ACTIEVOORWAARDEN EN CONDITIESDe volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de promotionele aanbieding "KOOP EEN GESELECTEERDE WEBER BARBECUE EN CLAIM 9 ZAKKEN PELLETS" ("Aanbieding"). Door deelname aan de Aanbieding worden de volgende voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.1. De OrganisatorDe initiatiefnemer is Weber-Stephen Products Belgium BV/SRL - Blarenberglaan 6 B4 - Industriezone Noord B6 - 2800 Mechelen - België ("De Organisator") 2. De Aanbieding De titel van de aanbieding is: "KOOP EEN GESELECTEERDE WEBER BARBECUE EN CLAIM 9 ZAKKEN PELLETS" ("Aanbieding").3. De Voorwaarden De Aanbieding is uitsluitend bestemd voor personen die handelen als individu en niet handelen vanuit een bedrijf of beroep, woonachtig in België, in de leeftijd van 18 jaar of ouder, die een nieuwe en aan de Aanbieding deelnemende SmokeFire pelletbarbecue hebben gekocht bij: a. De Organisator; ofb. Een door de Organisator erkende detailhandelaar die actief is in België (de "Deelnemende Landen")Tussen de periode van 01.06.2023 en 31.08.2023 ("Aanbiedingstermijn") en die in het bezit zijn van een Weber-ID account (de "Koper"). Het account kan worden aangemaakt op: https://www.weber.com/BE/nl/register/ 


Een persoon kan maar één keer aan de aanbieding deelnemen: als 2 barbecues worden geregistreerd, wordt slechts 1 code voor een gratis bonusartikel naar het geregistreerde e-mailadres gestuurd.4. Hoe deel te nemen Na aankoop van een geselecteerde SmokeFire pelletbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, dient de Koper zijn aankoop te registreren in zijn Weber-ID account niet later dan 30.09.2023.De Koper zal het serienummer van het aangekochte product moeten opgeven en een kopie van het aankoopbewijs moeten uploaden op de webpagina wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis pellet zakken kunnen niet in de winkel worden ingewisseld.Het serienummer zal worden gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm zal ontvangen, de klant dient vervolgens de instructies te volgen over hoe de aanbieding via weber.com te ontvangen. (De Koper wordt gevraagd zijn leveringsadres op te geven om de gratis pellet zakken te ontvangen. De verzending van de gratis pellet zakken naar het door de koper opgegeven adres is gratis).Een kwalificerende barbecue is als volgt (zie bijlage 9 voor details):Smokefire pelletbarbecueAlle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productreeksen hebben recht op 9 zakken Natuurlijke hardhout pellets - Hickory of Natuurlijke hardhout pellets - Apple zolang de voorraad strekt. Het is mogelijk om verschillende smaken te kiezen in elke gewenste combinatie in één bestelling. De kortingscode is geldig tot 01.06.2024 voor 3 eenmalige aankopen van max. 3 zakken pellets. Het is niet mogelijk om alle pellets in één zending te bestellen. Als u slechts 2 of minder zakken bestelt bij één aankoop kunnen de niet bestelde pellets niet worden opgenomen in uw volgende bestelling. Als de voorraad van het accessoire opraakt voor het einde van de aanbieding, krijgen in aanmerking komende klanten een tegoedbon met dezelfde winkelwaarde, in te wisselen op weber.com.5. AnnuleringAls de consument de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte SmokeFire pelletbarbecue wenst te beëindigen nadat deze zijn verzonden of de consument deze heeft ontvangen, moet de consument de pellet zakken binnen 28 dagen retourneren aan de Organisator.

Indien enige bepaling of deelbepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dat heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de rest van deze Algemene Voorwaarden. 6. Beperking van aansprakelijkheid Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze voorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator geen aansprakelijkheid heeft als gevolg hiervan. Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of voucher codes.

Indien de Organisator geen brandstof kan leveren wegens een onverwacht hoge respons of een andere onvoorziene factor waarop hij geen invloed heeft, zal hij zorgen voor relevante tijdige communicatie met aanvragers en consumenten en, in geval van enig waarschijnlijk nadeel, een redelijk vervangend product aanbieden.7. GegevensbeschermingMet betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber-ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor nadere informatie.8. AlgemeenIndien er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding ongeldig te verklaren, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer dit noodzakelijk wordt.Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.9. BijlageIn aanmerking komende bonus producten en barbecues:Bonus producten:·       9 zakken Natuurlijke hardhout pellets - Hickory (SKU 190102)

·       9 zakken Natuurlijke hardhout pellets - Apple (SKU 190104)Deelnemende barbecues:·       SmokeFire EPX4 houtgestookte pelletbarbecue, STEALTH Editie (SKU 22611504)

·       SmokeFire EPX6 houtgestookte pelletbarbecue, STEALTH Editie (SKU 23611504)

·       SmokeFire EX4 houtgestookte pelletbarbecue (SKU 22511004)

·       SmokeFire EX6 houtgestookte pelletbarbecue (SKU 23511004)