datum en tijdstip van het opvragen van één van onze internetpagina’s
  • het type van uw browser
  • de browserinstellingen
  • het gebruikte besturingssysteem
  • de laatste door u bezochte pagina
  • de verzonden hoeveelheid gegevens en de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden enz.) en ook
  • uw IP-adres.

Deze gegevens verzamelen en gebruiken wij bij een informatief bezoek uitsluitend in een vorm waarbij geen persoonsgebonden gegevens aan de orde komen. Het dient er alleen voor om het gebruik van de door u opgevraagde internetpagina’s überhaupt mogelijk te maken, of voor statistische doeleinden en ook voor verbetering van ons internetaanbod. Het IP-adres slaan wij alleen op voor de duur van uw bezoek, een persoonsgebonden evaluatie vindt niet plaats.

b) Gebruik van aanbiedingen / Inkopen bij Weber-Stephen / Weber Grill Academy

Persoonsgebonden gegevens verzamelen wij alleen wanneer u ons die in de loop van de bestelprocedure of bij het openen van een klantenaccount vrijwillig verstrekt. Wij gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de afwikkeling van de koopovereenkomst. Nadat de overeenkomst compleet is afgehandeld, worden uw gegevens geblokkeerd en na voldoening aan de belasting- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een gebruik van uw gegevens dat verdergaat.

Uw gegevens worden voor het bovengenoemde doel in voorkomende gevallen doorgegeven aan dienstverleners die ons ondersteunen (expediteurs, aanbieders van betaaldiensten, callcenters en aanbieders van andere diensten en van kookscholen die in opdracht van ons werken). Deze hebben wij vanzelfsprekend zorgvuldig geselecteerd. Doorgeven van uw gegevens aan andere derden gebeurt voor het overige alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

aa. Opening van een klantenaccount

„Ik ben akkoord met het aanmaken van een klantenaccount voor het opslaan van mijn persoonsgebonden gegevens voor het bestellen van producten van Weber-Stephen. Ik heb de verklaring over gegevensbescherming gelezen. Deze akkoordverklaring kan te allen tijde herroepen worden.“*
*Voorbeeld van een akkoordverklaring

Door zich te registreren en een klantenaccount aan te maken kunt u zich altijd gemakkelijk in onze shop aanmelden om bijv. de status van uw bestelling op te vragen of nog meer bestellingen te doen zonder dat u zich opnieuw hoeft te registreren. Met een klantenaccount kunt u bovendien van functies als memo en wensenlijstje gebruik maken.

De in uw klantenaccount opgeslagen gegevens worden niet voor reclamedoeleinden gebruikt. Daarvoor is een verdergaande instemming van uw kant nodig (zie hieronder punt bb.).

Wanneer u wilt dat uw klantenaccount gewist wordt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op info-nl@weberstephen.com.

bb. Newsletter

Naast de afwikkeling van de door u gewenste leveringen, willen wij graag – vanzelfsprekend alleen voor zover u daarmee op een aparte plaats expliciet instemt – een op uw interesses gerichte internetsite bieden en u op grond van uw gegevens af en toe per post of e-mail (in de vorm van een Newsletter) interessant nieuws en tips over Weber of onze aanbiedingen sturen.

Dat zal in geen geval gebeuren zonder dat wij eerst daarvoor apart uw instemming verkregen hebben. U kunt uw instemming vervolgens te allen tijde met ingang van ieder door u gewenst moment herroepen. U stuurt dan een mail naar het bovengenoemde contactadres: info-nl@weberstephen.com.

cc. Weber-ID

Wanneer u een Weber-ID aanvraagt en daartoe uw naam en e-mailadres verstrekt, zullen wij u over barbecueën in het algemeen en de wereld van de Weber producten en exclusieve aanbiedingen van Weber-ID-producten specifiek kunnen informeren en zullen wij u ook exclusieve tips en tricks kunnen toesturen. Daarnaast kunt u uw Weber-ID als centrale Login-code voor alles op Weber-gebied gebruiken. Bovendien moet u zich voor een Weber-ID aanmelden om cursussen en producten van de Grill Academy aan te kunnen schaffen en te beheren. Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden door Weber worden gebruikt dan wel aan derden worden verstrekt.

Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde via info-nl@weberstephen.com intrekken.

3. Gebruik van cookies

Voor onze internetsite gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze internetpagina’s door onze webserver naar uw browser worden verstuurd en door de browser op uw computer gereed gehouden worden voor latere opvraging.

Wij maken alleen gebruik van zog. session-cookies (ook tijdelijke cookies genoemd), dus cookies die uitsluitend tussentijds worden opgeslagen voor de tijd dat u van één van onze internetsites gebruik maakt. Doel van deze cookies is om tijdens een bezoek aan onze internetsite wanneer u van één van onze websites naar een andere website van ons gaat, uw computer te blijven identificeren en het eind van uw bezoek te kunnen vaststellen.

De cookies worden gewist zodra u uw browsersessie beëindigt.

Of er cookies geplaatst en opgevraagd kunnen worden, kunt u door instellingen in uw browser zelf bepalen. U kunt in uw browser bijvoorbeeld het opslaan van cookies geheel deactiveren, het opslaan tot bepaalde websites beperken of uw browser zo configureren dat hij u automatisch een melding geeft, zodra er een cookie geplaatst dient te worden en u om een reactie daarop vraagt. Wanneer u alle functies van onze internetsite wilt benutten is het echter om technische redenen noodzakelijk de genoemde sessiecookies niet te blokkeren.

a. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt eveneens gebruik van „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA verstuurd en daar opgeslagen.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is voorzien van de code „anonymizeIp“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. Door het activeren van de IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) ondertekend hebben, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verstuurd en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om reports over de website-activiteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten voor de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt daarnaast het verzamelen van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u op:
http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

U kunt de vastlegging van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een Opt-Out-Cookie geplaatst die toekomstige vastlegging van uw gegevens van het bezoek aan deze website verhindert.
Google Analytics deactiveren

b. Google AdWords

Deze website maakte gebruik van Google AdWords, een analysedienst van Google, en in het kader van Google AdWords het programma Conversion Tracking. Daarbij wordt door Google AdWords een cookie voor Conversion Tracking op de harde schijf van uw computer geplaatst (een zog. „Conversion Cookie“), wanneer u op een door Google gekoppelde advertentie klikt. Deze cookies zijn niet langer dan 30 dagen actief en ze dienen voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina’s op onze website bezoekt, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd.

De met behulp van Conversion Cookies verkregen informatie dient voor het opstellen van statistieken voor klanten van AdWords, die gebruik maken van Conversion Tracking. Wij kunnen door deze statistieken het totaal aantal gebruikers zien dat op de door Google gekoppelde advertentie heeft geklikt en een van een Conversion-Tracking-tag voorziene pagina heeft opgevraagd.

Meer informatie over het onderwerp gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming in het kader van Google AdWords kunt u via de volgende link vinden: http://www.google.nl/policies/technologies/ads/.

c. Optimizely

Optimizely is een webanalysedienst van Optimizely Inc. Met behulp van Optimizely kunnen wij zien hoe onze website wordt gebruikt. Deze service maakt gebruik van cookies die hun informatie in de regel naar een server in de USA verzenden. U kunt door een daarvoor bestemde instelling van uw browser blokkeren dat deze informatie opgeslagen wordt. Wij wijzen u er echter op dat dan eventueel niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt de tracking te allen tijde via de volgende link deactiveren: https://www.optimizely.com/opt_out/.

Daarvoor voert u de URL van onze website zoals onderstaand afgebeeld op de gelinkte website van Optimizely in:

OptOut

4. Social Media-Plugins

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zog. social plugins ("plugins") van het sociale netwerk Facebook. Deze diensten worden door de onderneming Facebook Inc. aangeboden ("aanbieder"). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Een overzicht van de plugins en hoe deze eruit zien vindt u op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Om redenen van gegevensbescherming hebben wij bewust besloten geen rechtstreekse plug-ins van sociale netwerken op onze websites te gebruiken. In plaats daarvan maken wij gebruik van de zog. „Shariff“-oplossing. Met behulp van Shariff kunt u zelf bepalen of en wanneer gegevens naar de aanbieders van de diverse sociale netwerken worden verstuurd. Daarom worden principieel geen gegevens automatisch naar sociale netwerken verstuurd wanneer u onze websites opvraagt. Pas wanneer u actief zelf op een dergelijke button klikt, maakt uw internetbrowser verbinding met de servers van het desbetreffende sociale netwerk. Dat wil zeggen dat u met een klik op de desbetreffende button (bijv. „Vind ik leuk“) ermee instemt dat uw internetbrowser verbinding met de servers van het desbetreffende sociale netwerk maakt en gebruiksgegevens naar de desbetreffende aanbieder van het sociale netwerk verstuurt.

Vervolgens worden het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door de aanbieders en uw desbetreffende rechten bepaald door hetgeen waarnaar de aanbieders met betrekking tot gegevensbescherming verwijzen (Facebook: http://www.facebook.com/policy.php).

5. Veiligheid van gegevens

Wij treffen daarnaast technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om beschikbaar komende en verzamelde persoonsgebonden gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen aanvallen van onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden in overeenstemming met de ontwikkeling van de technologie continu verbeterd.