androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden     

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de wedstrijd Weber BBQ Challenge - Stay home cook out ("Competitie"). Door deelname aan de wedstrijd worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.  

1. De organisator  

De organisator is Weber-StephenProducts (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (de "organisator").  

2. De wedstrijd  

De titel van de wedstrijd is 'Weber BBQ Challenge - Stay home cook out'. Deze wedstrijd is geen prijsverloting of een loterij. Winnaar en runners-up worden geselecteerd op basis van hun creativiteit en presentatie van het gerecht.   

De wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Facebook/Instagram.   

De wedstrijd kan worden beheerd op pagina's, groepen, evenementen of op apps zoals Facebook/Instagram. De wedstrijd en de bijbehorende inhoud die door de deelnemers wordt gemaakt, kan worden beheerd op de eigen website van de organisator, in overeenstemming met de EU-privacy- en GDPR-wetgeving.  

De prijzen van de wedstrijd zijn als volgt:   

- Hoofdprijs: 1 x Weber Genesis® II SP-335 Gasbarbecue & weber Connect smart grilling hub 

- Runner-up prijzen: 3 x Weber Connect Smart Grilling Hub   

Weber levert de prijzen af op het door de prijswinnaars opgegeven adres.   

3. Voorwaarden om in aanmerking te komen   

Deelnemers aan de wedstrijd moeten woonachtig zijn België, 18 jaar of ouder zijn, een Facebook- of Instagram-account hebben en zich houden aan de respectieve voorwaarden van de sociale-mediaplatforms.   

Deelnemers komen in aanmerking om 1 x een prijs te winnen, een tweede prijs of de hoofdprijs, ongeacht het aantal inzendingen.   

Inzending van inhoud is tussen 07.05.2020 en 25.05.2020 om 23.59 uur.   

Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u ermee akkoord dat de organisator de inhoud die u voor de wedstrijd maakt mag gebruiken en verzamelen, evenals gerelateerde informatie zoals uw naam. Zie §7 voor meer details.   

4. Hoe kan ik meedoen?  

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je:   

- Je foto of video van jouw gerecht op je barbecue plaatsen in jouw feed of tijdlijn.  

- Tag @weber_belux op Instagram of tag @weber.belux op Facebook  

- Zowel video's als foto's worden geaccepteerd  

- Vermeld in de beschrijving van de post de naam van het gerecht en geef aan wat er in jouw recept staat.  

- Meerdere inzendingen per deelnemer zijn toegestaan  

5. Selectie van de winnaar  

De winnaar en runners-up worden geselecteerd op basis van hun creativiteit en presentatie van het gerecht. De organisator zal ernaar streven om binnen 3 dagen na de sluiting van de wedstrijd een winnaar en de runner-ups te kiezen. De winnaar en de runners-up worden op 28 mei 2020 bekendgemaakt.   

De winnaar en de runners-up zullen op de hoogte worden gebracht via een rechtstreeks bericht op het platform waarop zij hun creatie hebben gepost, vóór de publieke aankondiging op de Weber BELUX Social Media accounts.  

De organisator zal redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de winnaar en de runners-up. Als zij om welke reden dan ook niet kunnen worden gecontacteerd of niet beschikbaar zijn, of hun prijs niet binnen 14 dagen hebben opgeëist, behoudt de organisator zich het recht voor om de prijzen aan een andere deelnemer aan te bieden.  

De organisator accepteert geen enkele verantwoordelijkheid als u niet in staat bent om de prijs in ontvangst te nemen.  

6. Beperking van de aansprakelijkheid   

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de organisator de wedstrijd en/of deze voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Deze kunnen het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen die buiten de controle van de organisator vallen en de deelnemer gaat er dan ook mee akkoord dat de organisator als gevolg daarvan geen enkele aansprakelijkheid heeft.  

Indien de organisator niet in staat is om de relevante producten te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor waarop hij geen invloed heeft, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in geval van een mogelijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden.   

7. Gegevensbescherming:  

Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID, verwijzen wij u naar het privacy beleid op onze website www.weber.com voor meer informatie.   

Bovendien, mocht de organisator enige inhoud en informatie rechtstreeks van de deelnemers verzamelen voor de levering van de prijs, zoals uw huisadres of contactgegevens, dan is dit uitsluitend voor gebruik door de organisator en zal het niet worden gedeeld met Facebook of Instagram.  

8. Eigendom van de inzendingen voor de mededinging en van de intellectuele eigendomsrechten 

De Promotor maakt geen aanspraak op enig eigendomsrecht in uw deelname aan de Wedstrijd. 

Door uw deelname aan de Wedstrijd en eventueel begeleidend materiaal in te dienen, gaat u akkoord met volgende voorwaarden: 

  1. het overdragen aan de Organisator van al uw intellectuele eigendomsrechten met volledige eigendomsgarantie; en 

 2. afstand doen van alle morele rechten,  

in en op uw inzending in het kader van de Wedstrijd en anderszins in verband met uw inzending waarop u nu of in de toekomst recht kunt hebben op grond van de Copyright, Designs and Patents Act 1988, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en op grond van alle soortgelijke wetgeving die van tijd tot tijd overal ter wereld van kracht is.  

U gaat ermee akkoord dat de Promotor uw inzending op zijn website en in andere media beschikbaar mag stellen, maar niet verplicht is dit te doen, in verband met enige vorm van publiciteit voor de Wedstrijd. U gaat ermee akkoord de Organisator een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke licentie te verlenen, voor de volledige periode van alle intellectuele eigendomsrechten op uw inzending voor de Wedstrijd en eventueel begeleidend materiaal, zoals het recept, om de inzending voor de Wedstrijd en eventueel begeleidend materiaal voor dergelijke doeleinden te gebruiken, weer te geven, te publiceren, te verzenden, te kopiëren, te bewerken, te wijzigen, op te slaan, te herformatteren en in sublicentie te geven. 

9. Algemeen   

Als er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een inbreuk op deze voorwaarden, kan de organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.   

De Promotor behoudt zich het recht om de Wedstrijd nietig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit nodig is. 

Het Engelse recht is van toepassing op deze voorwaarden en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.