Integritetspolicy

Vi uppskattar ditt intresse för vår hemsida och för våra erbjudanden på våra hemsidor.

Sekretessen för dina personuppgifter (hädanefter kortfattat benämnt som ”data”) är en mycket viktig fråga för oss. Nedan vill vi i detalj informera dig om vilken typ av data vi samlar in under ditt besök på vår hemsida och vid din användning av erbjudanden som presen-teras där; vi beskriver också hur dessa data därefter behandlas eller används av oss och vilka kompletterande försiktighetsåtgärder av teknisk och organisatorisk karaktär vi har vidtagit.

Vänligen observera att denna sekretesspolicy kan uppdateras från tid till annan på grund av implementering av ny teknik och/eller genom lagstiftningsändringar. Vi kommer att informera dig härom på ett lämpligt sätt. Vi kommer naturligtvis alltid att ta hänsyn till dina skäliga intressen. Vänligen gå igenom sekretesspolicyn regelbundet för att se om eventuella uppdateringar eller ändringar skett i vår sekretesspolicy.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim, Tyskland och Weber-Stephen Products UK Ltd, 10th Floor Metro Building, 1 Butterwick, London W6 8DL (tillsammans häri benämnda "Weber-Stephen").

För eventuella frågor eller kommentarer kring denna sekretesspolicy eller om dataskydd i allmänhet, vänligen använd följande e-postadress: service-se@weber.com

2. Insamling och användning av din data

Naturen och omfattningen av insamlingen och användningen av din data differentieras beroende på om du endast använder vår hemsida för att inhämta information, t.ex. för att titta på våra erbjudanden, eller om du vill nyttja våra tjänster som erbjuds där, med andra ord, köpa produkter:

a) Informationsanvändning

För rent informativ användning av vår hemsida är du i allmänhet inte skyldig att lämna data. I det här fallet samlar vi endast in och använder den data som automatiskt överförs av din webbläsare, t.ex.:

 • datum och tid för hämtning av en av våra hemsidor
 • din webbläsartyp
 • webbläsarinställningarna
 • operativsystemet som används
 • den senaste hemsidan du besökte
 • överförda data och åtkomststatus (fil överförd, fil ej hittad, etc.) och
 • din IP-adress.

När du gör ett informationsbesök samlar vi in och använder dessa data endast i en icke-personlig form. Detta görs för att du ska kunna använda de hämtade hemsidorna, för statistiska ändamål och för att förbättra våra hemsidor. Vi sparar IP-adressen endast under ditt besök; ingen personlig analys av uppgifterna kommer att äga rum.

b) Användning av erbjudanden / Köp från Weber-Stephen

Vi insamlar data endast i den utsträckning som du frivilligt lämnar ifrån dig den, detta i syfte att kunna använda den som en del av ordertransaktionen, eller när du registrerar ett Weber-ID. Vi använder inhämtad data endast för att bearbeta avtalet. När transaktionen är slutförd kommer dina uppgifter att blockeras och raderas vid upphörandet av tidsfristen för skyldigheterna att behålla dem enligt skatte- och handelsrättsliga regler, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av uppgifterna.

Din data kan för ovanstående syfte överföras till tjänsteleverantörer som hjälper oss (transpor-törer, leverantörer av betalningstjänster, beställda matlagningskurser), vilka vi naturligtvis har valt med omsorg. I alla andra fall kommer vi endast att lämna ut din data till tredje part om lagen så förpliktar oss.

aa) Registrering av ett Weber-ID

Du kan skapa ett Weber-ID gratis via vår hemsida. Detta ger dig tillgång till hemsidans exklusiva innehåll (recept, tips och tricks, etc.); du kan också registrera din eller dina grillar och få all viktig information (garantiperiod, bruksanvisningar etc.) och du har en central åtkomstsportal till all data och tjänster som Weber-Stephen erbjuder till din fördel. Dessutom kan du också när som helst logga in i vår shop, till exempel för att kontrollera status för din beställning eller för att lägga vidare order utan omregistrering. Med ett Weber-ID kan du också använda memo-funktionen eller önskelistan.

Som registrerad användare kan du även lägga order i butiken och till Grill Academy med ditt Weber-ID.

Dessutom kommer Weber-ID att användas för att förse registrerade användare med en personlig och unik skräddarsydd upplevelse på vår hemsida. I enlighet härmed insamlar och analy-serar vi information om användarbeteende. För att göra detta kommer följande data att samlas in, sparas och analyseras:

 • E-postadress*
 • Lösenord*
 • Förnamn och efternamn*
 • Födelsedatum
 • Hushållens storlek
 • Typ av hushåll
 • Antal barn
 • Registrerade grillar
 • Slutförda beställningar
 • Ytterligare uppgifter om en beställning genomförs:
  Telefonnummer **, leveransadress ***, faktureringsadress ***, betalningsinformation ***

* Obligatorisk information som ska lämnas vid registrering av Weber-ID
** Endast obligatorisk, i den utsträckning som varor måste levereras med speditionsfirma, eller om du anmäler dig för deltagande i en Grill Academy.
*** Endast obligatorisk om en beställning görs med Weber-ID.

Genom att skicka in din data accepterar du lagring och/eller behandling av uppgifterna av oss. Om du vill ta bort ditt Weber-ID, vänligen kontakta oss på service-se@weber.com.

bb) Användning av data för reklamändamål/Nyhetsbrev

Eventuell användning av dina data för reklamändamål kommer att omfattas av ditt föregående, uttryckliga samtycke. I denna utsträckning används uppgifterna för att förse dig med information om nya grillrelaterade produkter och evenemang i linje med dina intressen och om Weber-Stephen. Detta inkluderar information om nuvarande eller framtida produktsortiment (till exempel grillar, utrustning, tillbehör, förbrukningsvaror, livsstil etc.) samt om evenemang och utställningar med deltagande av Weber-Stephen (t.ex. Grill Academy, seminarier, mässor, unika, engångsevent). Detta inkluderar både digital annonsering via e-post och annonsering via tryckt media.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via e-post till service-se@weber.com eller genom att följa anvisningarna i slutet av ett reklammail.

Vi kommer att avslöja din data till tredje part om vi är skyldiga att avslöja eller dela din data för att uppfylla juridiska skyldigheter; eller för att genomföra eller tillämpa användarvillkor för denna hemsida eller eventuella villkor, leverans av våra varor eller tjänster till dig, eller andra avtal vi kan ha med dig; eller för att skydda Weber-Stephens rättigheter, egendom eller säkerhet, våra kunder eller andra tredje parter. Detta kan också innefatta utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeribeskydd och minskning av kreditrisk.

3. Användning av cookies

Vår hemsida använder cookies. Cookies är små textfiler, som skickas från vår webbserver till din webbläsare som en del av ditt besök på vår hemsida, och som kommer att behållas av din webbläsare på din dator för senare hämtning.

Sessions-cookies

Vi använder "sessions-cookies" (även kända som tillfälliga cookies), med andra ord, cookies som endast sparas tillfälligt under användningen av en av våra hemsidor. Syftet med denna typ av cookies är att identifiera din dator under ett besök på vår hemsida efter att ha bytt från en av våra hemsidor till en annan av våra hemsidor och för att kunna fastställa slutet på ditt besök.

Cookies raderas så snart du avslutar din webbläsarsession.

Cookies med spårning och inriktning

Vår hemsida använder även cookies med spårning och inriktning, vilket fångar upp användar-beteende. För detta använder vi bara "första-parts cookies", vilket innebär att cookies inte kommer att bli tillgängliga för andra domäner av din webbläsare.

Cookies används bland annat för följande tjänster:

 • Räckviddsmätning – denna funktion registrerar hur många gånger en hemsida tillträds
 • Clickstream-analys – denna funktion registrerar en användares rörelser på en hemsida (t ex rutten som en kund tar för att nå en specifik produkt i butiken)
 • Annonsvisningar och Klicka På - denna funktion analyserar hur ofta en viss reklambanner visas och klickas på
 • Musrörelser och värmekort - denna funktion analyserar och fångar musrörelserna hos användare i områden där det är särskilt hög trafik ("värmekartläggning")

Du kan bestämma om cookies kommer att placeras via dina webbläsarinställningar. Du kan till exempel inaktivera lagring av cookies som sådan i din webbläsare, eller så kan du begränsa det till vissa hemsidor, eller så kan du konfigurera webbläsaren i sådan utsträckning att du automatiskt kommer att bli underrättad så snart servern vill placera en cookie, och du kommer att bli ombedd att svara på denna begäran. Av tekniska skäl måste dock sessionscookies tillåtas för att kunna utnyttja hela vårt utbud av funktioner på vår hemsida.

a. Acquia Lift

Vår hemsida använder Acquia Lift-tjänsten hos den amerikanska leverantören Acquia Inc, 53 State Street, 10:e våningen, Boston, MA 02109, USA. Acquia Lift är en personaliseringstjänst för att fånga användares personliga intressen, preferenser och beteende. All data som samlas in på servrar lagras och bearbetas inom EU.

I denna mån sparas ingen data. Om IP-adressen sparas och bearbetas görs detta i förkortad och anonymiserad form. Acquia Lift använder cookies för att identifiera återkommande användare.

b. Användning av Google Analytics

Den här hemsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Informationen som genereras av cookien om din användning av denna hemsida kommer i regel att skickas till en Google-server i USA och sparas där.

Vänligen observera att Google Analytics har utökats på denna hemsida till att inkludera "ano-nymizeIp”-koden för att säkerställa anonymiserad fångst av IP-adresser ("IP-maskering"). På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på vår hemsida kommer din IP-adress först att trunkeras av Google i en medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan medlem av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Hela IP-adressen kommer att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där endast i undantagsfall. Google kommer att använda den här informationen för vår räkning för att utvärdera din användning av hemsidan, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktiviteten och internetanvändningen för webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare genom användningen av Google Analytics kommer inte att sammanslås med några andra data som innehas av Google.

Du kan också förhindra att data som genereras av cookien om din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) hämtas från Google och vidarebefordras till Google genom att hämta och installera en webbläsarplugin tillgänglig via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gb .

För mer information om Användarvillkoren och Sekretesspolicyn, vänligen se

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=sv- resp.: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

For mere information om Brugsbetingelser og Privatlivspolitik, besøg venligst http://www.google.com/analytics/terms/se.html og/eller https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv

c. Google AdWords

Denna hemsida använder Google AdWords, en analystjänst från Google, samt omvandlings-spårning som en del av Google AdWords. Om du klickar på en annons som visas av Google, placerar Google AdWords en cookie för omvandlingsspårning på datorns hårddisk (en "konver-teringscookie"). Dessa cookies löper ut efter 30 dagar och används inte för personlig identifie-ring. Om du besöker specifika sidor på vår hemsida kan vi och Google upptäcka att du har klickat på den här annonsen och dirigerats till den här sidan.

Informationen som samlats in med hjälp av konverteringscookies tjänar till att skapa statistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. Genom denna statistik får vi kännedom om det totala antalet användare som har klickat på annonsen som visas av Google och som har hämtat en hemsida utrustad med en Konverteringsspårningstagg.

För ytterligare information om användarvillkoren och sekretesspolicyn, vänligen följ denna länk: http://www.google.co.uk/policies/technologies/ads/.

d. Optimizely

Optimizely är en webbanalys som tillhandahålls av Optimizely Inc. Med hjälp av Optimizely lär vi oss hur vår hemsida används. Tjänsten använder cookies, som i regel sänder sin data till en server i USA. Du kan förhindra att data sparas genom lämplig inställning i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår hemsida i sin helhet. Du kan när som helst inaktivera spårningen med följande länk: https://www.optimizely.com/opt_out/.

För att göra det, vänligen ange webbadressen till vår hemsida så som det visas nedan på Opimizelys hemsida länkad ovan:

OptOut

4. Plug-ins för sociala medier

Vår hemsida använder plug-ins ("plug-ins") för sociala medier av Facebooks sociala nätverk. Dessa tjänster tillhandahålls av Facebook, Inc. ("Leverantören"). Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Du hittar en översikt över Facebooks plugin-program och deras utseende på: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Av dataskyddsskäl har vi medvetet beslutat att inte använda direkta plug-ins för sociala nätverk på vår hemsida. Istället använder vi alternativet "Shariff". Med Shariff kan du bestämma om och när data kommer att överföras till leverantören av respektive sociala nätverk. Det betyder att när du hämtar våra hemsidor så kommer din data i princip inte att överföras automatiskt till sociala nätverk. Endast när du aktivt klickar på respektive knapp kommer din webbläsare att upprätta en anslutning till servrarna i det berörda sociala nätverket. Med andra ord, genom att klicka på respektive knapp (t.ex. "gilla") tillåter du att din webbläsare etablerar en anslutning till servrarna i respektive sociala nätverk och sedan sänder dina användardata till respektive leverantör av det sociala nätverket. Detta kommer att bestämma syftet och omfattningen av dataanvändningen och vidarebehandlingen samt användningen av uppgifterna av leverantörerna, liksom dina närstående rättigheter vad gäller leverantörernas integritetspolicy (Facebook: http://www.facebook.com /policy.php).

5. Datasäkerhet

All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner kommer att krypteras. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår hemsida, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela lösenordet med någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din data, kan vi inte garantera säkerheten för din data som skickas till vår hemsida; överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Vi använder också tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda händelser eller insamlade personuppgifter, särskilt mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot attacker av obehöriga personer. Vi förbättrar ständigt våra säkerhetsåtgärder i linje med tekniska framsteg.