androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE IWEBERS JULEKALENDER KONKURRENCE

1. Arrangør

Arrangøren af konkurrencen er

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin, Tyskland og Weber Stephen Nordic ApS, Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Danmark

2. Hvem kan deltage?

Alle personer over 18 år bosiddende i de deltagende lande, dvs. Tyskland, Schweiz, Østrig, Danmark, Frankrig, Norge, Storbritannien og Irland, er berettiget til at deltage i julekalenderkonkurrencen. Medarbejdere hos arrangøren, familie af disse medarbejdere og/eller medarbejdere i virksomheder med tilknytning til arrangøren må ikke deltage.

3. Deltagelse

Sådan deltager du:

  • Åbn en låge i julekalenderen om dagen i kampagneperioden. 
  • Tilmeld dig med dit fornavn og efternavn og din e-mailadresse under "Tilmeld dig og vind". 
  • For at deltage skal du indsende din tilmelding.

Med din deltagelse accepterer du, deltageren, de vilkår for deltagelse i konkurrencen, der er beskrevet i nærværende tekst.

Du kan kun deltage én gang om dagen i kampagneperioden.

4. Præmie

Du får chancen for at vinde udvalgte produkter og tilbehør – hvoraf alle er fremragende gaveidéer – fra vores aktuelle sortiment af Weber-produkter.

Kontantbetalinger, bytte eller overdragelse af gevinster til en tredjepart er strengt forbudt.

01/12/2019

6483 Burgerpresser

02/12/2019

6731 Deluxe kyllingeholder

03/12/2019

8842 GBS Stegegryde

04/12/2019

8836 GBS Pizzasten 

05/12/2019

7221 iGrill 2

06/12/2019

2 gavekort til Weber Grill Academy

07/12/2019

17880 + 17884 Middagstallerken og serveringsfad

08/12/2019

2750 Fireplace

09/12/2019

17093 og 17554 Premium salt- og peberkværn og olie/eddike-sæt

10/12/2019

8834 GBS Stegerist 

11/12/2019

17887 Keramisk tærteform

12/12/2019

6669 og 6474 Premium handskesæt og forklæde

13/12/2019

1141068 Go-Anywhere gasgrill

14/12/2019

2 gavekort til Weber Grill Academy

15/12/2019

17077 Deluxe steaksæt

16/12/2019

17631 Rapidfire-grillstartersæt

17/12/2019

17637 Stegt flæsk-holder

18/12/2019

8856 Wok-sæt med dampfunktion

19/12/2019

17729 Webers Største Hits 

20/12/2019

17883 Pizzatallerkner

21/12/2019

6625 Premium tangsæt

22/12/2019

17888 Keramisk stegegryde

23/12/2019

17893 Rengøringskit

24/12/2019

45012169 Spirit II E-320 GBS Gasgrill

5. Kampagneperiode

Kampagneperioden løber fra 1.-24. december 2019. Sidste frist for tilmelding er 24.12.2019.

6. Udtrækning af vindere

Vinderne udtrækkes dagligt eller ugentligt (afhængigt af arrangørens valg) i hele kampagneperioden. Disse vindere modtager en e-mail senest i løbet af den første uge af januar, og præmierne afsendes senest ved udgangen af februar 2020.

Deltagerne er ansvarlige for, at de indsendte kontaktoplysninger er korrekte. Arrangøren fraskriver sig ethvert ansvar for de indsendte deltageroplysningers rettidighed, fuldstændighed eller korrekthed. Hvis de indsendte kontaktoplysninger er unøjagtige, er arrangøren på ingen måde forpligtet til at indhente de korrekte adresser. Alle udgifter, der måtte påløbe som følge af ukorrekte kontaktoplysninger, afholdes udelukkende af deltageren.

I tilfælde af tvister, der måtte opstå vedrørende identiteten af den tilmeldte deltager, vil den berettigede kontohaver for den e-mail-adresse, der blev anvendt til registrering, blive betragtet som værende deltageren. Den berettigede kontohaver er en person, der er udpeget af en internetudbyder, onlinetjeneste eller enkeltperson, som er ansvarlig for tildelingen af e-mailadresser hos organisationen bag domænenavnet for den oplyste e-mailadresse. Den potentielle vinder skal desuden bevise (hvis det er relevant), at han eller hun er den berettigede kontohaver.

Der er ingen appelmuligheder.

7. Diskvalifikation

Arrangøren forbeholder sig ret til at diskvalificere deltagere, der på nogen måde manipulerer eller forsøger at manipulere med deltagelsesprocessen eller selve konkurrencen, især hvis der er tale om svindel gennem hacking eller overtrædelse af de her beskrevne konkurrencebetingelser.

8. Garantifraskrivelse/aflysning

Arrangøren angiver udtrykkeligt, at konkurrencens tilgængelighed og/eller funktion ikke kan garanteres. Konkurrencen kan aflyses eller ophæves på grund af særligt undskyldende omstændigheder uden mulighed for, at deltageren rejser krav mod arrangøren. Aflysning kan være nødvendig som følge af tekniske problemer, ændrede regler eller beslutninger truffet af platforme såsom Facebook, Instagram eller Twitter.

9. Oplysninger om databeskyttelse/deltagernes rettigheder:

Arrangøren er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med konkurrencen.

Arrangøren er forpligtet til at overholde alle relevante regler om databeskyttelse med senere ændringer. Data, der overføres til arrangøren i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, opbevares, behandles og anvendes af arrangøren til at gennemføre konkurrencen. Endvidere sker en sådan opbevaring, behandling og anvendelse af data kun i tilfælde af, at deltagerne har givet deres udtrykkelige samtykke hertil via e-mail. Sådanne data videregives kun til tredjemand i det omfang, en sådan videregivelse er nødvendig for at gennemføre konkurrencen.

Du kan til enhver tid modsætte dig opbevaring, behandling og anvendelse af dine personoplysninger i al fremtid ved at skrive til følgende adresse:

Weber-Stephen Product (EMEA) GmbH

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin - DE

Eller privacy.emea@weberstephen.com

Hvis du gør dette, slettes dine data omgående. Du vil dog ikke længere kunne deltage i konkurrencen.

Du er berettiget til når som helst at anmode om indsigt i alle dine personoplysninger, der opbevares af arrangøren. Såfremt du ikke længere accepterer opbevaringen af dine personoplysninger, eller hvis de ikke længere er korrekte, kan du kræve, at arrangøren sletter, spærrer eller retter dine oplysninger efter behov.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Deltagerdata slettes, når konkurrencen er afsluttet, og der ikke længere finder databearbejdning sted i forbindelse hermed, medmindre du udtrykkeligt har givet tilladelse til, at dine data må bruges til andre formål som defineret særskilt.

Din kontaktperson i forbindelse med spørgsmål vedrørende datasikkerhed er:

Stephanie McGahan (smcgahan@weberstephen.com)

10. Ansvar

Arrangøren, dennes organer, medarbejdere eller agenter er underlagt bestemmelser om lovpligtig skadeserstatning som følge af eller i forbindelse med konkurrencen, medmindre andet fremgår af følgende bestemmelser.

Arrangøren, dennes organer, medarbejdere eller agenter hæfter uden begrænsning for tab eller skade forårsaget af arrangørens, dennes juridiske repræsentanters eller befuldmægtigedes forsætlige eller grove uagtsomhed. Arrangøren, dennes organer, medarbejdere eller agenter hæfter desuden uden begrænsning i henhold til obligatoriske lovbestemmelser.

Arrangøren, dennes organer, medarbejdere eller agenter hæfter altid uden begrænsning for tab i tilfælde af ansvarspådragende skader på menneskers liv eller helbred eller personskade.

Ansvar for tab eller skade, der skyldes simpel uagtsomhed ved misligholdelse af en primær eller materiel forpligtelse (et væsentligt vilkår, der muliggør løbende opfyldelse af retsforholdet, og som den anden part i retsforholdet løbende kan påberåbe sig) er begrænset til typiske og forudsigelige skader. I andre sager er erstatningsansvaret for simpel uagtsomhed undtaget.

11. Gældende ret

Deltagelse i denne konkurrence og alle juridiske forhold mellem arrangøren og deltagerne som følge heraf, herunder disse betingelser for deltagelse, skal reguleres af lovgivningen i det deltagende land, hvor deltageren har bopæl.