android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Bestemmelser om databeskyttelse

Vi glæder os over din interesse i vores hjemmeside og vores tilbud på vores hjemmesider.

Beskyttelsen af dine personoplysninger (efterfølgende også kaldet "data") er et yderst vigtigt anliggende for os. Nedenfor informerer vi dig udførligt om typen af de data, som vi indsamler ved dit besøg på vores hjemmeside og benyttelse af tilbud vist der, og hvordan dine data efterfølgende behandles eller anvendes af os. Ligeledes informerer vi dig om, hvilke yderligere sikkerhedsforanstaltninger vi har truffet af teknisk og organisatorisk art.

Vær venligst opmærksom på, at disse bestemmelser om databeskyttelse fra tid til anden kan blive aktualiseret som følge af implementeringen af nye teknologier og/eller lovmæssige ændringer. Vi vil i givet tilfælde gøre dig opmærksom på det. Selvfølgelig vil vi ved alle ændringer altid tage rimeligt hensyn til dine interesser.

Databeskyttelseserklæring

1. Ansvarlig virksomhed

Følgende virksomheder har det fælles ansvar: Weber-Stephen Nordic, Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Denmark & Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin og Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA, både i fællesskab, men samtidig også enkeltvis under fuldt ansvar. De nævnte virksomheder fastlægger i fællesskab formålet med og værktøjerne til behandlingen. Såfremt der inden for Weber-Stephen koncernen overføres data til USA, vil dette foregå på basis af EU’s standard kontraktvilkår. Specifikt varetager de enkelte virksomheder de funktioner, der er anført under nedenstående punkter.

 • Ansvaret for driften af denne hjemmeside og Weber-ID'et ligger hos Weber-Stephen Products LLC. Hertil gør Weber-Stephen Products LLC brug af forskellige databehandlere. Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har adgang til samtlige analysedata og logfiler. Retsgrundlaget for det er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f) i DS-GVO.
 • Ansvaret for generelle kontaktforespørgsler samt spørgsmål angående garanti og mangelansvar samt den nødvendige kommunikation omkring den samlede afvikling af kontrakten ligger hos Weber-Stephen Nordic. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Products LLC har adgang til samtlige data, der i den forbindelse er blevet bearbejdet. Hertil gør Weber-Stephen Products LLC brug af en tjenesteyder.
 • For den tekniske og kommercielle afvikling af driften af Shoppen og booking-systemet til Weber Grill Academy under Weber.com har Weber-Stephen Deutschland GmbH ansvaret. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har adgang til disse data.
 • Ansvaret for driften af evalueringssystemet på Weber.com ligger hos Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Både Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Nordic har adgang til disse data.

2. Kontaktdata dataansvarlig

Angående spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine data hos Weber og såfremt der i nærværende erklæring er nævnt en mulighed for at kunne optage kontakt, bedes du henvende dig til vores dataansvarlige på privacy.emea@weberstephen.com. Vores dataansvarlige på denne e-mailadresse sender derefter alle spørgsmål videre til den relevante afdeling. Ved kontakt pr. brevpost bedes du stile brevet til den dataansvarlige. I øvrigt henviser vi til vores oplysninger på siden [https://www.weber.com/DK/da/meta/kontaktpersoner/nav41.html].

Da vi ikke kan garantere fuldstændig datasikkerhed ved kommunikation pr. e-mail, anbefaler vi at fortrolige oplysninger fremsendes pr. post.

3. Indsamling og brug af dine data

Omfanget og karakteren af indsamlingen og brugen af dine data er forskellig, alt efter om du kun besøger vores hjemmeside for at søge informationer, altså f.eks. for at se på vores tilbud, eller om du gør brug af de ydelser, vi tilbyder, altså køber produkter. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger er:

 • Såfremt vi indhenter samtykke fra vedkommende person til behandling af dennes personoplysninger, anvendes art. 6 stk. 1 s.1 litra a) i EU-Forordning om databeskyttelse (DS-GVO) som retsgrundlag.
 • Til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en kontrakt, hvor vedkommende person er kontraherende part, anvendes art. 6 stk. 1 s.1 litra b) DS-GVO som retsgrundlag. Det gælder også ved bearbejdningsprocedurer, der er nødvendige for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for indgåelsen af en sådan kontrakt.
 • Såfremt det er nødvendigt at bearbejde personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler vores virksomhed, anvendes art. 6 stk. 1 s. 1 litra c) DS-GVO som retsgrundlag.
 • I det tilfælde, hvor det er nødvendigt at bearbejde personoplysninger for at beskytte vedkommende person eller en anden persons vitale interesser, anvendes art. 6 stk. 1 s. 1 litra d) DS-GVO som retsgrundlag.
 • Er bearbejdningen nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands legitime interesse og går vedkommende persons interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke forud for førstnævnte interesse, så anvendes art. 6 stk. 1 s. 1 litra f) DS-GVO som retsgrundlag for bearbejdningen.

a) Søgning af information

Ved besøg på vores hjemmeside for blot at indhente informationer kræves det generelt ikke, at du aktivt oplyser personlige data. I det tilfælde indsamler og bruger vi kun de data, som din browser automatisk overfører til os, som for eksempel:

 • Dato og tidspunkt for dit besøg på en af vores hjemmesider;
 • din browsertype;
 • dine browserindstillinger;
 • det anvendte operativsystem;
 • den seneste side, du har besøgt;
 • de data, der er overført, og status for adgangen (fil overført, fil ikke fundet osv.);
 • din IP-adresse.

Når du besøger vores hjemmeside for søgning af information, vil vi kun indsamle og bruge disse data i en ikke-personlig form. Det sker, for at du overhovedet kan bruge disse hjemmesider, til statistiske formål og til at forbedre vores tilbud på hjemmesiden. Ved besøg på og brug af hjemmesiden for søgning af information gemmer vi kun din IP-adresse, mens du har hjemmesiden åbnet. Yderligere analyse sker kun i henhold til de efterfølgende bestemmelser.

Bearbejdning af ovennævnte data er i henhold til art. 6 stk. 1 s.1 litra f) DS-GVO teknisk nødvendig for at vi kan vise vores hjemmeside korrekt og garantere stabilitet og sikkerhed.

Weber-Stephen Products LLC har adgang til data fra de databehandlingsprocesser, der er beskrevet i dette afsnit. Overførsel af data til USA er beskyttet gennem standard kontraktvilkår („EU-model clauses“).

b) Weber-ID

På vores hjemmeside kan du gratis oprette et Weber-ID. Dette Weber-ID repræsenterer en central kundekonto, hvor alle dine data samles på et sted, for at din oplevelse af Weber-Welt hele tiden kan forbedres og blive afstemt efter dine konkrete interesser. Dette giver dig adgang til det eksklusive indhold på hjemmesiden (opskrifter, tips og tricks osv.), du kan registrere din(e) grillapparater, du kan læse alle vigtige informationer (garantiperiode, brugsanvisninger osv.) og du får adgang til alle data og serviceydelser, som Weber-Stephen kan tilbyde dig, på et samlet sted. Endvidere kan du til enhver tid nemt logge dig ind på vores Shop, hvis du f.eks. vil have besked om status på din ordre eller afgive yderligere ordrer eller registrere dig på ny. Med et Weber-ID kan du desuden bruge funktioner som f.eks. huskeseddel og ønskeliste.

Desuden bruges Weber-ID’et til over for registrerede brugere at præsentere en personlig og unikt tilpasset oplevelse på vores hjemmeside. Derfor bliver registrerede brugeres adfærd på hjemmesiden indsamlet og analyseret. I den forbindelse vil følgende data blive indsamlet, gemt og analyseret:

 • e-mailadresse*;
 • adgangskode*;
 • for- og efternavn*;
 • fødselsdato;
 • størrelsen på din husstand;
 • typen af din husstand;
 • antal børn;
 • registrerede grillapparater;
 • gennemførte ordrer;
 • andre data, hvis en ordre bliver gennemført:
  Telefonnummer**, Leveringsadresse***, Faktureringsadresse***, Betalingsinformation***

*Obligatorisk information ved registrering af et Weber-ID

** Kun obligatorisk, hvis en vare skal leveres med speditør eller hvis du foretager en booking hos Grill Academy.

*** Kun obligatorisk, hvis du vil foretage en bestilling under Weber-ID

Bearbejdningen af dine data, der ligger på Weber-ID'et, sker på basis af art. 6 stk. 1 s. 1 litra b) DS-GVO. Weber-Stephen Products LLC og Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har adgang til data fra de databehandlingsprocesser, der er beskrevet i dette afsnit. Overførsel af data til USA er beskyttet gennem standard kontraktvilkår („EU-model clauses“).

Ved registrering af Weber-ID'et anvender vi den såkaldte double opt-in metode. Når du har logget på, sendes der en e-mail til den anførte e-mailadresse, hvor vi beder dig bekræfte, at du ønsker at oprette et Weber-ID. Det foregår ved at du klikker på et hyperlink i mailen. Gives der ikke en bekræftelse pr. hyperlink i løbet af X timer/dage, bliver dine oplysninger spærret og de slettes efter en måned. Derudover er vi berettiget til at opbevare dine indsatte IP-adresser og tidspunkter for log-on og bekræftelse, for at kunne bevise dit log-on og i givet fald kunne opklare et misbrug af dine personoplysninger. Retsgrundlaget er her art. 6 stk.1 s. 1 litra c) og f) DS-GVO.

Hvis du ønsker at slette dit Weber-ID, så kontakt os venligst på privacy.emea@weberstephen.com.

Weber-Stephen Products LLC har adgang til data fra de databehandlingsprocesser, der er beskrevet i dette afsnit. Overførsel af data til USA er beskyttet gennem standard kontraktvilkår („EU-model clauses“).

c) Brug af tilbud / Køb fra Weber-Stephen

Vi indsamler kun personrelaterede data, hvis du oplyser dem frivilligt i forbindelse med en ordreafgivelse eller når du registrerer et Weber-ID. Når ordren er komplet afviklet, bliver dine data spærret og slettes ved udløb af opbevaringsforpligtelsen, især skatte- og bogføringsreglerne samt anden erhvervsretlig regulering, såfremt du ikke udtrykkeligt har accepteret en længere tids brug af dine data eller en yderligere bearbejdning er retligt legitimeret.

Hvis du vil købe ind i vores Shop, er det nødvendigt både for aftalens indgåelse og for gennemførelse af aftalen, at du oplyser de data, vi skal bruge for at afvikle din ordre. De oplysninger, der er obligatoriske for afviklingen af ordren, er tydeligt markeret, andre oplysninger er frivillige. Til gennemførelse af ordren overdrager vi dine adressedata til den pågældende speditør eller transportvirksomhed. Retsgrundlaget for bearbejdningen med henblik på gennemførelse af aftalen er art. 6 stk. 1 s. 1 litra b) DS-GVO.

Hertil bliver følgende data bearbejdet:

 • Navn, leveringsadresse, faktureringsadresse, betalingsdata, e-mailadresse;
 • telefonnummer ved speditørlevering;

aa) Gæstebestilling

De data, du har oplyst, behandler vi til brug for afvikling af din ordre. I det tilfælde kan vi give dine betalingsdata videre til vores bank eller en anden udbyder af betalingsservice. Retsgrundlaget for det er art. 6 stk. 1 s. 1 litra b) i (tysk) DS-GVO.

bb) Bestilling over Weber-ID

Desuden er det muligt for dig at indtaste de data, der er nødvendige for at afvikle ordren, i brugerkontoen på dit Weber-ID. Når du køber via dit Weber-ID, bliver ud over dine ordredata også de data bearbejdet, der er nødvendige for at oprette en ordrehistorie. Yderligere oplysninger herom finder du i nærværende databeskyttelseserklæring under Weber-ID.

cc) Tilmelding Grill Academy

Bemærk venligst, at booking af et Weber Grill Academy kursus p.t. kun er mulig med et Weber-ID. Bookingdata til et Weber Grill Academy kursus videregives til bestemte samarbejdspartnere, så de kan gennemføre disse Weber Grill kurser. For tilmelding til Grill Academy benytter vi plugin’et bookingkit fra bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin. Når der logges ind på en af vores sider med bookingkit-funktioner, opstår der en forbindelse til bookingkit-servere. Yderligere oplysninger om bookingkit databeskyttelse findes på https://bookingkit.net/privacy-statement/

Vi bruger generelle kontakt formularer til gruppe- og forretningskunde bookinger. Organisering og implementering af sådanne bookinger bliver udført af  Weber-Stephen Nordic  eller lokale Weber Grill Academy  partner.

Retsgrundlag for behandlingen er art. 6 stk. 1 S. 1 litra b), art. 28 DS-GVO.

dd) Tilmelding til Grillkurser hos forhandlere

De data, som du oplyser ved tilmelding til et grillkursus hos forhandlere, behandler vi bl.a. for at afvikle grillkurset, som du har tilmeldt dig. Du kan læse mere om, hvilke data, til hvilke formål vi behandler dine data, samt til hvem vi videregiver dine data ved at besøge https://www.nemtilmeld.dk/betingelser/databehandleraftale/. Retsgrundlag for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra a, b, c og f samt artikel 9, stk. 2, litra a).

ee) Bedøm dit Weber-produkt

Når du har købt et produkt fra Weber, vil vi meget gerne modtage din bedømmelse af produktet. Vi sender dig derfor et link, som du kan benytte til rating af produktet. Når du rater vores produkter, giver du automatisk tilsagn til, at vi registrerer din IP-adresse og tildeler din bedømmelse et ordre-id i vores system, så vi kan anvende din bedømmelse i vores arbejde. Til dette samarbejder vi med eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, som fungerer som vores leverandør jf. Art. 28 DS-GVO. Du kan til enhver tid trække dit tilsagn til dette tilbage ved at sende en mail til privacy.emea@weberstephen.com. 

Databehandlingen sker lovmæssigt i henhold til Art. 6 stk. 1 lit. A)=DS-GVO.

4. Betaling

Vi anvender forskellige betalingsmetoder fra tredjepartsudbydere. Hvis du vælger en sådan betalingsmetode, videresendes dine betalingsoplysninger til afvikling af betalingen til den pågældende betalingsudbyder.

Hvis du betaler via PayPal, bliver du via et link sendt videre til PayPal-websitet. I forbindelse med betalingsprocessen behandles dit navn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt konto- og kreditkortoplysninger af PayPal som egenansvarlig. Vær opmærksom på de Almindelige forretningsbetingelser, brugsbetingelser og databeskyttelseserklæring fra PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg på websitet.

Hvis du betaler med "straksoverførsel", ”køb på regning” eller ”afbetalingskøb”, foregår samarbejdet med Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Hvis du har besluttet dig for betalingsmåden ”straksoverførsel”, sender du PIN og et gyldigt TAN til SOFORT GmbH Theresienhöhe 12, 80339 München, som er en virksomhed i Klarna Group Company, hvormed denne virksomhed så kan logge sig på din online-banking-konto. Herved bliver de følgende personoplysninger behandlet af SOFORT GmbH som egenansvarlig :

 • Indtastede betalingsoplysninger
 • For- og efternavn, adresse, telefonnummer (-numre)
 • E-mailadresse
 • IP-adresse og
 • evt. yderligere nødvendige data til betalingsafvikling 

Fremsendelsen sker på grundlag af opfyldelsen af kontrakten iht. art. 6, stk. 1 s.1 lit. b) i GDPR og på grund af vores berettigede interesser i en sikker betalingsafvikling og for at forhindre bedrageri iht. art. 6, stk. 1 s.1 lit. f) i GDPR.

Ved valg af betalingsmåderne køb på regning og afbetalingskøb bliver der til  betalingsafvikling og i den forbindelse til identitets- og bonitetskontrol især behandlet følgende personoplysninger af Klarna som egenansvarlig:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger: Navn, fødselsdato, pasnummer, titel, fakturerings- og leveringsadresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer, nationalitet, gage osv.
 • Betalingsoplysninger: Debet- og kreditkortdata (kortnummer, gyldighedsdato og CVV-kontrolciffer), kontonummer osv.
 • Oplysninger om afvikling af bestillingen såsom produkttype, produktnummer, pris, osv.
 • Hvis der vælges betalingsmåden ”køb på regning” eller ”afbetalingskøb”, indsamler og bruger Klarna til afgørelse af, om betalingsmåden kan tilbydes brugeren, personoplysninger og oplysninger om brugerens hidtidige betalingsadfærd samt sandsynlighedværdier for dennes betalingsadfærd fremover (såkaldt vurdering). Beregningen af vurderingen gennemføres på basis af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistiske metoder

Fremsendelsen sker på grundlag af opfyldelsen af kontrakten iht. art. 6, stk. 1 s.1 lit. b) i GDPR og på grund af vores berettigede interesser i en sikker betalingsafvikling og for at forhindre bedrageri iht. art. 6, stk. 1 s.1 lit. f) i GDPR.

Yderligere oplysninger og Klarnas brugsbetingelser finder du her. Generelle oplysninger om Klarna får du her. Dine personoplysninger bliver behandlet af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser og i henhold til oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesbestemmelser.

5. Brug af data i reklameøjemed/Nyhedsbrev

Enhver brug af dine oplysninger i reklameøjemed vil være betinget af dit forudgående udtrykkelige samtykke. For så vidt bliver dine data anvendt til at præsentere nye produkter og events fra grill-verdenen, som er afstemt efter dine interesser, samt om Weber-Stephen. Det omfatter information om det nuværende eller kommende produktsortiment (f.eks. grill, tilbehør, udstyr, forbrugsvarer, lifestyle) samt arrangementer og events med deltagelse af Weber-Stephen (f.eks. Grill Academy, kurser, messer, engangsarrangementer). Det inkluderer både annoncering via e-mail og annoncering via de trykte medier.

Du kan registrere dit Weber ID på vores hjemmeside ved at indtaste ovenstående data og vælge et kodeord. Ved registrering kan du straks bruge dit Weber ID. Når du har registreret et Weber ID, vil en e-mail blive sendt til den e-mail-adresse, du har angivet, hvor du finder et link til opsætning og konfiguration af dit Weber ID. De oplysninger, du angiver, når du opretter dit Weber ID, er valgfrit. Derudover har vi ret til at beholde dine IP-adresser og registreringsdatoer for at kunne bevise din registrering og for at klarlægge enhver mulig misbrug af dine personlige data. Retsgrundlaget for dette er Art. 6 stk. 1 S. 1 lit. c) og f) GDPR.

Du kan til enhver tid fortryde dit samtykke pr. e-mail privacy.emea@weberstephen.com eller idet du følger anvisningerne nederst på en reklame-e-mail.

Weber-Stephen Products LLC har adgang til data fra de databehandlingsprocesser, der er beskrevet i dette afsnit. Overførsel af data til USA er beskyttet gennem standard kontraktvilkår („EU-model clauses“).

6. Kontaktformular/Chat/E-mail forespørgsel

a) Vores kontaktformular og chat giver dig mulighed for at kontakte os. For at kunne ekspedere og indordne din forespørgsel, skal vi bruge dit navn og din e-mailadresse. Forespørgsler, der kun gælder søgning af information og ikke fører til et køb eller har andet indhold, der er opbevaringsværdigt, sletter vi ved årets udgang eller når forespørgslen er færdigbehandlet. Behandlingen af data, der er indtastet i kontaktformularen, sker afhængig af forespørgslens indhold på basis af dit (formodede) samtykke i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 litra a) DS-GVO eller i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 litra b) DS-GVO, for så vidt der er tale om kontraktmæssige forpligtelser eller gennemførelse af foranstaltninger forud for en kontraktindgåelse eller på basis af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 s 1 litra f) DS-GVO, for så vidt angår forespørgsler der ikke fører til køb eller modtagelse af direkte markedsføring. Vi vurderer, at vores legitime interesser går forud for dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder. Til håndtering af reklamationer skal vi bruge din e-mailadresse, dit for- og efternavn, din postadresse, land og grill-produkttype.

c) Ansvaret for generelle kontaktforespørgsler, gruppe- eller forretningskundebookinger for Grill Academy, samt spørgsmål angående garanti og mangelansvar samt den nødvendige kommunikation omkring den samlede afvikling af kontrakten ligger hos Weber-Stephen Nordic. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH og Weber-Stephen Products LLC har adgang til samtlige data, der i den forbindelse er blevet bearbejdet. Hertil gør Weber-Stephen Products LLC brug af en tjenesteyder med domicil i EU.

Til bearbejdning af reklamationer benytter vi kundeforespørgsler pr. e-mail og via kontaktformularerne ticketsystemet Zendesk, en platform leveret af Zendesk Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103. Zendesk benytter i den forbindelse en regnecentral i EU. Der overføres ikke data til tredjelande. Yderligere oplysninger findes på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Da vi ikke kan garantere fuldstændig datasikkerhed ved kommunikation pr. e-mail, anbefaler vi at fortrolige oplysninger fremsendes pr. post.

7. Ordrebearbejdning og modtager af data

Til behandling af dine data benytter vi delvis eksterne serviceudbydere, der er bundet til vores anvisninger. Vi vælger og autoriserer disse udbydere omhyggeligt, og de bliver jævnligt kontrolleret. Grundlag for autoriseringen er en aftale om ordrebearbejdning i henhold til art. 28 DS-GVO. En databehandlers selvstændige bearbejdning til egne formål finder ikke sted.

For at kunne gennemføre en kontrakt i forbindelse med indkøb på Weber.com videregives dine data til serviceudbydere (transportvirksomheder, Grill Academy samarbejdspartnere), der assisterer os og som vi selvfølgelig har valgt omhyggeligt.

Til drift at dette Web-tilbud benytter vi en hostingudbyder, der på vores foranledning og på basis af vores berettigede interesser i en effektiv og sikker tilrådighedsstillelse af dette online tilbud i henhold til art. 6 stk. 1 s. 1 litra. f), 28 DS-GVO behandler lagerdata, kontaktdata, indholdsdata, kontraktdata, brugsdata, meta- og kommunikationsdata fra besøgende eller kunder til dette Web-tilbud.

For at administrere vores kundedata, grillregistreringer, nyhedsbreve og Weber-ID-registreringer bruger vi tekniske serviceløsninger fra leverandører, som også er bundet af kontraktmæssigt jf. GDPR artikel 28. Det juridiske grundlag i denne henseende er artikel 6, stk. 1 S.1 lit. a), b) og f).

Nogle af disse service-partnere har hjemme uden for EU og EEA (Det Europæiske Miljøagentur). Når tilgang til data bliver gjort tilgængeligt for Weber-Stephen Products LLC eller eksterne service-leverandører, som har hjemme i lande uden for EU eller EEA, som ikke har tilstrækkelig grad af databeskyttelse, er overførsel af data uden for EU eller EEA beskyttet af standard kontraktklausuler i henhold til artikel 46 (2) lit. c) DDPR ("EU-modelklausuler"). Du kan få en kopi af disse aftaler ved at skrive til  privacy.emea@weberstephen.com.

8. Opbevaringsfrist

De af os behandlede bliver slettet eller begrænset i behandlingen, idet vi overholder lovforskrifterne, især art. 17 og 18 DS-GVO. Såfremt andet ikke er anført udtrykkeligt i nærværende databeskyttelseserklæring, sletter vi de data, vi har gemt, så snart der ikke længere er brug for dem til det tilsigtede formål. Data gemmes kun ud over det tidspunkt, hvor formålet er opfyldt, i de tilfælde, hvor de skal bruges til andre og lovmæssigt tilladte formål eller hvis de på grund af lovpligtige opbevaringsfrister skal opbevares længere tid. I disse tilfælde bliver behandlingen indskrænket, altså spærret, og ikke bearbejdet til andre formål.

De lovmæssige opbevaringspligter fremgår for eksempel af § 257 stk. 1 HGB (6 år for forretningsbøger, statusfortegnelser, åbningsstatus, årsregnskaber, korrespondance, regnskabsbilag osv.) samt af § 147 abs. 1 AO (10 år for arbejdsbøger, registre, statusrapporter, regnskabsbilag, korrespondance, til beskatning af de relevante dokumenter osv.).

9. Din indsigtsret

a) I overensstemmelse med lovgivningen kan du gebyrfri gøre følgende rettigheder gældende over for den dataansvarlige:

 • Ret til oplysning (art. 15 DS-GVO);
 • Ret til berigtigelse eller sletning (art. 16 og art. 17 DS-GVO);
 • Ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 DS-GVO);
 • Ret til dataportabilitet (art. 20 DS-GVO);
 • Ret til indsigelse mod behandlingen (art. 21 DS-GVO).

b) Du har desuden ret til over for en tilsynsmyndighed for databeskyttelse at klage over den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til eksterne hjemmesider. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, gør vi opmærksom på, at disse tilbud har deres egne regler om databeskyttelse og at vi ikke er ansvarlige for disse regler. Kontroller venligst disse regler om databeskyttelse, før du videregiver personoplysninger til de ansvarlige.

II. Cookie-oplysninger

1. Brug af cookies

På vores hjemmeside bruger vi cookies. Cookies er små tekstfiler, der sendes fra vores webserver til din browser, når du besøger vores hjemmeside, gemmes på din computer og benyttes ved et senere besøg. Gennem indstillinger i din browser kan du selv bestemme, om cookies skal sættes og skal kunne aktiveres igen. I din browser kan du for eksempel deaktivere lagring af cookies helt, begrænse det til bestemte hjemmesider eller konfigurere din browser sådan, at den automatisk sender dig en besked, så snart der skal sættes en cookie, og beder dig om tilbagemelding. For at vores hjemmeside skal kunne fungere optimalt er det dog af tekniske grunde nødvendigt at tillade de nævnte session cookies (midlertidige cookies).

Retsgrundlaget for brugen af cookies er art. 6 stk. 1 s. 1 litra f) DS-GVO.

a) Session cookies

Vi benytter såkaldte session cookies (også kaldt midlertidige cookies), altså cookies, der kun bliver gemt midlertidigt hos dig, mens du opholder dig på en af vores hjemmesider. Formålet med disse cookies er, hele tiden at kunne identificere din computer, når du under et besøg på vores hjemmeside skifter fra den ene side til den anden, og ligeledes at fastslå, hvornår du afslutter dit besøg.

Disse cookies bliver slettet på din computer, når du afslutter din browsersession.

b) Tracking og targeting cookies

På vores hjemmeside bruger vi også tracking og targeting cookies, der registrerer den besøgendes brugeradfærd. Vi benytter udelukkende såkaldte first party cookies, dvs. disse cookies bliver ikke gjort tilgængelige for andre domæner fra din browser.

Disse cookies benyttes blandt andet til følgende tjenester:

 • Måling af rækkevidde – her registreres det, hvor tit en hjemmeside besøges;
 • Clickstream Analyse – her registreres brugerens bevægelser på en hjemmeside (f.eks. hvordan en kunde finder frem til et konkret produkt i Shoppen);
 • Ad Impressions og Click Through – her bliver det analyseret, hvor ofte en reklamebanner vises og klikkes på;
 • Musebevægelser og heatmaps – her bliver brugerens bevægelser med musen analyseret og gemt, når der er tale om specielt mange besøg i et område (såkaldt heatmap).

aa) Acquia Lift

På vores hjemmeside benytter vi tjenesten Acquia Lift fra US-udbyderen Acquia Inc., 53 State Street, 10th Floor, Boston, MA 02109, USA. Acquia Lift er en personaliseringstjeneste, der kan registrere brugerens interesser, præferencer og adfærd. Alle indsamlede data gemmes og bearbejdes på servere i EU. For så vidt gemmes der ingen personoplysninger. Når IP-adressen bliver gemt og bearbejdet, sker det på en forkortet og anonymiseret måde. Acquia Lift bruger cookies for at genkende tilbagevendende brugere.

bb) Brug af Google Analytics, Double Click, Remarketing

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, et værktøj til webanalyse leveret af Google Inc. („Google“). De informationer, der genereres af en cookie om brugen af denne hjemmeside, overføres som regel til en server hos Google i USA, hvor de gemmes.

Vi gør opmærksom på, at på denne hjemmeside er Google Analytics udvidet med koden „anonymizeIp“ for at sikre anonym fangst af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Hvis IP-anonymiseringen på denne hjemmeside aktiveres, forkortes din IP-adresse forinden af Google i medlemsstaterne i EU eller i andre stater, der er tilsluttet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Kun som en undtagelse overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA, hvor den forkortes. På vores foranledning bruger Google disse informationer til at analysere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden og til at levere andre ydelser til ejeren af hjemmesiden angående brugen af hjemmesiden og internettet. IP-adressen, der er sendt fra din browser gennem brug af Google Analytics, bliver ikke samkørt med andre data ejet af Google.

Denne hjemmeside bruger Google Remarketing Tags. Derved gemmes der cookies på brugerens computer. Ved et senere brug af Google-sider får brugeren præsenteret bannere og tekstreklamer svarende til vedkommendes hidtidige adfærd. Også her bliver dataene registreret anonymt, så det ikke er muligt at identificere brugeren. Brugeren kan gøre indsigelse mod denne funktion ved under https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ at ændre eller deaktivere remarketingtags. Alternativt kan brugeren deaktivere brugen af cookies gennem tredjemand ved at benytte deaktiveringssiden hos netværksreklameinitiativet https://optout.networkadvertising.org/#/.

Du kan også undgå, at de data, der indsamles af cookien om din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), registreres og analyseres af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Du kan desuden forhindre registrering gennem Google Analytics ved at klikke på følgende link. Så sættes der en Opt-Out-cookie, der forhindrer, at dine data bliver registreret, når du fremover besøger denne hjemmeside. 

DoubleClick fra Google ("DoubleClick") er en tjeneste leveret af firmaet Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). DoubleClick anvender cookies for at kunne vise reklamer, der er så relevante som muligt. Google registrerer så, hvilke reklamer du får vist og hvilke du har åbnet. Ved at anvende DoubleClick-cookies er Google og deres reklamenetværk i stand til at vise annoncer på basis af dine tidligere besøg på hjemmesider (eller også Apps). De informationer, cookies indsamler, overfører Google til en Google-server, hvor de gemmes. Du kan undgå, at disse cookies bliver gemt, ved at foretage de relevante indstillinger i din browser-software. Endvidere kan du forhindre, at de data, der bliver indsamlet med disse cookies og relaterer sig til dine besøg på hjemmesiderne, bliver overført til Google, og at de bliver bearbejdet af Google.

Yderligere informationer om brugerbetingelse og databeskyttelse finder du på https://www.google.com/analytics/terms/de.html og på https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

cc) Google AdWords

Denne hjemmeside benytter Google AdWords, en analysetjeneste leveret af Google, og inden for rammerne af Google AdWords anvendes Conversion Tracking. Her sætter Google AdWords en cookie til Conversion Tracking på din computers harddisk (såkaldt „Conversion Cookie“), når du klikker dig ind på en af Googles annoncer. Disse cookies bliver ugyldige efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering. Når du besøger visse sider på vores hjemmeside, kan Google og vi se, at du har klikket på annoncen og er blevet sendt videre til denne side.

De informationer, Conversion Cookies har indsamlet, anvendes til at lave statistikker til AdWords kunder, der bruger Conversion Tracking. Via disse statistikker erfarer vi det samlede antal brugere, der har klikket sig ind på Googles annonce og har åbnet en side, der har Conversion-Tracking-Tag.

Yderligere informationer om emnet brugerbetingelser og persondatalov i forbindelse med Google AdWords finder du under dette link: https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd) Dynamic Yield

Vi bruger webanalysetjenesten Dynamic Yield fra Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield hjælper os med at forstå, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, så vi løbende kan forbedre det. Tjenesten anvender cookies og indsamler kun pseudonymiseret information om webstedets brugsaktivitet, der ikke tillader omvendt erhvervelse af personlige oplysninger. Oplysningerne sendes normalt til en server i USA. Dynamic Yield er forpligtet til Privacy Shield, som begrunder overførsel af data til USA.

Du kan forhindre denne opbevaring ved at indstille din browser i overensstemmelse hermed eller deaktivere den til enhver tid ved at klikke på følgende link:

ee) Facebook pixel

I forbindelse med brugen af vores hjemmeside sætter vi en besøgerhandlings-pixel fra det sociale netværk Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) på din computer. Med denne procedure kan din adfærd analyseres, når du klikker på en Facebook-annonce og dermed omdirigeres til vores hjemmeside. Tjenesten hjælper med at analysere og evaluere effekten af Facebook-annoncer, for fremadrettet at optimere reklamekampagner. Disse data er fuldstændig anonyme for os og giver ikke mulighed for at identificere den pågældende person. Men dataene bliver gemt og bearbejdet af Facebook, og på den måde etableres der en forbindelse mellem dataene og den pågældende brugers Facebook-profil. Yderligere oplysninger om databehandling hos Facebook findes på https://www.facebook.com/about/privacy/

Hvis du vil gøre indsigelse mod denne metode, så klik her: [Opt-Out-Link] f.eks. https://optout.aboutads.info/#/

ff) Refined Ads

For at evaluere og optimere vores hjemmeside og for at kunne generere den relevante reklame for dig, anvender vi også trackingsystemet Refined Ads fra Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Her bliver brugerdata registreret ved hjælp af cookies og samlet i anonyme brugerprofiler. Dataene bliver ikke allokeret med brugerens personoplysninger.

Du kan gøre indsigelse mod databehandlingen med en Opt-Out-cookie. Yderligere informationer findes på https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

gg) Hotjar

Endvidere bruger vi på vores hjemmeside analysesoftwaren „Hotjar“ fra Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian´s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian´s STJ 1000, Malta.

Med Hotjar kan vi måle og evaluere din brugeradfærd på hjemmesiden (antal klik, musebevægelser, scrollhøjde osv.). De indsamlede data overføres til en Hotjar-server i Irland, hvor de bliver gemt. Her bliver følgende data indsamlet:

Data om computeren

 • IP-adresse – Din IP-adresse bliver før lagringen gjort anonym på den måde, at den sidste oktet bliver erstattet med nuller, så der ikke er nogen reference til en person. Med de tre første oktetter i IP-adressen kan man kun identificere brugerens geografiske region;
 • din e-mailadresse inklusive dit for- og efternavn, såfremt du har oplyst dem på vores hjemmeside;
 • skærmstørrelsen på din computer;
 • computertype og browserinformation;
 • geografisk beliggenhed (kun landet);
 • dit foretrukne sprog på vores hjemmeside.

Log data

Følgende data oprettes automatisk gennem vore servere, når Hotjar benyttes:

 • Henvisende domæne;
 • besøgte sider;
 • geografisk beliggenhed (kun landet);
 • dit foretrukne sprog på vores hjemmeside;
 • dato og tidspunkt, hvor hjemmesiden blev åbnet.

Hotjar bruger disse oplysninger til at analysere din brug af vores hjemmeside, lave rapporter over brugen samt levere diverse andre tjenester fra internetanalysen.

Det er forskelligt, hvor længe de cookies, Hotjar sætter, bliver gemt; i længste tilfælde 365 dage. Du kan læse mere herom på https://www.hotjar.com/cookies

Du kan forhindre data i at bliver registreret af Hotjar ved at klikke på følgende link og følge anvisningerne der: https://www.hotjar.com/opt-out

2. Social media plugins

På vores hjemmeside anvendes der såkaldte Social Plugins ("Plugins") fra Facebook. Du finder en oversigt over disse plugins og hvordan de ser ud her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Af hensyn til databeskyttelsen har vi bevidst besluttet os for ikke at benytte direkte plug-ins fra sociale netværk på vores hjemmeside. I stedet bruger vi den såkaldte „Shariff“-løsning. Med Shariff kan du selv bestemme, om og hvornår der overføres data til udbyderne af de enkelte sociale netværk. Når du åbner vores hjemmeside, sendes der derfor principielt ingen data automatisk til sociale netværk. Først når du selv aktivt trykker på den pågældende knap, opretter din internetbrowser en forbindelse til serverne hos det pågældende netværk, det vil sige, når du klikker på den pågældende knap (f.eks. „Synes godt om“), accepterer du, at din internetbrowser etablerer forbindelse til serverne hos det pågældende sociale netværk og overfører brugsdata til den pågældende udbyder af det sociale netværk.

Derefter afhænger formålet og omfanget af dataindsamlingen og udbyderens viderebehandling og brug af data samt dine respektive rettigheder af udbydernes henvisninger om databeskyttelse: https://www.facebook.com/policy.php).

a) YouTube

Vi indlejrer YouTube-videoer på vores hjemmeside. Indehaver af tjenesten er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube videoer er gemt på https://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Der kan linkes til videoerne med aktiveret option for udvidede databeskyttelsesindstillinger. Når du afspiller disse videoer, gemmes der YouTube-cookies og DoubleClick-cookies på din computer og muligvis overføres der data til Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, som YouTubes indehaver.

Når der afspilles videoer, der er gemt hos YouTube, overføres der efter nuværende status mindst følgende data til Google Inc. som YouTubes indehaver og indehaver af DoubleClick-netværket: IP-adresse og cookie, den specifikke adresse på siden, der er åbnet hos os, systemdato og tidspunkt for åbningen, koden for din browser. Overførslen af disse data sker uafhængigt af, om du har en Google brugerkonto, som du logger ind over, eller om du ikke har nogen. Hvis du er logget ind på den måde, allokerer Google muligvis disse data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker en allokering til din profil, skal du logge af, før du aktiverer spil-knappen til videoen.

YouTube og Google Inc. gemmer disse data som brugsprofiler og bruger dem evt. til reklame- og markedsforskningsformål og/eller behovstilpasset opbygning af deres hjemmesider. En sådan evaluering sker især (også for brugere, der ikke er logget på) for at vise relevant reklame og for at informere andre brugere om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. Vil du gøre brug af denne ret, skal du henvende dig til Google som udbyder af YouTube.

Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og bearbejdningen af dem hos YouTube findes i databeskyttelseserklæringen. Der kan du også få yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbejder også dine personrelaterede data i USA og har accepteret EU-US-Privacy-Shield-aftalen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

b) Twitter plugin

På vores sider linker vi til Twitter-funktioner. Disse funktioner udbydes af Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruger Twitter og funktionen "Re-Tweet", allokeres de hjemmesider, du har besøgt, med din Twitterkonto og oplyses til andre brugere. Samtidig overføres data også til Twitter. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke bliver underrettet om indholdet af de overførte data eller hvordan Twitter bruger dem. Yderligere oplysninger herom findes i Twitters databeskyttelseserklæring på: https://twitter.com/privacy.

Dine databeskyttelsesindstillinger hos Twitter kan du ændre under kontoindstillinger på https://twitter.com/account/settings.

c) Pinterest

På vores side anvender vi Social Plugins fra det sociale netværk Pinterest, der udbydes af Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Når du åbner en side, der indeholder sådan et plugin, opretter din Browser en direkte forbindelse til Pinterest’s servere. Plugin’et overfører så protokoldata til Pinterest’s server i USA. Disse protokoldata indeholder muligvis din IP-adresse, adressen på de besøgte websites, der også indeholder Pinterest-funktioner, browsertype og -indstillinger, dato og tidspunkt for forespørgslen, din brug af Pinterest samt cookies.

Yderligere oplysninger om formålet, omfanget og den videre bearbejdning og brug af data hos Pinterest samt dine respektive rettigheder og muligheder for at beskytte din privatsfære finder du under databeskyttelseshenvisninger hos Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Vimeo.com

Vi kan linke til videoerne på platformen “Vimeo” fra udbyderen Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Databeskyttelseserklæringen finder du på https://vimeo.com/privacy.

Vi gør opmærksom på, at Vimeo kan anvende Google Analytics og henviser desangående til databeskyttelseserklæringen på https://www.google.com/policies/privacy samt Opt-Out mulighederne for Google-Analytics på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller indstillingerne hos Google for brug af data til markedsføringsformål på https://adssettings.google.com/.

3. Andet

a) Google Maps

På vores hjemmeside bruger vi tilbuddet Google Maps. Denne tjeneste stilles til disposition af udbyderen Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Med dette tilbud er det muligt, at vi viser dig interaktive kort direkte på vores hjemmeside.

Her transfereres der især følgende data til Google: Din lokalitet, oplysninger om apparatet, IP-adresse og cookiedata. Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og bearbejdningen af dem hos plug-in-udbyderen i databeskyttelseserklæringen. Der kan du også få yderligere oplysninger om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte din privatsfære: htps://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google bearbejder også dine personoplysninger i USA og har accepteret EU-US Privacy Shield aftalen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

b) imgix

Vi anvender imgix, som er en tjeneste til optimering af billeder i realtid. Til det formål bliver din IP-adresse overført til imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA). Tjenesten har forpligtet sig til at overholde de europæiske regler om databeskyttelse og er også tiltrådt Privacy Shield aftalen. Yderligere oplysninger findes på imgix.com/privacy

c) Google WebFonts

Denne side bruger skrifttyper fra (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Når du åbner en side vil din browser loade disse skrifttyper fra Googles servere. Din Ip adresse, inklusiv siden (internet adressen), som du har besøgt, vil blive transmitteret til en Google server. Du kan finde mere information omkring disse Google skrifttyper på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivs politik på https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

III. Datasikkerhed

Desuden benytter vi os af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte tilfældige eller indsamlede personrelaterede data, især mod tilfældig eller forsætlig manipulation, tab, ødelæggelse eller mod angreb fra uberettigede personer. Vi forbedrer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i takt med den teknologiske udvikling.