android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Tietosuojaperiaatteet

Kiitos mielenkiinnostanne verkkosivustoomme ja sen tarjoamaan.

Henkilötietojenne suojaus (jäljempänä lyhyemmin "tiedot") on meille erittäin tärkeää. Tässä kerromme yksityiskohtaisesti, mitä tietoja keräämme käydessänne verkkosivustollamme ja käyttäessänne sen tarjoamaa ja kuinka käsittelemme ja käytämme näitä tietoja. Samoin kerromme, mitä teknisiä ja organisatorisia suojatoimia olemme toteuttaneet.

Huomatkaa, että näitä tietosuojaperiaatteita saatetaan päivittää aika ajoin, kun uutta tekniikkaa otetaan käyttöön tai kun lainsäädäntö muuttuu. Informoimme siitä asianmukaisesti. Tietenkin huomioimme asianmukaisesti teidän etunne kaikissa muutoksissa.

I. Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjät ovat yhdessä Weber-Stephen Nordic, Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Denmark & Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berliini, Saksassa sekä Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA:ssa. Ne ovat yhteisvastuussa mutta myös kaikki yksittäin kokonaisvastuussa. Edellä mainitut määrittävät yhdessä käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät. Jos tietoja siirretään Weber-Stephen-konsernin piirissä Yhdysvaltoihin, siirto tapahtuu EU:n vakiosopimuslausekkeiden nojalla. Tarkemmin eriteltynä mainitut rekisterinpitäjät vastaavat seuraavassa luetelluista toimista.

 • Tämän verkkosivuston ja Weber ID:n tarjoaja on Weber-Stephen Products LLC. Tässä yhteydessä Weber-Stephen Products LLC käyttää useita ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä. Weber-Stephen Products LLC ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH saavat pääsyn kaikkeen analyysitietoon ja kaikkiin lokitiedostoihin. Tämän oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.
 • Yleisistä yhteydenotoista sekä takuuta ja valmistajan vastuuta koskevista kysymyksistä ja pyynnöistä sekä sopimuksen toteuttamiseen liittyvästä viestinnästä vastaa Weber-Stephen Nordic. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sekä Weber-Stephen Products LLC saavat pääsyn kaikkiin tässä yhteydessä käsiteltäviin tietoihin. Tässä yhteydessä Weber-Stephen Products LLC käyttää ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää.
 • Teknisestä ja kaupallisesta ylläpitämisestä sekä verkkokaupan ja Weber Grill Academyn varausjärjestelmän tarjoamisesta Weber.comissa vastaa Weber-Stephen Deutschland GmbH. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH saa pääsyn näihin tietoihin.
 • Weber.comissa olevan arvostelujärjestelmän tarjoamisesta vastaa Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Sekä Weber-Stephen Products LLC että Weber-Stephen Nordic saavat pääsyn näihin tietoihin.

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Kysymyksissä ja kommenteissa, jotka koskevat tietojenne käsittelyä Weberin toimesta, tai sikäli kuin tässä selosteessa annetaan mahdollisuus yhteydenottoon, yhteyshenkilö on tietosuojavastaavamme osoitteessa privacy.emea@weberstephen.com. Tällä sähköpostiosoitteella tavoitettava tietosuojavastaava välittää kaikki pyynnöt edelleen asianmukaiselle osastolle. Pyydämme osoittamaan myös postitse lähetettävät yhteydenotot tietosuojavastaavalle (WeberStephen Nordic ApS, filial Finland, Datenschutzbeauftragter, Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA). Viittaamme myös [https://www.weber.com/FI/fi/meta/yhteystiedot/nav41.html] oleviin tietoihin.

Koska emme voi taata täydellistä tietosuojaa sähköpostiviestinnässä, suosittelemme salaisten tietojen ilmoittamista postitse.

3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen

Tietojenne keruun ja käsittelyn laajuus ja tapa riippuu siitä, käyttekö verkkosivustollamme hakemassa tietoa, kuten esim. katsomassa tuotteitamme, vai käytättekö tarjoamiamme palveluja eli tilaatte tuotteita. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat:

 • Jos pyydämme henkilötietojen käsittelytoimiin kyseessä olevan henkilön suostumuksen, sen oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.
 • Kun käsitellään sellaisen sopimuksen täytäntöönpanoon, jonka osapuolena kyseinen henkilö on, tarvittavia henkilötietoja, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tätä sovelletaan myös sopimusta edeltävien toimien suorittamiseen tarvittavissa käsittelytoimissa.
 • Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen yrityksemme lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.
 • Jos rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeät edut vaativat henkilötietojen käsittelyä, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohta.
 • Jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi eivätkä rekisteröidyn edut, perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä ensin mainittuja etuja, käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

a) Käyttö tiedonhakutarkoituksiin

Jos käytätte verkkosivustoamme ainoastaan tiedonhakutarkoituksiin, henkilötietoja ei tarvitse ilmoittaa aktiivisesti. Tällaisissa tapauksissa keräämme ja käytämme vain niitä tietoja, jotka käyttäjän selain siirtää meille automaattisesti, kuten:

 • verkkosivustolla käynnin päivämäärä ja kellonaika
 • käyttämänne selaintyyppi
 • selaimen asetukset
 • käytettävä käyttöjärjestelmä
 • millä sivulla kävitte viimeksi
 • siirretty datamäärä ja datasiirron tila (tiedosto siirretty, tiedostoa ei löytynyt jne.)
 • IP-osoitteenne

Kun verkkosivustolla käydään tiedonhakutarkoituksessa, keräämme ja käytämme näitä tietoja yksinomaan ilman yhteyttä tiettyyn henkilöön. Tarvitsemme näitä tietoja mahdollistaaksenne teille pääsyn verkkosivuillemme. Lisäksi käytämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin sekä onlinetarjontamme kehittämiseen. Verkkosivustolla käynnin ja tiedonhakutarkoituksissa tapahtuvan käytön yhteydessä tallennamme IP-osoitteenne vain siksi aikaa kun viivytte sivustollamme. Muutoin tietoja hyödynnetään ainoastaan seuraavien määräysten mukaisesti:

Edellä mainittujen tietojen käsittely on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ehdoton tekninen edellytys sille, että verkkosivustomme tarjoama näkyy asianmukaisesti ja jotta sen vakaus ja turvallisuus voidaan varmistaa.

Weber-Stephen Products LLC saa pääsyn selosteen tässä kohdassa mainittujen tietojenkäsittelyprosessien tietoihin. Tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n vakiosopimuslausekkeiden nojalla.

b) Weber ID

Voitte laatia verkkosivustollamme maksutta oman Weber ID -tunnuksen. Weber ID on keskitetty asiakastili, johon kerätään kaikki teitä koskeva tieto, jotta voimme jatkuvasti parantaa ja yksilöidä Weber-elämystänne konkreettisten kiinnostuksenkohteidenne mukaan. Sen kautta saatte sivustolla käyttöönne rajoitetusti saatavilla olevaa sisältöä (reseptejä, vinkkejä ja kikkoja jne.), voitte rekisteröidä grillinne, saatte kaikki tärkeät tiedot (takuuajat, käyttöohjeet jne.) ja pääsette yhdestä portista Weber-Stephenin kaikkeen informaatioon ja kaikkiin palveluihin. Lisäksi voitte milloin tahansa kirjautua helposti verkkokauppaamme ja vaikkapa tarkastaa tilauksenne vaiheen tai tehdä uusia tilauksia tarvitsematta ilmoittautua uudelleen. Weber ID -tunnuksella voitte myös käyttää esimerkiksi muistilista- ja toivelista-toimintoja.

Lisäksi hyödynnämme Weber ID -tunnusta tarjotaksemme verkkosivustollamme rekisteröidyille käyttäjille yksilöityjä ja juuri heille kohdistettuja elämyksiä. Niinpä rekisteröityjen käyttäjien käyttäytymisestä kerätään tietoja ja niitä analysoidaan. Tähän tarkoitukseen kerätään, tallennetaan ja analysoidaan seuraavia lisätietoja:

 • sähköpostiosoite*
 • salasana*
 • etu- ja sukunimi*
 • syntymäaika
 • ruokakunnan koko
 • ruokakunnan tyyppi
 • lasten määrä
 • rekisteröidyt grillit
 • täytetyt tilaukset
 • muita tietoja tilauksen toimeenpanon yhteydessä:
  puhelinnumero**, toimitusosoite***, laskutusosoite***, maksutiedot***

*Nämä tiedot ovat pakollisia Weber ID -tunnusta rekisteröitäessä

**Pakollinen vain, jos tavaran toimittamiseen tarvitaan huolitsija tai jos tehdään varaus Grill Academyssä.

***Pakollinen vain, jos tilaus halutaan tehdä Weber ID -tunnuksella

Tietojenne käsittely Weber ID -tunnuksen käytön yhteydessä perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Weber-Stephen Products LLC ja Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH saavat pääsyn selosteen tässä kohdassa mainittujen tietojenkäsittelyprosessien tietoihin. Tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n vakiosopimuslausekkeiden nojalla.

Voit rekisteröidä Weber ID:si verkkosivuillamme syöttämällä yllä mainitut tiedot ja valitsemalla salasanan. Voit käyttää Weber ID:tä heti rekisteröinnin jälkeen. Kun olet rekisteröinyt Weber ID:n, saat vahvistuslinkin rekisteröinnissä käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen. Vahvistuslinkin kautta pääset laittamaan loput tilin asetukset, nämä tiedot ovat vapaaehtoisia. Lisäksi, olemme oikeutettuja säilyttämään IP-osoitteesi ja rekisteröitymispäivämäärät, jotta voimme todistaa rekisteröitymisesi ja todentamaan mahdollinen henkilökohtaisten tietojen väärinkäyttö. Lakiperuste tähän on Art. 6 kpl. 1 S. 1 lit. c) ja f) GDPR.

Jos haluatte poistattaa Weber ID -tunnuksen, ottakaa yhteyttä osoitteeseen privacy.emea@weberstephen.com.

Weber-Stephen Products LLC saa pääsyn selosteen tässä kohdassa mainittujen tietojenkäsittelyprosessien tietoihin. Tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n vakiosopimuslausekkeiden nojalla.

c) Tarjoaman käyttö / ostokset Weber-Stephen-verkkokaupassa

Keräämme henkilötietoja vain, kun ilmoitatte niitä meille vapaaehtoisesti tilauksen tai Weber ID -tunnuksen rekisteröimisen yhteydessä. Kun tilauksen täytäntöönpano on saatu päätökseen, pääsy tietoihinne estetään ja lainmukaisten, etenkin vero- ja kauppaoikeudellisista määräyksistä johtuvien määräaikojen umpeuduttua ne poistetaan, ellette ole antanut nimenomaista suostumusta tietojen pidempiaikaiseen käyttöön tai ellei pidempiaikaiseen käsittelyyn ole oikeudellinen perustetta.

Jos haluatte tehdä ostoksia verkkokaupassamme, sopimuksen tekemisen ja toteuttamisen kannalta on välttämätöntä, että ilmoitatte tilauksenne toimeenpanoon tarvitsemamme henkilötiedot. Sopimusten täytäntöönpanossa tarvittavat pakolliset tiedot on merkitty erityisesti, kun taas muiden tietojen antaminen on vapaaehtoista. Sopimuksen toteuttamiseksi osoitetiedot luovutetaan asianmukaiselle huolitsijalle tai muulle lähetyksestä vastaavalle yritykselle. Sopimuksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Tällöin käsitellään seuraavia tietoja:

 • nimi, toimitusosoite, laskutusosoite, maksutiedot, sähköpostiosoite
 • puhelinnumero, jos huolitsija toimittaa tavaran

aa) Tilaaminen rekisteröitymättä

Käsittelemme ilmoittamianne tietoja tilauksenne käsittelyyn. Lisäksi voimme luovuttaa maksutietonne pankillemme tai muulle maksupalvelun tarjoajalle. Tämän oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

bb) Tilaus Weber ID -tunnuksella

Teillä on myös mahdollisuus tallentaa tilauksen käsittelyyn tarvittavat henkilötietonne Weber ID -tunnuksella käytettävälle käyttäjätilille. Weber ID -tunnuksella tehtyjen ostojen yhteydessä käsitellään tilaustietojen lisäksi myös tietoja tilaushistorian luomiseksi. Lisätietoja tästä on tämän tietosuojaselosteen kohdassa Weber ID.

cc) Ilmoittautuminen Grill Academyyn

Huomatkaa, että tätä nykyä Weber Grill Academyn kursseille voi ilmoittautua vain Weber ID -tunnuksella. Weber Grill Academyn ilmoittautumistiedot luovutetaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten yhteistyökumppanille, joka pitää kurssin Weber Grill Academyn puolesta. Grill Academy -ilmoittautumiseen käytämme bookingkit-lisäosaa, jonka tarjoaa bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berliini, Saksa. Kun käyttäjä avaa jonkin sivumme, johon liittyy bookingkit-toimintoja, luodaan automaattisesti yhteys bookingkit-palvelimiin. Tarkempia tietoja bookingkitin tietosuojasta on osoitteessa https://bookingkit.net/privacy-statement/ .Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 28 artikla.

dd) Tuotteiden arvostelu

Ostettuasi tuotteen Weberiltä, tarjoamme sinulle mahdollisuuden arvioida ostoksesi. Lähetämme sinulle linkin jota voit käyttää tuotearvion tekemiseen. Jos haluat tehdä arvostelun, käsittelemme IP-osoitteesi sekä tilaustunnisteen jotta voimme kohdistaa arvostelusi. Tämä palvelee jäljitettävyyttä sekä todentamista. Lähettämällä tietosi annat suostumuksesi näiden em. tietojen käsittelyyn. Käytämme palveluntarjoajana eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin joka toimii urakoitsijanamme Art. 28 DS-GVO mukaisesti. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi lähettämällä sähköpostin privacy.emea@weberstephen.com . Lakiperuste käsittelylle on Art. 6 para. 1 lit. a) DS-GVO.

4. Maksu

Käytössämme on eri palveluntarjoajien maksutapoja. Kun valitset ulkopuolisen palveluntarjoajan maksutavan, maksutietosi välitetään maksun suorittamista varten asianomaiselle maksupalvelun tarjoajalle.

Jos maksat PayPalilla, maksulinkki johtaa sinut PayPalin verkkosivulle. Maksutapahtuman aikana PayPal käsittelee itsenäisenä rekisterinpitäjänä nimeäsi, osoitettasi, sähköpostiosoitettasi, puhelinnumeroasi ja tili- ja luottokorttitietojasi. Lue PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.:n, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, verkkosivuilta sen oikeudelliset sopimukset, käyttäjäsopimus sekä tietosuojaseloste.

Jos valitset maksutavaksi Maksa heti, Maksa myöhemmin tai Pilko eriin, maksutapahtuma hoidetaan yhteistyössä Klarna Bank AB:n (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Ruotsi, kanssa. Jos valitset maksutavaksi Maksa heti, lähetät PIN-koodin ja kertakäyttöisen TAN-koodin SOFORT GmbH:lle, Theresienhöhe 12, 80339 München, Saksa, joka on Klarna Group Companyyn kuuluva yritys ja joka pääsee näin kirjautumaan verkkopankkitilillesi. Vastuullisena rekisterinpitäjänä SOFORT GmbH käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • syötetyt maksutiedot
 • etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero(t)
 • sähköpostiosoite
 • IP-osoite ja
 • tarvittaessa muut maksutapahtuman hoitamiseen tarvittavat tiedot.

Tietojen siirto tapahtuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b) alakohdan mukaisesti ja oikeutetun etumme hoitaa maksutapahtuma turvallisesti ja ehkäistä petokset perusteella tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f) alakohdan mukaisesti.

Lisätietoja Maksa heti -maksutavasta löydät täältä sekä Klarnan sivuilta täältä.

Valitessasi maksutavaksi laskun tai erämaksun Klarna käsittelee maksutapahtuman suorittamisen sekä identiteetin ja luottokelpoisuuden tarkistamisen yhteydessä erityisesti seuraavia henkilötietoja vastuullisena rekisterinpitäjänä:

 • yhteys- ja tunnistetiedot: nimi, syntymäpäivä, kansallisen henkilötodistuksen numero, titteli, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, kansallisuus, palkka jne.
 • maksutiedot: debit- ja luottokortin tiedot (kortin numero, voimassaoloaika ja CVV-tarkistusnumero), tilinumero jne.
 • tiedot, joita tarvitaan tilauksen toimittamiseen, kuten tuotetyyppi, tuotenumero, hinta jne.
 • jos valitset maksutavaksi Maksa myöhemmin tai Pilko eriin, Klarna selvittää ja päättää, voidaanko maksutapaa tarjota käyttäjälle henkilötietojen sekä tähänastisesta käyttäjän maksukäyttäytymisestä päätellen saatavien tietojen sekä tämän tulevaisuuden maksukäyttäytymisestä pääteltävien todennäköisyysarvojen perusteella (nk. scoring eli pisteytys), luottoluokituksen laskemiseen käytetään tieteellisesti hyväksyttyä matemaattis-tilastollista menetelmää.

Tietojen siirto tapahtuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen b) alakohdan mukaisesti ja oikeutetun etumme hoitaa maksutapahtuma turvallisesti ja ehkäistä petokset perusteella tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen f) alakohdan mukaisesti.

Lisätietoja ja Klarnan käyttäjäsopimuksesta löydät täältä. Lisätietoja Klarnasta saat täältä. Klarna käsittelee henkilötietojasi voimassa olevien tietosuojasäännösten sekä Klarnan tietosuojailmoituksen mukaisesti.

5. Tietojen käyttö mainostarkoituksiin/uutiskirje

Tietojanne käytetään mainostarkoituksiin ainoastaan, jos olette antanut siihen nimenomaisen suostumuksen. Tietojanne käytetään tällöin grillaukseen tai Weber-Stepheniin liittyvien, kiinnostuksenkohteisiinne sopivien uusien tuotteiden ja tapahtumien esittelyyn. Tämä koskee informaatiota ajankohtaisesta tai tulevasta tuotevalikoimasta (esim. grillit, grillausvälineet, tarvikkeet, kulutustavarat, lifestyle-tuotteet) sekä tilaisuuksista, joissa Weber-Stephen on mukana (esim. Grill Academy, seminaarit, messut ja kertatapahtumat). Tämä kattaa myös digitaalisen mainonnan sähköpostitse ja painotuotteisiin perustuvan mainonnan.

Uutiskirjesähköpostimme tilaamiseen käytetään nk. kaksinkertaisen suostumuksen menetelmää. Ilmoittauduttuanne teille lähetetään ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen viesti, jossa teitä pyydetään vahvistamaan haluavanne uutiskirjeemme lähetystä. Vahvistus annetaan klikkaamalla viestissä olevaa hyperlinkkiä. Ellei hyperlinkkivahvistusta tule 24 tunnin kuluessa, pääsy tietoihinne estetään ja ne poistetaan kuukauden kuluttua. Lisäksi meillä on oikeus säilyttää käyttämänne IP-osoitteet sekä ilmoittautumisen ja vahvistamisen ajankohdat, jotta voimme todistaa ilmoittautumisenne ja tarvittaessa selvittää henkilötietoihinne kohdistuneen väärinkäytön. Tämän oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdat.

Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa sähköpostiviestillä osoitteeseen privacy.emea@weberstephen.com tai mainossähköpostin lopussa annettuja ohjeita noudattamalla.

Weber-Stephen Products LLC saa pääsyn selosteen tässä kohdassa mainittujen tietojenkäsittelyprosessien tietoihin. Tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n vakiosopimuslausekkeiden nojalla.

6. Yhteydenottolomake/pyynnöt sähköpostitse

a) Voitte ottaa yhteyttä meihin yhteydenottolomakkeellamme. Pyyntöjenne käsittelyyn ja kohdentamiseen tarvitsemme nimenne ja sähköpostiosoitteenne. Yksinomaan tiedonhankkimiseksi esitetyt pyynnöt, ts. sellaiset, jotka eivät johda sopimuksen tekemiseen tai joissa ei ole muutoin säilytettävää sisältöä, poistamme pyynnön käsittelyn päättymistä seuraavan vuoden lopussa. Yhteydenottolomakkeessa annettujen tietojen käsittely perustuu pyynnön sisällöstä riippuen (oletettuun) suostumukseenne yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, jos on kyseessä sopimuksen täytäntöönpanemisen velvoitteet tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen. Reklamaatioiden käsittelyyn tarvitaan käyttäjän sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi, postiosoite, maa ja grillityyppi.

b) Lisäksi teillä on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. Sähköpostiviestissä annettujen tietojen käsittely perustuu pyynnön sisällöstä riippuen suostumukseenne yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, jos on kyseessä sopimuksen täytäntöönpanemisen velvoitteet tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen.

c) Yleisistä yhteydenotoista sekä takuuta ja valmistajan vastuuta koskevista kysymyksistä ja pyynnöistä sekä sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvästä viestinnästä vastaa Weber-Stephen Nordic. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sekä Weber-Stephen Products LLC saavat pääsyn kaikkiin tässä yhteydessä käsiteltäviin tietoihin. Tässä yhteydessä Weber-Stephen Products LLC käyttää ulkopuolista henkilötietojen käsittelijää, jonka toimipaikka on Euroopan unionissa.

Käytämme asiakkaiden sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella tekemien reklamaatioiden ja kyselyjen käsittelyyn Zendesk-asiakaspalvelualustaa, jonka tarjoaa Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA. Zendesk käyttää tällöin EU:ssa sijaitsevaa tietokonekeskusta. Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin. Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Koska emme voi sähköpostiviestinnässä taata täydellistä tietosuojaa, suosittelemme salaisten tietojen ilmoitttamista postitse.

7. Henkilötietojen käsittely ulkopuolisen toimesta ja tietojen vastaanottaja

Käytämme tietojenne käsittelyssä osin ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeitamme. Olemme valinneet ja palveluntarjoajat ja tehneet sopimukset niiden kanssa huolella ja valvomme niitä säännöllisesti. Henkilötietojen ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa tehdyt sopimukset perustuvat yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisiin sopimuksiin. Ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät eivät käsittele tietoja itsenäisesti omiin tarkoituksiinsa.

Weber.comissa tekemiinne ostoksiin liittyvien sopimusten täytäntöönpanoa varten henkilötietonne voidaan luovuttaa huolellisesti valitsemillemme palveluntarjoajille (lähetyksestä vastaava yritys, Grill Academy -yhteistyökumppani).

Jotta voimme tarjota tämän verkkosivuston tehokkaasti ja turvallisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan perustuvan oikeutetun etumme nojalla, käytämme verkkoisännöintipalvelua, joka käsittelee meidän puolestamme sivustolla kävijöiden ja asiakkaiden inventaariotietoja, yhteystietoja, sisältötietoja, sopimustietoja, käyttötietoja, metatietoja ja viestintätietoja.

Asiakastietojesi, grilli-, uutiskirje- ja Weber ID rekisteröintiesi hallintaan käytämme teknisiä palveluntarjoajia, joita sitoo sopimus Art. 28 GDPR mukaisesti. Lakiperuste tälle on Art. 6 Para. 1 S.1 lit. a), b) and f). 

Jotkut näistä yhteistyökumppaneista ovat Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella. Jos tiedot ovat saatavilla Weber-Stephen Products LLC:lle tai ulkopuolisille palveluntarjoajille jotka ovat EU:N tai ETA:n ulkopuolella eivätkä ne tarjoa riittävää tietosuojaa, tietojen lähettäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolella on suojattu 46 artiklan 2 kohdan mukaisilla vakiomuotoisilla lausekkeilla. c) GDPR ("EU-mallilausekkeet"); voit saada kopion tällaisista sopimuksista privacy.emea@weberstephen.com

8. Säilytysajat

Käsittelemämme tiedot poistetaan tai niiden käsittelyä rajoitetaan lain määräysten ja etenkin yleisen tietosuoja-asetuksen 17 ja 18 artikloja noudattaen. Ellei tässä tietosuojaselosteessa nimenomaisesti mainita, poistamme tallentamamme tiedot, kun niitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Tietoja säilytetään sen jälkeen, kun niiden käsittelyn tarkoitus ei enää päde, vain silloin, kun niitä tarvitaan muihin lain sallimiin tarkoituksiin tai on noudatettava lakisääteisiä säilytysaikoja. Näissä tapauksissa käsittelyä rajoitetaan eli tietoihin pääsy estetään eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin.

Lakisääteisiä säilytysaikoja on säädetty esimerkiksi kaupallista toimintaa koskevan lain (HGB) 257 § 1 momentissa (tilikirjat, inventaarit, avaustaseet, tilinpäätökset, kauppakirjeenvaihto, kirjanpidon tositteet jne. 6 vuotta) sekä vero-ohjesäännön (AO) 147 § 1 momentissa (kirjat, kirjaukset, toimintakertomukset, kirjanpidon tositteet, kauppa- ja liikekirjeenvaihto, verotuksen kannalta merkittävät asiakirjat jne. 10 vuotta).

9. Oikeutenne

a) Lainsäädännön puitteissa teillä on mahdollisuus käyttää seuraavia maksuttomia oikeuksia rekisterinpitäjään nähden:

 • rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 16 ja 17 artikla)
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artikla)
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

b) Teillä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän suorittamasta henkilötietojenne käsittelystä.

10. Linkit muille sivustoille

Verkkosivustollamme saattaa olla linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Huomautamme, että jos seuraatte linkkiä jollekin ulkopuoliselle verkkosivustolle, näillä on omat tietosuojaperiaatteensa emmekä me vastaa näistä periaatteista. Tarkastakaa nämä tietosuojaperiaatteet ennen kuin luovutatte henkilötietoja näille rekisterinpitäjille.

II Evästeet

1. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustollamme evästetekniikkaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkopalvelimemme lähettää selaimellenne käydessänne verkkosivustoillamme ja jotka selaimenne tallentaa tietokoneellenne myöhempää käyttöä varten. Evästeiden tekemisen ja käytön mahdollisuudesta voitte päättää itse selainasetuksissanne. Voitte esimerkiksi poistaa kokonaan käytöstä evästeiden tallentamisen selaimessanne, voitte rajoittaa niiden sallimisen vain tietyille verkkosivuille tai voitte säätää selaimenne asetukset siten, että se ilmoittaa automaattisesti, kun eväste pyritään luomaan, ja pyytää vastausta. Jotta verkkosivustomme toimii kaikilta osin, on istuntokohtaiset evästeet kuitenkin sallittava teknisistä syistä.

Evästeiden käytön oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta.

a) Istuntokohtaiset evästeet

Käytämme väliaikaisia evästeitä, jotka tallennetaan vain niin pitkäksi aikaa kun käytätte verkkosivustoamme. Näiden evästeiden tarkoituksena on pitää tietokoneenne tunnistettuna, kun verkkosivustollamme käydessänne siirrytte sivustollamme sivulta toiselle, ja tunnistaa istuntonne loppumisen.

Evästeet poistetaan, kun lopetatte selainistuntonne.

b) Toimintaa seuraavat evästeet

Käytämme verkkosivustollamme myös toimintaa seuraavia evästeitä, joilla analysoimme käyttäjien käyttäytymistä. Käytämme tähän tarkoitukseen yksinomaan nk. ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli evästeet selaimeltanne eivät ole saatavilla koko verkkotunnuksen piirissä.

Evästeitä käytetään muun muassa seuraaviin palveluihin:

 • tavoittavuuden mittaus – kerätään tietoa siitä, kuinka usein tietty verkkosivu avataan
 • klikkivirta-analyysi – seurataan käyttäjän liikkeitä tietyllä verkkosivustolla (esim. mitä kautta asiakas on päätynyt kaupan tiettyyn tuotteeseen)
 • mainosnäytöt ja click-through – analysoidaan, kuinka usein mainosbanneria näytetään tai klikataan
 • hiiren liikkeet ja lämpökartat – käyttäjän hiiren liikkeitä analysoidaan ja tutkitaan, missä on kaikkein vilkkainta (nk. heatmap)

aa) Acquia Lift

Käytämme verkkosivustollamme Acquia Lift -palvelua, jonka tarjoaa yhdysvaltalainen Acquia Inc., 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Acquia Lift on personointipalvelu, jossa tarkastellaan käyttäjien kiinnostuksenkohteita, mieltymyksiä ja käyttäytymistä. Kaikki kerätty tieto tallennetaan ja käsitellään palvelimilla EU:n alueella. Henkilötietoja ei tässä yhteydessä tallenneta. Jos IP-osoite tallennetaan ja sitä käsitellään, se tapahtuu lyhennetyssä ja anonymisoidussa muodossa. Acquia Lift käyttää evästeitä, jotta se voi tunnistaa palaavat käyttäjät.

bb) Google Analytics, Double Click, Remarketing

Tällä verkkosivustolla on käytössä Google Analytics, Google Inc.:in ("Google") verkkoanalyysipalvelu. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivustomme käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä.

Huomautamme, että tällä verkkosivustolla Google Analytics on laajennettu anonymizeIp-työkalulla IP-osoitteiden anonymisoidun keräämisen varmistamiseksi (nk. IP masking). Koska IP-anonymisointi on otettu käyttöön verkkosivustollamme, Google ensin lyhentää IP-osoitteenne Euroopan unionin jäsenmaiden tai Euroopan talousalueen maiden alueella. Vain poikkeustapauksissa täydellinen IP-osoitteenne siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Meidän sopimuksemme nojalla Google käyttää näitä tietoja analysoidakseen, kuinka käytätte verkkosivustoamme, laatiakseen raportteja verkkosivuston käytöstä ja tuottaakseen verkkosivuston tarjoajalle muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google Analyticsin käytön yhteydessä selaimenne ilmoittamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Tällä verkkosivustolla käytetään Googlen remarketing-evästeitä. Sitä varten käyttäjän tietokoneelle tallennetaan evästeitä. Käyttäjän käyttäessä myöhemmin Googlen sivuja käyttäjälle näytetään hänen aiempaan käyttäytymiseensä mukautettuja bannereita ja tekstimainoksia. Tässäkin yhteydessä tiedot kerätään anonymisoituina siten, ettei käyttäjän henkilöllisyyttä voida päätellä. Käyttäjä voi vastustaa remarketing-toimintoa muuttamalla remarketing-asetuksia osoitteessa https://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset tai poistamalla toiminnon käytöstä. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi estää evästeiden käytön kolmansien palveluntarjoajien toimesta käyttämällä poistoasetuksia sivulla https://optout.networkadvertising.org/#/.

Voitte lisäksi estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeiden ja verkkosivuston käytössä syntyviä tietoja (mukaan lukien IP-osoitteen) lataamalla ja asentamalla selaimeenne lisäosan seuraavasta linkistä (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Voitte estää tietojen keruun Google Analytics -palvelulla myös klikkaamalla seuraavaa linkkiä. Silloin tallentuu estoeväste, jolla estetään tietojenne keruu, kun käytte tällä verkkosivulla. 

DoubleClick on palvelu, jonka tarjoaa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick käyttää evästeitä yksilöllisesti valikoitujen mainosten näyttämiseen verkkosivuilla. Google seuraa, mitä mainoksia saatte nähtäväksenne ja mitä niistä avaatte. DoubleClick-evästeitä käyttämällä Google ja sen mainosverkosto pystyvät valikoimaan mainoksia aiemmin käyttämienne verkkosivujen (tai myös sovellusten) perusteella. Google siirtää evästeiden tuottamat tiedot analysoitavaksi omalle palvelimelleen ja tallentaa ne sinne. Voitte estää evästeiden tallentamisen tekemällä selainohjelmassanne asianmukaiset asetukset. Lisäksi voitte estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä evästeiden tuottamia ja verkkosivustojen käyttöänne koskevia tietoja.

Tarkempia tietoja käyttöehdoista ja tietosuojasta on osoitteissa https://www.google.com/analytics/terms/fi.html 
ja https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi.

cc) Google AdWords

Tällä verkkosivustolla käytetään Googlen analyysipalvelua Google AdWords ja sen yhteydessä tulosseurantatyökalua Conversion Tracking. Google AdWords luo tietokoneenne kiintolevylle evästeen Conversion Tracking -työkalua varten (nk. konversioeväste), kun klikkaatte Googlen välittämää mainosta. Nämä evästeet lakkaavat toimimasta 30 vuorokauden kuluttua eikä niitä voida käyttää henkilöiden tunnistamiseen. Jos käytte verkkosivustomme tietyillä sivuilla, Google ja me saamme tietoomme, että olette klikannut mainosta ja että teidät on johdettu edelleen tälle sivulle.

Konversioevästeiden avulla saatuja tietoja käytetään tilastojen laatimiseen Conversion Tracking -työkalua käyttäville AdWords-asiakkaille. Saamme näiden tilastojen avulla tietoomme kuinka monta käyttäjää yhteensä on klikannut Googlen välittämää mainosta ja käynyt Conversion Tracking -evästeellä merkityllä sivulla.

Tarkempia tietoja Google AdWords -palvelun käyttöehdoista ja tietosuojasta löytyy täältä: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fi.

dd) Dynamic Yield

Käytämme Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel tarjoamaa Dynamic Yield tiedonanalysointipalvelua. Dynamic Yield auttaa meitä ymmärtämään, miten verkkosivujamme käytetään jotta voimme jatkuvasti parantaa niitä. Palvelu käyttää evästeitä ja kerää vain pseudonymisoituja tietoja sivuston käytöstä, joka ei salli henkilökohtaisten tietojen uudelleenkäyttöä. Tieto välitetään tyypillisesti USA:ssa sijaitsevalle serverille. Dynamic Yield on sitoutunut Yksityisyyden Suojaan, joka oikeuttaa tiedon siirtämisen USA:an.

Voit estää tämän tietojen tallennuksen selaimen asetuksissa tai kytkemällä sen pois päältä milloin tahansa klikkaamalla seuraavaa linkkiä:

ee) Facebook Pixel

Verkkosivustomme käytön yhteydessä luomme tietokoneellenne sosiaalisen verkoston Facebookin seurantapikselin. Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Näin teitä voidaan seurata, kun siirrytte verkkosivustollemme klikkaamalla mainosta Facebookissa. Tällä palvelulla voidaan analysoida Facebook-mainosten tehokkuutta ja optimoida tulevia mainontatoimia. Meille tiedot pysyvät täysin anonyymeinä eikä niistä voida päätellä käyttäjän henkilöllisyyttä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee nämä tiedot, jolloin syntyy yhteys käyttäjän Facebook-profiiliin. Tarkempia tietoja Facebookin tietojenkäsittelystä löytyy täältä https://www.facebook.com/about/privacy/

Jos haluatte kieltää tämän menettelyn, klikatkaa tästä: [estämislinkki] esim. https://optout.aboutads.info/#/

ff) Refined Ads

Käytämme verkkosivustomme analysointiin ja optimointiin ja yksilöidyn mainonnan tuottamiseen myös Refined Ads -seurantajärjestelmää, jonka tarjoaa Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Tässä yhteydessä kerätään evästeillä käyttäjätietoja, jotka yhdistetään anonyymeiksi käyttäjäprofiileiksi. Niitä ei yhdistetä käyttäjän henkilötietoihin.

Voitte estää tällaisen tietojenkäsittelyn estoevästeellä. Tarkempia tietoja siitä on täällä https://www.visualiq.com/privacy

gg) Hotjar

Käytämme verkkosivustollamme myös Hotjar-analyysiohjelmistoa, jonka tarjoaa Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian´s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian´s STJ 1000, Malta.

Hotjarin avulla käyttäytymistä verkkosivustollamme voidaan mitata ja analysoida (klikkaukset, hiiren liikkeet, selauskorkeudet jne.). Tässä yhteydessä kerätyt tiedot siirretään ja tallennetaan Hotjarin palvelimelle Irlantiin. Tällöin kerätään seuraavat tiedot:

Laitteen tiedot

 • IP-osoite – IP-osoitteenne anonymisoidaan ennen tallennusta siten, että viimeinen oktetti nollataan eikä osoitetta voida yhdistää tiettyyn henkilöön. IP-osoitteen kolmesta ensimmäisestä oktetista voidaan päätellä ainoastaan käyttäjän maantieteellinen alue
 • sähköpostiosoitteenne sekä etu- ja sukunimenne, jos olette ilmoittanut ne meille verkkosivustollamme
 • laitteenne näytön koko
 • laitteen tyyppi ja selaintiedot
 • maantieteellinen sijainti (vain maa)
 • verkkosivustollamme suosimanne kieli.

Lokitiedot

Palvelimemme luovat automaattisesti seuraavat tiedot, kun käytetään Hotjaria:

 • verkkotunnus, jolta käyttäjä on tullut
 • katsotut sivut
 • maantieteellinen sijainti (vain maa)
 • verkkosivustollamme suosimanne kieli
 • verkkosivustolla käynnin päivämäärä ja kellonaika.

Hotjar käyttää edellä mainittuja tietoja analysoidakseen, miten käytätte verkkosivustoamme, laatiakseen käyttöä koskevia raportteja ja tuottaakseen muita internetanalyysipalveluja.

Hotjarin luomien evästeiden säilytysaika vaihtelee evästeen tyypistä riippuen; pisimmillään se on 365 vuorokautta. Tarkempia tietoja on osoitteessa https://www.hotjar.com/cookies

Voitte estää Hotjaria keräämästä tietojanne klikkaamalla seuraavaa linkkiä ja seuraamalla sen ohjeita: https://www.hotjar.com/opt-out

2. Sosiaalisen median lisäosat

Verkkosivustollamme käytetään Facebookin sosiaalisia lisäosia, nk. social plugins. Tietoa lisäosista on osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Tietosuojasyistä olemme tietoisesti päättäneet olla käyttämättä sosiaalisen median suoria lisäosia verkkosivustollamme. Sen sijaan käytämme nk. Shariff-ratkaisua. Shariffin avulla voitte itse päättää siirretäänkö tietoja tietyn sosiaalisen verkoston tarjoajalle ja milloin niitä siirretään. Kun avaatte jonkin verkkosivumme, mitään tietoja ei siirretä automaattisesti sosiaalisiin verkostoihin. Vasta kun itse klikkaatte asianmukaista painiketta, internetselaimenne luo yhteyden kyseisen sosiaalisen verkoston palvelimiin. Jos siis klikkaatte tiettyä painiketta (esim. "tykkään"), annatte suostumuksenne sille, että selaimenne luo yhteyden kyseessä olevan sosiaalisen verkoston palvelimiin ja siirtää käyttötietoja kyseisen sosiaalisen verkoston tarjoajalle.

Mihin tarkoitukseen ja missä laajuudessa tarjoajat keräävät, käsittelevät ja käyttävät tietoja sekä mitkä ovat teidän oikeutenne riippuu tarjoajan tietosuojaehdoista (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

a) YouTube

Yhdistämme verkkosivustollemme YouTube-videoita. Palvelun tarjoaja on YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube-videot on tallennettu osoitteeseen https://www.youtube.com ja niitä voidaan katsoa suoraan verkkosivustoltamme. Upotettujen videoitten yhteydessä aktivoidaan kyseinen vaihtoehto laajemmissa tietosuoja-asetuksissa. Kun katsotte näitä videoita, tietokoneellenne tallennetaan YouTube- ja DoubleClick-evästeitä ja tietoja saatetaan siirtää YouTuben tarjoajalle Google Inc.:ille, Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Katsottaessa YouTubeen tallennettuja videoita YouTuben ja DoubleClick-verkon tarjoajalle Google Inc.:ille siirretään tätä nykyä ainakin seuraavat tiedot: IP-osoite ja eväste, verkkosivustollamme avatun sivun tarkka osoite, avaamisen järjestelmäpäivämäärä ja -kellonaika ja selaimen tunnus. Näiden tietojen siirtämiseen ei ole vaikutusta sillä onko teillä Google-käyttäjätili, jolla olette kirjautunut, vai eikö. Jos olette ilmoittautunut tällä tavoin, Google saattaa yhdistää nämä tiedot suoraan tiliinne.

Ellette halua tietojanne yhdistettäväksi profiiliinne, on kirjauduttava tililtä ulos ennen videon käynnistämistä.

YouTube ja Google Inc. tallentavat nämä tiedot käyttäjäprofiileina ja saattavat käyttää niitä mainos- ja markkinatutkimustarkoituksiin ja/tai verkkosivujenne yksilöimiseen. Tällaisen analysoinnin tarkoituksena on erityisesti (vaikka käyttäjä ei olisikaan kirjautunut tilille) mainonnan yksilöinti sekä muiden käyttäjien informoiminen käyttäessänne verkkosivustoamme. Teillä on oikeus vastustaa tällaisten käyttäjäprofiilien laatimista, mutta silloin teidän on esitettävä vastalauseenne YouTuben tarjoajalle Googlelle.

Tarkempia tietoja siitä, kuinka ja mihin tarkoitukseen YouTube kerää ja käsittelee tietojanne on tietosuojakäytäntöselvityksessä. Siitä saatte myös lisätietoa oikeuksistanne sekä yksityisyyden suojaamisen asetuksista: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi. Google käsittelee henkilötietojanne myös USA:ssa ja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja USA:n välistä Privacy Shield -sopimusta https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Twitter-lisäosa

Verkkosivuillemme on yhdistetty Twitter-palvelun toimintoja. Nämä palvelut tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Käytettäessä Twitteriä ja sen Re-Tweet-toimintoa katsomanne verkkosivut yhdistetään teidän Twitter-tiliinne ja paljastetaan muille käyttäjille. Tässä yhteydessä siirretään myös tietoja Twitterille. Huomautamme, ettemme verkkosivuston tarjoajana saa tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä eikä siitä, miten Twitter niitä käyttää. Tarkempia tietoja on Twitterin tietosuojaselosteesta: https://twitter.com/privacy.

Voitte muuttaa tietosuoja-asetuksianne Twitterissä tilin asetuksissa https://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest

Käytämme sivustollamme Pinterestin sosiaalisia lisäosia. Pinterestin tarjoaja on Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Jos avaatte sivun, jossa on tällainen lisäosa, selaimenne luo suoran yhteyden Pinterestin palvelimiin. Pinterestin lisäosa siirtää protokollatietoja Pinterestin palvelimelle USA:han. Nämä protokollatiedot saattavat sisältää IP-osoitteenne, avaamanne verkkosivun osoitteen, jossa saattaa myös olla Pinterest-toimintoja, selaimenne tyypin ja asetukset, sivun avaamisen päivämäärän ja kellonajan, evästeitä sekä miten käytätte Pinterestiä.

Tarkempia tietoja siitä, mihin tarkoitukseen ja missä laajuudessa Pinterest käsittelee ja käyttää tietoja, sekä oikeuksistanne ja yksityisyytenne suojaamisen mahdollisuudesta on Pinterestin tietosuojaehdoissa: https://about.pinterest.com/fi/privacy-policy.

d) Vimeo.com

Voimme liittää sivustollemme videoita Vimeo-videoalustalta, jonka tarjoaja on Vimeo Inc., Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Sen tietosuojaseloste on osoitteessa https://vimeo.com/privacy.

Huomautamme, että Vimeo saattaa käyttää Google Analytics -palvelua. Sen vuoksi viittaamme tietosuojaselosteeseen https://www.google.com/policies/privacy, Google Analyticsin estämismahdollisuuteen https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en sekä Googlen asetuksiin tietojen käyttämisestä markkinointitarkoituksiin https://adssettings.google.com/.

3. Muuta

a) Google Maps

Käytämme verkkosivustollamme Google Maps -palvelua. Tämän palvelun tarjoaja on Google LLC ("Google"), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Palvelun avulla voimme näyttää interaktiivisia karttoja suoraan sivustollamme.

Tällöin siirretään etenkin seuraavia tietoja: käyttäjän sijainti, laitteen tiedot, IP-osoite ja evästetiedot. Tarkempia tietoja siitä, kuinka ja mihin tarkoitukseen lisäosan tarjoaja kerää ja käsittelee tietojanne, on tarjoajan tietosuojaselosteissa. Niistä saatte myös lisätietoa asianmukaisista oikeuksistanne sekä yksityisyyden suojaamisen asetuksista: https://policies.google.com/privacy?hl=fi&gl=fi. Google käsittelee henkilötietojanne myös USA:ssa ja on sitoutunut noudattamaan EU:n ja USA:n välistä Privacy Shield -sopimusta https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) imgix

Käytämme sivustollamme imgix-palvelua kuvatietojen optimoimiseksi reaaliajassa. Sitä varten IP-osoitteenne siirretään imgixille, jonka tarjoaja on imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA. Tämä palvelu on sitoutunut noudattamaan eurooppalaisia tietosuojadirektiivejä ja on liittynyt Privacy Shield -sopimukseen. Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta imgix.com/privacy

c) Google WebFonts

Tämä sivu käyttää Googlen fontteja (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Kun avaat sivun, selaimesi lataa nämä fontit Googlen palvelimelta. IP-osoitteesi, mukaan lukien sivu (internet-osoite) jolla olet vieraillut lähetetään Googlen palvelimelle. Lisätietoa näistä Googlen fonteista löytyy https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojakäytännöistä https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

III Tietoturva

Käytämme lisäksi teknisiä ja organisatorisia turvallisuustoimenpiteitä kertyvien ja kerättyjen henkilötietojen suojaamiseksi erityisesti sattumanvaraiselta tai tarkoitukselliselta manipuloinnilta, menetykseltä, tuhoutumiselta ja asiattomien hyökkäyksiltä. Parannamme turvallisuustoimenpiteitämme jatkuvasti tekniikan kehitystä vastaavasti.